Besked om antagning till gymnasier och yrkesskolor – få blev utan studieplats

I dag får nya studerande besked om vilken skola de antagits till. I vårens gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning fanns 71 900 sökande, varav 65 200 fick en studieplats.
14.6.2018 - 15.15

Så gör du om ditt barn blir utan studieplats – i dag kommer beskeden

Antagningsresultaten till gymnasier och yrkesskolor publiceras i dag torsdag. Vi guidar till hur man tar emot studieplatsen – och vilka alternativ som finns för den som blir utan studieplats.
13.6.2018 - 19.50

Rektorer för svenskspråkiga yrkesinstitut: "Vi känner oss förbisedda"

Sex svenskspråkiga institutioner för yrkesutbildning i Finland upplever att myndigheterna driver igenom en utbildningsreform utan att ge ut svenskspråkig information i tid.
27.3.2018 - 17.20

Allt fler gymnasieelever tampas med sin ekonomi – böcker och datorer för tusentals euro

Närmare 35 procent av gymnasieeleverna och 7 procent av eleverna i yrkesskolorna uppger att de har ekonomiska problem på grund av de kostnader som deras studier förorsakar. Det visar en utredning som Utbildningsstyrelsen har gjort.
22.1.2018 - 16.51

Så här fördelades gymnasie- och yrkesskoleplatserna

Till svenskspråkig utbildning sökte i år 3 270 personer av vilka 3 200 blev antagna.
15.6.2017 - 10.10

Redan 14-åringar är könssegregerade när det gäller yrkesval – forskare oroade

17.5.2017 - 05.39

Utan studentbetyg till universitetet

Kenneth Lindqvist studerar matematik vid Åbo Akademi. Efter sin magisterexamen siktar han på ett jobb inom it-branschen. Det ovanliga är att han hör till den lilla grupp universitetsstuderande som varken har student- eller yrkeshögskoleexamen.
27.1.2017 - 05.30