VTT-forskare lyckades göra vindkraftverkens turbiner tåligare med hjälp av maskininlärning

Kostnaderna för vindenergi består från två till fyra procent av att byta ut slitna turbiner.
10.1.2019 - 09.00

HS: Exploderande fladdermöss stoppade vindkraftsbyggandet i år

Bråket om exploderande fladdermöss försenade skapandet av ett nytt stödsystem för vindkraften. Följden är att inte ett enda vindkraftverk blir klart i år.
18.11.2018 - 20.27

Wärtsilä: Vindkraft är billigare och säkrare än kärnkraft

Enligt Wärtsiläs analys är vindkraft framtidens melodi på den finländska energimarknaden. Wärtsilä hävdar att vindkraft är både billigare och säkrare än kärnkraft.
1.11.2018 - 07.55

Google stöttar den österbottniska vindkraftsparken i Storå

Elbolaget CPC Finland har undertecknat ett långvarigt elleveransavtal med teknologiföretaget Google.
12.9.2018 - 21.29

Ny vindkraft utan några stöd

S-gruppens och St1:s gemensamma vindkraftsbolag Tuuliwatti bygger en ny vindpark i Ijo kommun. Parken byggs utan stöd och bolaget räknar med att den ska kunna producera el till ett pris som är konkurrenskraftigt på den nordiska elmarknaden.
23.5.2018 - 11.53

Insändare: Rotorsegel redan på 1920-talet i Ingå

Savonius byggde 1924 två stora rotorer som placerades i en liten båt som nådde sex knops hastighet.
17.4.2018 - 05.45

Katarina Koivisto

Ledarkrönika: Viktigt att inte tappa siktet

Lagstiftning mot användning av kol, stöd till förnybara energiformer som ständigt förändras och en energibeskattning som inte håller någon enhetlig linje. Det är bara några av de frågor våra energibolag tampas med när de ska planera sina nyinvesteringar.
30.1.2018 - 21.05

Insändare: Vi har ingen orsak att klappa oss på ryggen

"Att blint höja importen av el för alla eventuella elbilar är i min mening höjden av ansvarslöshet. Den enda gröna elbilen är den som inte byggs, den blir verkligen inte grönare ju mer man kör omkring i den."
6.10.2017 - 05.55

Finlands äldsta vindpark rivs - inga nya möllor i Korsnäs

Finlands äldsta vindkraftspark, som ligger i Korsnäs, rivs efter 26 års användning. Arbetet påbörjas nästa vecka.
25.8.2017 - 11.07

Fossila bränslen, torv och kärnkraft populära bland energibolagen

Energibolagen i Finlands största städer producerar fortfarande en stor del av sin el med fossila bränslen, torv och kärnkraft. I fortsättningen måste många bolag ersätta fossila bränslen med biomassa och trä.
24.7.2017 - 06.00

Utredning: Vindkraftverk är inte skadliga för hälsan

Det finns inget som tyder på att vindkraftverk orsakar hälsoproblem, visar en färsk utredning.
16.6.2017 - 17.15

Insändare: Inga nya stöd behövs

Produktionen måste ske på marknadsmässiga villkor.
3.6.2017 - 05.45

Jan-Erik Andelin

Ledare: Rörliga delar i vinden

Vindkraften berörs av ett otal faktorer. För tio år sedan fick den ett statsstöd utifrån vad vi då visste. Statsrevisorernas kritik nu är som en boj på öppet hav.
11.4.2017 - 21.05

SRV: Vindkraften stöds med dyra och stela system

Det nuvarande stödsystemet för vindkraften är dyrt och stelt för staten, anser Statens revisionsverk (SRV).
6.4.2017 - 12.27

Vindkraftens hälsoeffekter undersöks

De första resultaten från utredningen om vindkraftens hälso- och miljöpåverkningar kommer att offentliggöras i maj, uppger Arbets- och näringsministeriet. I den första delen av utredningen mäter man infraljud och gör en litteraturöversikt.
7.3.2017 - 13.58

Lossnande rotorblad en stor risk vid vindkraftsbränder

Vindkraftverk behöver släckningssystem, och det borde slås fast klara säkerhetsavstånd för kraftverken, uppger Olycksutredningscentralen (Otkes).
6.2.2017 - 21.10

Andelen förnybar energi stagnerade - kärnkraften het fråga inför tyska valet

Andelen el producerad med förnybara energikällor stagnerade i Tyskland i fjol jämfört med 2015. Röster höjs nu för att låta kärnkraften vara kvar längre än planerat och energin kommer också att bli en av årets stora valfrågor.
15.1.2017 - 19.23

Sällsynt brand i vindkraftverk i Fredrikshamn

6.1.2017 - 11.07

Billig el kan bli bristvara

Gamla sanningar gäller inte längre inom energibranschen. En sjunkande efterfrågan på el i kombination med ökad produktionskapacitet har hållit priserna nere och prisnivån kan förbli på en lägre nivå än vi varit vana vid.
31.12.2016 - 06.00

Inställningen till vindkraft påverkar hur du uppfattar oljudet

28.12.2016 - 11.49