Insändare: Vi har ingen orsak att klappa oss på ryggen

"Att blint höja importen av el för alla eventuella elbilar är i min mening höjden av ansvarslöshet. Den enda gröna elbilen är den som inte byggs, den blir verkligen inte grönare ju mer man kör omkring i den."
6.10.2017 - 05.55

Finlands äldsta vindpark rivs - inga nya möllor i Korsnäs

Finlands äldsta vindkraftspark, som ligger i Korsnäs, rivs efter 26 års användning. Arbetet påbörjas nästa vecka.
25.8.2017 - 11.07

Fossila bränslen, torv och kärnkraft populära bland energibolagen

Energibolagen i Finlands största städer producerar fortfarande en stor del av sin el med fossila bränslen, torv och kärnkraft. I fortsättningen måste många bolag ersätta fossila bränslen med biomassa och trä.
24.7.2017 - 06.00

Utredning: Vindkraftverk är inte skadliga för hälsan

Det finns inget som tyder på att vindkraftverk orsakar hälsoproblem, visar en färsk utredning.
16.6.2017 - 17.15

Insändare: Inga nya stöd behövs

Produktionen måste ske på marknadsmässiga villkor.
3.6.2017 - 05.45

Jan-Erik Andelin

Ledare: Rörliga delar i vinden

Vindkraften berörs av ett otal faktorer. För tio år sedan fick den ett statsstöd utifrån vad vi då visste. Statsrevisorernas kritik nu är som en boj på öppet hav.
11.4.2017 - 21.05

SRV: Vindkraften stöds med dyra och stela system

Det nuvarande stödsystemet för vindkraften är dyrt och stelt för staten, anser Statens revisionsverk (SRV).
6.4.2017 - 12.27

Vindkraftens hälsoeffekter undersöks

De första resultaten från utredningen om vindkraftens hälso- och miljöpåverkningar kommer att offentliggöras i maj, uppger Arbets- och näringsministeriet. I den första delen av utredningen mäter man infraljud och gör en litteraturöversikt.
7.3.2017 - 13.58

Lossnande rotorblad en stor risk vid vindkraftsbränder

Vindkraftverk behöver släckningssystem, och det borde slås fast klara säkerhetsavstånd för kraftverken, uppger Olycksutredningscentralen (Otkes).
6.2.2017 - 21.10

Andelen förnybar energi stagnerade - kärnkraften het fråga inför tyska valet

Andelen el producerad med förnybara energikällor stagnerade i Tyskland i fjol jämfört med 2015. Röster höjs nu för att låta kärnkraften vara kvar längre än planerat och energin kommer också att bli en av årets stora valfrågor.
15.1.2017 - 19.23

Sällsynt brand i vindkraftverk i Fredrikshamn

6.1.2017 - 11.07

Billig el kan bli bristvara

Gamla sanningar gäller inte längre inom energibranschen. En sjunkande efterfrågan på el i kombination med ökad produktionskapacitet har hållit priserna nere och prisnivån kan förbli på en lägre nivå än vi varit vana vid.
31.12.2016 - 06.00

Inställningen till vindkraft påverkar hur du uppfattar oljudet

28.12.2016 - 11.49

Drakar blir segel på framtidens fraktfartyg

9.12.2016 - 12.57

Katarina Koivisto

Ledarkrönika: Borta med vinden

Regeringen har presenterat sitt förslag till ny klimatstrategi, en strategi som ska slopa stenkol som bränsle under 2020-talet och göra Finland neutralt vad koldioxidutsläpp beträffar före 2050.
28.11.2016 - 08.12

Regeringen utreder vindkraftens hälsoeffekter med tajt tidtabell

Regeringen meddelade i torsdags att den beställer en oberoende och omfattande utredning av vindkraftens effekter på hälsa och miljö, och att nya stöd till vindkraften villkoras vid resultaten av utredningen.
25.11.2016 - 15.57

Ville Niinistö: Extra utredning av vindkraftens hälsoeffekter nonsens

De grönas ordförande Ville Niinistö kritiserar regeringen för att den hellre lyssnar på Sannfinländarnas nonsens om vindkraftverkens effekter på hälsan än på expertutlåtanden.
24.11.2016 - 18.41

Regeringen undersöker om vindkraften skadar miljön eller hälsan

Arbets- och näringsministeriet låter göra en oberoende undersökning om hälso- och miljöskadorna av vindkraften. Inmatningstariffen för vindkraft avskaffas.
24.11.2016 - 14.12

HS och MTV: Regeringen yrkar på hälsoutvärdering om vindkraft

23.11.2016 - 20.40

Trump på krigsstigen mot vindkraft

Storbritanniens högsta domstol har gett Vattenfall klartecken att bygga vindkraftverk vid Donald Trumps golfbana på skotska östkusten. Trump vill nu stoppa dessa planer, skriver Dagens Industri
23.11.2016 - 10.24