vatten
»

Vatten – en bristvara som kan driva fram krig och terrorism


6.1.2019 - 10.10 Premium

Vattnet – en privat sak?

Protesterna är högljudda men sagan om vattnet i Sydamerika kommer inte att få ett lyckligt slut om inte omvärlden reagerar och ser på vattnet som en reserv för hela planeten.
6.1.2019 - 10.09 Premium

Brunnarna kan få slut på vatten i vår

Grundvattenytorna är ovanligt låga – vid kusten upp till en meter lägre än vanligt.
28.11.2018 - 15.33

Lågt grundvatten och vattenstånd i landets västra och mellersta delar

Den varma och torra sommaren har på flera ställen medfört mycket lågt grundvatten och vattenstånd i sjöar och åar, uppger Finlands miljöcentral i sin senaste hydrologiska översikt.
4.9.2018 - 21.49

Följden av värmeböljan: flaskvattnet tar slut i butikerna

Den långa och intensiva sommarhettan ställer butikskedjor och leverantörer inför en ovanlig situation. Finländarna häller i sig så mycket mineral- och källvatten att många butikshyllor gapar tomma.
31.7.2018 - 15.49

John-Erik Jansén

Ledare: Turkiet kontrollerar tvåflodslandets källor

I Mesopotamien – tvåflodslandet mellan floderna Eufrat och Tigris – uppstod världens kanske äldsta högkultur för omkring 5 000 år sedan.
28.7.2018 - 21.00

Renare vatten i Finska viken

7.7.2018 - 22.50

Insändare: Dricksvattenfontäner saknas i Finland

Alla som kommer hit vet inte automatiskt att kranvattnet är drickbart. Många köper således sitt vatten på flaska av gammal vana.
23.2.2018 - 05.55

Flera olika bakterier och virus hos magsjuka Nousisbor

Omkring 400 personer i Nousis i Egentliga Finland insjuknade på grund av förorenat dricksvatten. Tre olika virus och tre olika bakterier har påträffats i drickvattnet som nu ska kloreras.
3.2.2018 - 17.46

Undantagstillståndet i Nousis fortsätter minst två veckor

Rörläckan som tros ligga bakom magsjukeepidemin i Nousis har blivit reparerad. Nästa steg är rengöring av vattenledningarna med klor.
31.1.2018 - 20.31

Forskning: Låt kranvattnet rinna innan du dricker

Ju längre vattnet stått i vattenledningarna, desto större var halterna av nickel, bly och koppar.
18.1.2018 - 10.42

"Zombiefisk" från Littois träsk drabbad av vattenmögel

4.10.2017 - 13.19

Vatten är ingen bristvara i Finland – men vattensnåla lösningar sparar pengar och skonar miljön

Trots den regniga sommaren är grundvattennivåerna på vissa håll i landet lägre än normalt. Risk för vattenbrist i svensk skala finns ändå inte eftersom Finland har bland de bästa reserverna av grundvatten i världen.
24.7.2017 - 07.00

Sjön som blev känd för sitt medelhavsklara vatten blev grumlig igen – klarheten höll i sig i två veckor

29.5.2017 - 22.55

Insändare: Vatten inget olösligt problem

I dag producerar Israel betydligt mera avsaltat havsvatten än man tar vatten från Jordanfloden.
24.5.2017 - 05.55

Mängden ytvatten på jorden har ökat

Mängden ytvatten på jorden har ökat kraftigt sedan 1980-talet. Alla kontinenter har blivit blötare, en effekt av att nya vattensamlingar har bildats över stora områden, enligt en ny studie.
10.12.2016 - 09.44

Optimism om stigande havsnivåer

14.11.2016 - 06.55

Högsta önskan i Sverige: Våt höst och snörik vinter

Bevattningsförbud redan från tidig vår, vattentransporter med lastbil, avsaltning av havsvatten – och till och med en regndans i kommunfullmäktige. Sydöstra Sverige lider av en historisk vattenbrist.
16.10.2016 - 08.00

Folkökningen driver på global vattenkris

En ökande efterfrågan på färskvattenresurserna gör vattenbristen till ett av världens stora problem. Hållbar vattenhantering förutsätter att politiker, tjänstemän, näringsliv och konsumenter tar större ansvar.
16.10.2016 - 08.00

Många bäckar små gör Finland unikt

Finländsk vattenkompetens är mer än en aldrig sinande reservoar och sofistikerad biokemisk teknik. Utan strikt miljölagstiftning och myndigheternas kontinuerliga kvalitetskontroller skulle vi inte kunna njuta av vårt privilegium.
16.10.2016 - 08.00