Västmetrons förlängning upprör i Esbo

Esbo stadsfullmäktige förde en livlig diskussion om förlängningen av västmetron från Mattby till Stensvik.
19.3.2018 - 20.09

Metrochefer: "Det har skett en drastisk försämring"

Helsingforsregionens trafik och Helsingfors stads trafikverk medger att det varit stora problem i metrotrafiken sedan trafiken började på de nya linjerna i januari.
14.3.2018 - 10.50

Insändare: Svårt att nå västmetrons utstakade målsättningar

Jag har förtroende för att det rent tekniska utförandet i stora drag är helt okej. Smärre barnsjukdomar och inkörningsproblem får vi väl acceptera.
10.3.2018 - 05.55

Insändare: Huvuden måste rulla

Exakt hur byggföretagen har lyckats med konststycket att marknadsföra vansinnet, underjordisk metro genom skärgård och glesbygd, bör utredas.
10.3.2018 - 05.53

Analys: ”De är allihop helt tokiga!"

Pentti Rinne skrattar men han är förbannad. När ska Esboborna klättra upp på barrikaderna?
3.3.2018 - 11.14

HBL-enkät: Vad hälsar du metrocheferna?

Den här helgen och säkert många veckoslut framöver diskuteras metrobygget på torg och i köpcenter i Esbo.
3.3.2018 - 11.14

Stensviksbanan: 360 miljoner euro dyrare och rejält försenad

Inget slut på de dåliga nyheterna från västmetrobygget. Också förlängningen av metrobanan försenas och kostar mycket mera än beräknat.
1.3.2018 - 14.07

Ökad turtäthet till Mattby först i augusti?

Att utföra tester för att se om det gå att öka på turtätheten för metrotåg till Mattby skjuts upp till april.
28.2.2018 - 12.10

Surt när metron stod igen

En felande dörr i Kampen orsakade förseningar i metrotrafiken på onsdagsmorgonen. Det dröjde till lunch innan tågen körde normalt.
28.2.2018 - 12.47

Störningar i metrotrafiken på torsdagsmorgonen

Enligt HRT är det tvivelaktigt att de senaste dagarnas fel i metron skulle bero på kölden.
22.2.2018 - 07.04

Insändare: Finns det någon som har något gott att säga?

Jag vill höra om någon har 20 minuter kortare arbetsresa?
20.2.2018 - 05.50

Esbo kan betala dyrt för nya busslinjer

Esbopolitiker kräver direkta busslinjer till Helsingfors och bättre anslutande trafik. Smakar det så kostar det.
13.2.2018 - 05.05

Insändare: Metrobok för mycket för Westman?

Pohjola har med beundransvärd nit bevakat västmetrobygget och lyft fram grovt slarv i planering, förverkligande och övervakning med till och med olaga hemlighetsmakeri på alla plan.
4.2.2018 - 05.50

Värdet på bostäder vid västmetrostationer har stigit

Priserna på bostäder i närheten av västmetrostationerna steg med drygt 4 procent från byggstarten av metron 2010 till och med 2016. Och det finns inga tecken på att priserna är på väg neråt.
27.1.2018 - 19.55

Västmetron: Esbopolitiker kräver snabba åtgärder

Politikerna har skrivit ihop en lång lista med fel som de anser ska åtgärdas genast.
22.1.2018 - 14.53

Tommy Pohjola

I hufvudstadsregionen: Knaggliga metrostarten ny överraskning för … vem?

Raseri och eufori. Metrostarten har tvingat fram snabba humörsvängar hos både passagerare och beslutsfattare.
22.1.2018 - 04.45

Västmetron hade färre passagerare än man uppgett

Västmetron har haft färre passagerare än vad Helsingforsregionens trafik har uppgett. HRT uppger att det är fråga om ett systemfel som gett dubbla antalet passagerare i statistiken.
18.1.2018 - 17.25

Direkta bussar ersätter inte metrotrafik i kris

11.1.2018 - 14.49

Tommy Pohjola

I hufvudstadsregionen: Svart tisdag för pendlarna

Stora omläggningar i kombination med tekniska problem och bristande kommunikation får många resenärer att se rött.
9.1.2018 - 08.53

Matartrafiken till metrostationer börjar på onsdag

På onsdag börjar matartrafiken med bussar till metrostationerna i Mattby, Hagalund och på Drumsö.
2.1.2018 - 16.10