Facklitteratur: Soldater mot alla odds

12.11.2018 - 10.00

insändare: Uppmärksamma kvinnornas färdigheter

Jag tycker inte att lösningen på frågan om en jämställd militärtjänst mellan män och kvinnor är att varje ungdom i Finland skall göra militärtjänst.
12.10.2018 - 05.45

Finland trotsar FN:s människorättskommittés uppmaning kring värnplikten

Försvarsministeriets arbetsgrupps förslag om att också Jehovas vittnen ska göra värnplikt fick Vapenvägrarförbundet att haja till eftersom de kräver att alla befrias från straff. Människorättsprofessorn Martin Scheinin säger att civiltjänstens längd borde ses över och att civiltjänstlagen borde ändras.
14.7.2018 - 16.44

Jehovas vittnen kan tvingas till värnplikt

2.7.2018 - 15.09

Sverige vill ha fler kvinnor i militären

I dagarna skickar Sverige ut kallelser till mönstring för ungdomar födda år 2000. Drygt 11 000 kommer att kallas. Av dem är 28 procent kvinnor.– Vi behöver ha en mer jämställd försvarsmakt, det leder till en starkare försvarsmakt, säger Sveriges överbefälhavare Micael Bydén.
4.6.2018 - 18.47

John-Erik Jansén

Ledare: Värnplikt eller medborgartjänst?

Tankesmedjan med Elisabeth Rehn som frontfigur ger ett viktigt bidrag till diskussionen om värnpliktens framtid.
27.5.2018 - 21.00

Boom av kvinnliga beväringar gör att försvarsmakten måste planera om

En rekordmängd kvinnor har i år visat intresse för frivillig militärtjänst – över 1 500 då det tidigare rekordet legat kring 1 000, enligt försvarsminister Jussi Niinistö (Blå). – Det är mycket bra för försvaret och särskilt för krishanteringen, där det behövs fler kvinnor, säger Niinistö.
8.3.2018 - 11.20

Försvarsministern startar utredning om Jehovas vittnens särställning i värnplikten

Jehovas vittnen har varit befriade från värnplikten sedan 1980-talet. Allt fler anser att det har blivit dags att avsluta särbehandlingen.
1.3.2018 - 19.28

Tommy Westerlund

Ledare: Samma vägran – olika dom

Ingen övertygelse kan vara större, riktigare eller viktigare än någon annan. Särbehandlingen av Jehovas vittnen i fråga om värnplikt måste ses över.
26.2.2018 - 16.32

Dragsviks rekryter har förbundit sig att försvara landet närhelst det kallar – Se bildspel från krigsmannaeden

På lördagen ordnades den högtidliga krigsmannaeden på Nylands brigad i Dragsvik. Det är en militär fest där beväringar befordras till jägare. Det innebär att de upptas som fullvärdiga medlemmar i den militära gemenskapen.
17.2.2018 - 18.21

John-Erik Jansén

Ledare: HBL uppviglar inte!

Nej, Åland, Hufvudstadsbladet varken skapar konflikter eller uppviglar mot öriket.
9.10.2017 - 21.00

MT: Andelen som befrias från militären har ökat betydligt

År för år ökar andelen ungdomar som befrias från värnplikten på grund av hälsoproblem, skriver Maaseudun Tulevaisuus. Mest har de mentala problemen ökat.
29.9.2017 - 07.00

"Varför skulle jag ställa upp på vad Helsingfors säger och bli en fascist"

Försvarsministern vill att åländska män ska göra obligatorisk civiltjänst. Vad anser du om det?
28.9.2017 - 19.12

Niinistö åker solo om ålänningar

Frågan om ålänningarnas befrielse från militärtjänstgöring är känslig, men har inte diskuterats i någon större utsträckning bland partierna. Det visar FNB:s rundringning till riksdagsledamöter.
28.9.2017 - 17.07

Försvarsministern vill sätta ålänningarna i civiltjänst

Enligt lagen ska ålänningarna i stället för värnplikt, tjänstgöra som lotsar, fyrvaktare eller inom civilförvaltningen, men reglerna har varit en död bokstav, eftersom det inte har funnits några ersättande lots- och fyruppdrag. Nu vill Försvarsministeriet att ålänningarna, precis som andra män som slipper värnplikt, i stället sätts att göra civiltjänst.
28.9.2017 - 05.53

Centern målar upp könsneutral värnplikt

I utkastet för Centerns nya principprogram lyder riktlinjen att värnplikten borde gälla alla. Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C) som står för programarbetet anser att värnpliktsdiskussionen alltid hört till partiets principfrågor.
29.8.2017 - 18.33

Försvarsmakten inleder förundersökning om låtsasavrättning

Försvarsmakten har inlett en förundersökning om tjänstgöringsbrott om en videofilm där en grupp värnpliktiga spelade in en låtsasmassavrättning, uppger Karelska brigaden.
2.8.2017 - 15.26

Kanerva: "Vi behöver också kvinnlig värnplikt"

Ett hållbart eget försvar kommer att kräva att det behövs allmän värnplikt, och inte bara för män, säger försvarsutskottets ordförande Ilkka Kanerva (Saml).
10.7.2017 - 20.46

Reservistförbundet: "Uppbåd också för kvinnor"

Reservistförbundet vill utöka värnpliktslagen till att också gälla kvinnor. Förbundet föreslår en utredning av en medborgartjänst som skulle omfatta alla.
5.6.2017 - 08.19

Frivilliga strömmar till Litauens försvar

För två år sedan återinförde Litauen värnplikt när det säkerhetspolitiska läget hastigt förändrades. Hittills har drygt 6 000 rekryter utbildats. Samtliga har anmält sig frivilligt.
1.5.2017 - 22.00