Insändare: Kriget utan vapen

Världsordningen bildas just nu om. USA och EU ställer sig offside gentemot Ryssland, andra länder åter närmar sig Ryssland.
27.8.2018 - 05.50

Erkki Tuomioja

I dag: Lärdomar från det förflutna

Att engageras i Vad om?-typen av kontrafaktualistiska historiska funderingar kan i bästa fall bidra till att förstärka våra möjligheter att förstå och värdera våra alternativ och utmaningar också nu och i framtiden.
8.8.2018 - 06.05

Iran ger Trumps inbjudan kalla handen

1.8.2018 - 08.52

Världsledare möts i Johannesburg

25.7.2018 - 13.49

Trump får inte prata om Krim

3.7.2018 - 07.37

Bakgrund: Vad vill Finland med EU och dess roll i världspolitiken?

Det framstår närmast obegripligt att finska politiska partier och organisationer inte tydligare artikulerar sina ståndpunkter i hur de vill att EU ska utvecklas de närmaste åren och söker stöd för sina ståndpunkter genom en bred samhällelig debatt om Europafrågor, skriver fyra svenska forskare.
7.3.2018 - 15.55

Raúl Castro avgår i april

21.12.2017 - 19.08

Pär Stenbäck

Bakgrund: USA och Europa – ett komplicerat förhållande

Allt flera talar och skriver i dag om det inflammerade förhållandet mellan Trumpadministrationen och Europa. Visserligen görs det tappra försök att släta över de slängar som presidenten presterat. Även framstående amerikaner uppmanar oss att se om vårt hus. Att se Trump som den liberala demokratins och den avtalsbaserade världsordningens fanbärare blir allt svårare.
9.10.2017 - 06.30

Tommy Westerlund

Ledare: Nytt världspussel läggs

Vi har upplevt en livlig vecka då politiska ledare har ringt, besökt och samtalat med varandra. En febril aktivitet fortsätter – det väcker hopp men också frågor.
5.5.2017 - 20.00

I dag: Världen enligt Putin

11.9.2016 - 06.00