Kritiken mot vårdreformen kvarstår: "Städernas livskraft hotad"

13.10.2020 - 19.23

Henriksson om vårduppgörelsen: Märkbart bättre, men de stora städerna drabbas fortfarande väl hårt

13.10.2020 - 18.58 Premium

Regeringen har nått enighet om vårdreformen – finansieringen stötesten

9.10.2020 - 20.30

Susanna Ginman

Ledare: Vill SFP ta från de sjuka och fattiga?

I nästan en vecka har ministerarbetsgruppen för vård ägnat dagarna och också kvällar åt att se över förslaget till vårdreform. SFP hoppades få gehör för ändringar i principerna för penningfördelningen.
9.10.2020 - 15.40 Premium

SFP tar strid i regeringen – accepterar inte hur pengarna fördelas i vårdreformen

26.9.2020 - 17.15 Premium

Hård kritik mot regeringens förslag: "Skolpsykologer och kuratorer ska finnas i skolorna, inte i landskapen"

24.9.2020 - 10.34 Premium

190 miljoner till landskapen för vårdreformsprojekt – "Problemen kan inte vänta till 2023"

30.6.2020 - 15.29

Insändare: Försämrad vårdreform bättre än tilltagande vanvård i det nuvarande systemet

Den vårdreform som Sipiläs regering framförde var en bättre version än denna nya version.
28.6.2020 - 19.00

Thomas Blomqvist tror social- och hälsovårdsreformen ros i land

22.6.2020 - 21.15 Premium

Nu går regeringens förslag till vårdreform på remiss – 21 vårdlandskap plus Helsingfors

15.6.2020 - 15.58

Susanna Ginman

Ledare: Ny vårdreform med försiktighetsprincip

Mycket i den här regeringens vårdreform påminner om den förra modellen, men de privata vårdföretagen blir drängar, inte husbönder.
12.6.2020 - 12.57 Premium

Statssekreterare om kritiken mot vårdreformen: Visst ska den också bromsa kostnader

10.6.2020 - 17.05 Premium

Social- och hälsovårdsreformen: Målet är landskapsval år 2022

5.6.2020 - 16.30

Susanna Ginman

Ledare: Nedbantad vårdreform med primärvård i fokus

Också i regeringen Marins vårdreform är ett av målen att stävja kostnadsökningen. Ingen summa nämns och tanken är att genom bättre och smidigare primärvård sjunker kostnaderna. Låt oss hoppas att det lyckas.
17.1.2020 - 16.11 Premium

Kiuru: Arbete med vårdreformen får ny fart

17.1.2020 - 16.04

Vårdreformen avancerar – frågan ska manglas av riksdagen före årsskiftet

17.1.2020 - 16.03

Susanna Ginman

Ledare: Särlösning kan säkra svensk vård

Nyland blir inte ett enda enormt vårdlandskap utan delas in i fyra landskap, Helsingfors och HUS. Det ger bättre möjligheter till vård på svenska.
20.12.2019 - 15.40 Premium

Lagen om vårdardimensioneringen skjuts upp till nästa år

14.12.2019 - 17.04

Insändare: Trygga svenskan i Nylands särlösning

Med tanke på servicens framtid är det viktigt att en vårdreform genomförs. Vi måste ändå se till att strukturerna som skapas garanterar en god service också på svenska.
14.12.2019 - 05.40

Nyländsk särlösning framskrider: "En ganska bra kompromiss", säger HUS vd

2.12.2019 - 17.08