Susanna Ginman

Ledare: Värdefullt om våra värderingar

Vi misstror partierna men litar på tidningspressen. Det är plock ur den första brett upplagda enkäten om finlandssvenskarnas värderingar. Mest värdefullt blir att kunna följa med trenderna över tid.
1.11.2019 - 16.00 Premium

Barn är inte nyckeln till lycka säger finlandssvensken – unik rapport undersöker finlandssvenska värderingar

31.10.2019 - 11.35 Premium

Hilkka Olkinuora

I dag: Vilken är skillnaden mellan vad vi vill och vad vi behöver?

Paradoxalt nog tycks vi nu ha det svårare än någonsin att utvärdera fenomen och föra en meningsfull diskussion.
8.10.2019 - 06.05 Premium

Torsten Fagerholm

Ledare: Finns det ett vaccin mot digitalt barbari?

Hur ska demokratin överleva i den digitala tidsåldern? Och trampar det öppna samhället på en mina ifall man sätter ner foten och förbjuder lögner och intolerans?
10.9.2019 - 13.26 Premium

Anna Alm

I dag: Blomstertidens verktyg

Alternativet att vi alla bara ska lägga oss i hängmattan är inte det jag efterlyser.
3.6.2019 - 06.05 Premium

Torbjörn Kevin

Mitt i vyn: Abstraktionernas arrogans

"När vi beskyller populister för att de har enkla svar på komplicerade frågor ekar det i vårt fraseologiska tomrum.Det är inte bara populister som bygger verbala kulisser."
2.6.2019 - 06.51 Premium

Hilkka Olkinuora

I dag: Ge de unga och deras familjer en ros: Du är värdefull

Väldigt billigt har vi sålt de värderingar som den västerländska kulturen, inklusive ekonomin, har byggts på.
21.5.2019 - 06.05 Premium

Monica Ålgars

I dag: Viktigt på riktigt

Om viktiga värderingar för dig är omsorg och empati, hur kan du i din vardag konkret ta bättre hand om dig själv?
28.3.2019 - 06.05

Rapport: Unga värdesätter sig själva – konservativa värdesätter fosterlandet

12.12.2018 - 22.02

Globalt med Grüne: Vaghet leder ingen vart

12.10.2018 - 07.05

Insändare: Allas värderingar, attityder och fördomar borde sättas under lupp

Det behövs bara en person för att diskriminera. En person som har starka åsikter och fördomar, och som tror sig ha rätt.
28.6.2018 - 05.55

Attitydundersökning: Forskare betraktas med misstänksamhet – asylsökande och finlandssvenskar delar åsikterna

6.6.2018 - 17.33

John-Erik Jansén

Ledare: Ungas otrygghet oroar presidenten

Delaktighet, ansvar och omsorg var också i år viktiga teman i presidentens nyårstal. De ungas otrygghet bekymrar Niinistö.
1.1.2018 - 15.00

Jyrki Katainen: "Jag är oroad av det växande människoföraktet"

14.7.2017 - 14.01

Anna Svartström

Utrikeskrönika: När räknas man?


26.2.2017 - 05.18

I dag: Skydda våra värderingar!

Vad är själva fundamentet i vårt samhälle? Jo, den orubbliga tron på alla människors lika värde och frihet att få tänka och tro som man vill.
24.2.2017 - 06.09

Pengar och lycka

13.2.2016 - 20.30