Attendo stänger serviceboendet i Siilinjärvi efter allvarliga brister

Enligt Attendo är det personalbristen i vårdhemmet Vänrikki som ligger bakom beslutet.
12.3.2019 - 18.18

Saarikko: Vårdbolagen visar bristande omdöme

Expeditionsregeringens familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C) ryter till mot vårdbolagen Pihlajalinna, Mehiläinen och Terveystalo. Vårdjättarna krävde på lördagen att den lag, som begränsar utlokaliseringen av vården till privata aktörer, ska hävas.
10.3.2019 - 16.29

Esperi Care lovar att anställa hundratals nya vårdare

Vårdbolaget Esperi Care lovar att åtgärda sina brister.
6.3.2019 - 08.51

Yle: Esperis psykvårdshem stängs i Esbo

Ett hem får psykvårdsklienter kommer att läggas ner efter problem med personalbrist och föråldrade lokaler.
4.3.2019 - 09.01

Valfriheten ger föreningar möjligheten att expandera: "Folk vill bestämma över sina egna liv"

Folkhälsans vårdbolags vd tror att valfriheten gynnar bolaget.
1.3.2019 - 17.12

Valvira stoppar ännu ett av Attendos serviceboende – kontrollbesök visade stora brister

Under två kontrollbesök i februari upptäckte tillsynsmyndigheterna många problem vid vårdbolaget Attendos serviceboende Kirkkopuisto i Utajärvi.
1.3.2019 - 10.42

Kravet på 0,7 vårdare per klient i vården kan stå kommunerna dyrt

Vårdbehovet varierar och samma krav för alla skapar kostnader och problem, enligt Kommunförbundet. Vårdfacket Super anser däremot att det behövs en lag för personaldimensionering.
28.2.2019 - 11.46

Insändare: Torvalds har fått nästan allt om bakfoten

Det är tyvärr så att vinst i vården, EU:s regler om ”öppenhet och konkurrens” och handelsavtalens ”skydd av investeringar” är en kombination som är farlig för människan.
26.2.2019 - 05.55

STT: Valvira kräver Esperi på tilläggsutredning om Kristinestad

Den utredning Esperi Care gav förra veckan om vårdhemmet i Kristinestad räcker inte.
25.2.2019 - 20.17

Han kritiserar vinstdrivande vårdföretag – "Det här jobbet måste göras med hjärtat"

Ska man få bli rik på de äldres bekostnad eller borde all vård vara icke vinstbringande? På Fylgia strävar man efter nollresultat och att ge sina boende en guldkant i vardagen.
21.2.2019 - 16.33

VBL: Esperi Care har levererat utredning om vårdhem

Tillsynsmyndigheten Valvira har fått en utredning om verksamheten på Esperi Cares vårdhem i Kristinestad, skriver Vasabladet. Verksamheten på vårdhemmet avbröts i januari.
20.2.2019 - 19.29

Sex dödsfall inom fyra veckor – Attendos äldreboende i Siilinjärvi granskas

Kommunen Siilinjärvi i Norra Savolax kräver en utredning om sex dödsfall på Attendos äldreboende Vänrikki, skriver Savon Sanomat. Kommunen vill utreda om dödsfallen varit naturliga eller om vanvård förekommit.
20.2.2019 - 07.21

Insändare: Wallgren och Kananen skrämmer med vilseledande påståenden

Det finns astslaget i EU-rätt, att länder – på goda villkor – kan fatta beslut, som strider mot kapitalplacerarens etablerade villkor och som går emot förlikningsinstansens beslut.
20.2.2019 - 05.55

Insändare: Förhindra börsbolagen att konkurrera ut kommunerna

Så länge börsnoterade bolag har rätt att delta i äldrevården kommer de att ha möjlighet att på olika sätt kringgå den intensifierade kvalitetskontroll som Ole Norrback efterlyser.
20.2.2019 - 05.53

Insändare: Vårdardimensioneringen är ett pusselspel

Att pussla in allting med beaktande av semestrar och sjukfrånvaro är en intressant utmaning.
20.2.2019 - 05.51

Polisen utreder ett trettiotal fall med kopplingar till äldrevården

I vissa fall har utredningen knappt börjat medan andra är på väg till åtalsprövning.
19.2.2019 - 14.12

Insändare: Esperi har inte gjort anspråk på avdrag

Enligt uppgifter i tidningspressen har Esperi Care inte gjort anspråk på avdrag i beskattningen för de räntor på 15 procent som har erlagts till moderbolaget.
18.2.2019 - 05.45

Sipilä skyfflar över ansvaret på de privata vårdföretagen

Statsminister Juha Sipilä har inte tappat hoppet trots att grundlagsutskottets utlåtande låter vänta på sig. Han tror ännu att riksdagen hinner rösta om vårdreformen.
17.2.2019 - 16.14

Utrikeskrönika: Underbetald utländsk vårdare i hemmet dygnet runt – vanlig lösning i Tyskland

I Tyskland finns ett alternativ till äldrevård som också det är dåligt: en underbetald utländsk hemmavårdare, även känd som ”eine Polin”, eftersom det vanligaste ursprungslandet varit Polen, skriver Annika Wilms från München.
16.2.2019 - 22.06

Insändare: Fiffel och båg kan inte accepteras

Inga missförhållanden ska tolereras oberoende av vem som är producent. Det behövs dessutom etik och moral, det handlar om människor.
16.2.2019 - 06.06