vård
»

Staten stöder läkarhelikoptrarna med 29 miljoner euro

30.12.2019 - 16.00

Vårdare utsätts allt oftare för våld

21.12.2019 - 12.42

Insändare: Lojo sjukhus visar vägen för svensk service

Service på svenska kan fungera om det finns vilja. Det har Lojo sjukhus bevisat.
21.12.2019 - 05.55

Bekant musik kan göra hälsonytta när minnet börjar svikta – I Sjundeå har musiker sjungit och spelat på äldreboenden i höst

20.12.2019 - 08.00 Premium

Insändare: Straffsamhälle eller hjälpsamhälle?

Varför hjälper vi inte våra missbrukare? Varför placerar vi missbrukare i en situation där de tappar allt hopp om förbättring och skickar ner dem i en mörk och dyster spiral där de till slut kan möta döden själv?
19.12.2019 - 05.50

Insändare: Utsatta unga är värda bättre förutsättningar

Man diskuterar olika saker i riksdagen, men något borde man göra för att barn och unga skulle ha ett bättre liv.
19.12.2019 - 05.45

Insändare: Trygga svenskan i Nylands särlösning

Med tanke på servicens framtid är det viktigt att en vårdreform genomförs. Vi måste ändå se till att strukturerna som skapas garanterar en god service också på svenska.
14.12.2019 - 05.40

De lägsta pensionerna höjs i januari

4.12.2019 - 21.48

I Vasa ska man få bättre tillgång till vård på svenska – också på nätterna

4.12.2019 - 16.50

Insändare: Vi med funktionsnedsättning har samma behov som alla andra


3.12.2019 - 05.55

Cancerpatienter har rätt till rehabiliteringsplan – men ingen har ansvar för att göra upp den

1.12.2019 - 06.32 Premium

Insändare: Prioritera psykvården för unga

När man mår dåligt måste information om stödtjänster vara lätta att hitta.
30.11.2019 - 05.40

Äldreomsorgen i södra Finland tampas med samma problem som resten av landet

29.11.2019 - 11.27

Ny vårdmodell väcker oro men lovordas också: "Enbart positivt"

29.11.2019 - 09.00 Premium

Nyländsk specialmodell får ris av HUS vd: "Sämre, ojämlikare och dyrare vård"

27.11.2019 - 06.53 Premium

Dispens för jouren inom primärvården – Jakobstad, Idensalmi och Varkaus får hålla sin jour

26.11.2019 - 15.29

Kvalitetsregister ska förbättra vården – “Behövs så fort som möjligt”

20.11.2019 - 15.40

THL kräver nationella kvalitetsregister för hälsovården

20.11.2019 - 08.07

Hon är lycklig över jobbet som läkare på hälsocentral: "På en liten ort får man utvecklas som läkare"

19.11.2019 - 07.02 Premium

Insändare: Valvira synar Invalidförbundet med hård hand

Man kan fråga hur det kommer sig att rika Invalidförbundet under alla dessa år har fått fortsätta med ofta undermålig verksamhet för den grupp av medlemmar som behöver mycken vård och omsorg.
19.11.2019 - 05.53