vård
»
villeniinisto

I dag: En värdig vård

Det är inte konstruktivt att demonisera den privata sektorn eller den offentliga sektorn i vården. Båda behövs.
11.2.2019 - 06.05 Premium

Insändare: SFP säger nej

I den form som landskaps- och vårdreformen föreligger röstar vi alltså emot. Det är entydigt klart.
11.2.2019 - 05.38

Insändare: Pilotprojekt om kultur i vården förbättrar livskvaliteten för demenssjuka

Personalen lär känna den äldre människan och möjliggör och tillåter en lekfull verksamhet i vardagen och vågar vara närvarande i stunden, se och bekräfta.
7.2.2019 - 05.55

Insändare: Ockerränta flyttar pengar till skatteparadis

Det vore rimligt att av vårdbolag kräva att de utsatt sina lån för konkurrens och sålunda betala endast en rimlig marknadsränta.
7.2.2019 - 05.53

Yle: Samlingspartiet ställer sig bakom kravet på minimiantal vårdare

Nu ändrar sig också Samlingspartiet och är redo att ställa sig bakom kravet på minst 0,7 vårdare per klient i äldreomsorgen.
5.2.2019 - 13.15

Insändare: Också kommunala beslutsfattare har sparat på de svagastes bekostnad

Ta ansvar och erkänn att vi har en äldrevård i kris tack vare de beslut beslutsfattarna och tjänstemännen fattat under de senaste åren!
5.2.2019 - 05.55

Insändare: "Man har valt att godkänna att företag kan göra vinst på människors lidanden"

Utsatta personer ska tas om hand på bästa sätt och deras behov ska tillgodoses. Detta borde vara en självklarhet för ett välfärdssamhälle som Finland.
5.2.2019 - 05.53

Insändare: Skydda kusterna från storbolagens strandhugg

De folkvalda står mer eller mindre handfallna inför det skedda, och den vårdbehövande förvandlas alltmer till kund.
5.2.2019 - 05.50

Philip Teir

Inblick: Vårda era kvalitetsregister – om Esperi och det omätbaras renässans

"Men som många 'branschexperter' säkert kan vittna om hjälper det inte att man kryssat i en ruta varje gång en patient ätit frukost om man vill garantera livskvalitet."
4.2.2019 - 06.26

Insändare: Vanvården inom äldreomsorgen kan förebåda något ännu värre

Riksdagsledamöterna står nu inför ett avgörande som kommer att ha en enorm och genomgripande inverkan på vårt nordiska välfärdssamhälle.
1.2.2019 - 05.55

Insändare: Sluta göra pengar på gamla

Planerna för egenkontroll kan se bra ut på papper, men ändå förekommer det allvarliga problem.
1.2.2019 - 05.53

Insändare: Låginkomsttagare har också rätt till läkare

Var tionde pensionär har valt att inte gå till läkaren eller att köpa mediciner på grund av brist på pengar.
18.1.2019 - 05.40

Bakgrund: Digitaliseringen av vården ställer nya frågor

När medellivslängden ökar i Finland så ökar också vårdbehoven. En del av lösningen är en snabbare digitalisering, samtidigt som den mänskliga kontakten fortsatt kommer att ha stor betydelse. Hur ska den balansen utformas?
16.1.2019 - 05.30

En enkel fråga kan sätta stopp för självmordsplaner – kampanj med självmordsbrev fick positivt mottagande

På hållplatser och andra skärmar i Helsingfors har man den senaste veckan kunnat läsa självmordsbrev. Hannas brev hann inte med i kampanjen, men hon berättar gärna sin historia.
6.1.2019 - 09.25 Premium

Insändare: Fel att kommuner debiteras olika för ambulansvården

Helsingfors betalar 16,60 euro per capita medan Ingå, Raseborg och Hangö betalar 60 euro per capita.
9.12.2018 - 05.50

Insändare: Vem kan ställas till svars?

Människan lämnas vind för våg. Ingen ingriper.
27.11.2018 - 05.53

Susanna Ginman

Ledare: Vårdkvalitet ska mätas, också på svenska

Den nakna kejsaren! Det är associationen när det blir klart att vårdreformen inte innehåller resurser eller verktyg för att mäta vårdens kvalitet – trots att vi medborgare behöver verktyg när vi ska välja vårdproducent. Ett kvalitetsmått är vård på svenska.
18.11.2018 - 21.00

Avlidna vårdare och påhittade semestervikarier fyller ut arbetslistorna inom vården

15.11.2018 - 13.24

Insändare: Se till helheten då vårdens hela spektrum analyseras

Många kommuner har redan kollapsat med att sköta vården och utöver hälsocentralerna klarar de framför allt inte av äldrevården och den psykiatriska vården.
24.10.2018 - 05.55

Insändare: Språkliga rättigheter som spelbricka

Vasa centralsjukhus fyller alla kriterier för sjukhus med omfattande jour: befolkningsunderlag, avstånd till närmaste universitetssjukhus, ekonomi och vårdkvalitet.
24.10.2018 - 05.50