vård
»

Insändare: Sjuka tvingas in i resecirkus

Över två månaders oro och sju resor för undersökningar, fem inom Helsingfors, en till Esbo och en till Lojo.
12.9.2017 - 05.50

Svenska kvinnor flygs till Finland för att föda – fyra prematurer från Uppsala till Åbo

Fyra prematurer har vårdats i Åbo i sommar när platserna i Uppsala i Sverige inte har räckt till.
20.8.2017 - 05.31

Barnmorskor i Sverige larmar om BB-kris

Fullsatta BB-avdelningar, föderskor som flygs till Finland och barnmorskor som slår larm – diskussionen om det som kallas förlossningskrisen går het i Sverige. I dag ordnas marscher i protest mot nedläggningar samt resurs- och tidsbrist.
20.8.2017 - 05.31

Insändare: Många patienter har samma rättsskydd som i en bananrepublik

De välbärgade och försäkrade ges snabbt vård medan utslagningen är hård bland de fattiga och mindre välbärgade.
24.7.2017 - 05.55

De flesta vill inte få vård av en robot

Nästan två av tre finländare skulle inte låta en robot vårda dem själva eller deras anhöriga, visar en enkät som Solita låtit göra.
22.6.2017 - 13.49

Insändare: De äldre lider när kostnaderna minskar

Det är klart att städernas kostnader minskar när de äldre inte får den service som de är i behov av.
4.6.2017 - 05.55

Rurik Ahlberg

I dag: Oy Vård Ab

Runt hörnet lurar en revolution. Den sker utan att det finns någon folklig mobilisering för den.
1.6.2017 - 06.05

Ny hälsostation vid Kampens metrostation

Enligt ett nytt tjänstemannaförslag ska Kampens nya hälsostation byggas på ingången till Kampens metrostation.
28.4.2017 - 16.28

Nätterapi gav snabbare resultat i Sverige

17.4.2017 - 17.44

Insändare: God vård kräver kontrollerad konkurrens, men inte bolagisering

Inget annat nordiskt land har gått in för en så radikal lösning som en tvångsbolagisering av den offentliga vården.
28.2.2017 - 05.55

Insändare: Bolagiseringstvånget för vårdsektorn bör inte ingå i lagförslaget

Den privata eller vinstdrivande vårdens roll bör begränsas på ett marknadsmässigt sätt så att den bekostas av patienternas egna avgifter och så att den gemensamma vårdsektorn enligt behov köper in kompletterande vårdinsatser från privata aktörer, skriver professor emeritus Fredrik Almqvist.
27.2.2017 - 09.12

Paul Lillrank

I dag: Vinster i vården förstärker statens makt

Att förbjuda bolagisering och vinster i vården är det dummaste som finns.
24.2.2017 - 06.05

Insändare: Också jouren i Jorv är omänsklig

Jag hade alltså suttit sju timmar genom natten utan minsta besked om läget.
24.2.2017 - 05.40

Insändare: Attendo betalar mest vårdskatt

Allt som krävs är att ge primärvården den uppmärksamhet den förtjänar.
22.2.2017 - 05.50

Insändare: Behandla mig med respekt

De talar med varandra om mig utan att ens kasta en blick på mig.
11.2.2017 - 05.50

Insändare: Privata sektorn garanterar inte svensk service

Vi kan inte enbart låta den tredje sektorn ha monopol på svensk service.
4.2.2017 - 05.55

Insändare: SFP kritiserar att skattepengar slussas till privata aktörer

Den tredje sektorn och det privata ska fungera som ett komplement till det offentliga.
4.2.2017 - 05.55

Helsingfors JO-anmäls för bristande svensk hemvård

2.2.2017 - 14.02

Insändare: Kompletterande alternativ

För SFP har kvalitativ service på de båda inhemska språken alltid varit, och kommer alltid att vara, en av de tyngsta faktorerna.
28.1.2017 - 05.50

Insändare: Kvalitetskontrollen av vårdproducenterna borde förbättras

I stället för att frenetiskt kämpa emot vårdvalet tycker jag att oppositionen borde arbeta för att den framtida modellen blir så rättvis och bra som möjligt.
21.1.2017 - 05.58