vård
»

Insändare: De äldre lider när kostnaderna minskar

Det är klart att städernas kostnader minskar när de äldre inte får den service som de är i behov av.
4.6.2017 - 05.55

Rurik Ahlberg

I dag: Oy Vård Ab

Runt hörnet lurar en revolution. Den sker utan att det finns någon folklig mobilisering för den.
1.6.2017 - 06.05

Ny hälsostation vid Kampens metrostation

Enligt ett nytt tjänstemannaförslag ska Kampens nya hälsostation byggas på ingången till Kampens metrostation.
28.4.2017 - 16.28

Nätterapi gav snabbare resultat i Sverige

17.4.2017 - 17.44

Insändare: God vård kräver kontrollerad konkurrens, men inte bolagisering

Inget annat nordiskt land har gått in för en så radikal lösning som en tvångsbolagisering av den offentliga vården.
28.2.2017 - 05.55

Insändare: Bolagiseringstvånget för vårdsektorn bör inte ingå i lagförslaget

Den privata eller vinstdrivande vårdens roll bör begränsas på ett marknadsmässigt sätt så att den bekostas av patienternas egna avgifter och så att den gemensamma vårdsektorn enligt behov köper in kompletterande vårdinsatser från privata aktörer, skriver professor emeritus Fredrik Almqvist.
27.2.2017 - 09.12

Paul Lillrank

I dag: Vinster i vården förstärker statens makt

Att förbjuda bolagisering och vinster i vården är det dummaste som finns.
24.2.2017 - 06.05

Insändare: Också jouren i Jorv är omänsklig

Jag hade alltså suttit sju timmar genom natten utan minsta besked om läget.
24.2.2017 - 05.40

Insändare: Attendo betalar mest vårdskatt

Allt som krävs är att ge primärvården den uppmärksamhet den förtjänar.
22.2.2017 - 05.50

Insändare: Behandla mig med respekt

De talar med varandra om mig utan att ens kasta en blick på mig.
11.2.2017 - 05.50

Insändare: Privata sektorn garanterar inte svensk service

Vi kan inte enbart låta den tredje sektorn ha monopol på svensk service.
4.2.2017 - 05.55

Insändare: SFP kritiserar att skattepengar slussas till privata aktörer

Den tredje sektorn och det privata ska fungera som ett komplement till det offentliga.
4.2.2017 - 05.55

Helsingfors JO-anmäls för bristande svensk hemvård

2.2.2017 - 14.02

Insändare: Kompletterande alternativ

För SFP har kvalitativ service på de båda inhemska språken alltid varit, och kommer alltid att vara, en av de tyngsta faktorerna.
28.1.2017 - 05.50

Insändare: Kvalitetskontrollen av vårdproducenterna borde förbättras

I stället för att frenetiskt kämpa emot vårdvalet tycker jag att oppositionen borde arbeta för att den framtida modellen blir så rättvis och bra som möjligt.
21.1.2017 - 05.58

Insändare: Äventyra inte rätten till vård på svenska

En social- och hälsovårdsreform som inte fyller kraven på allas lika rätt till vård oavsett modersmål borde läggas på is.
21.1.2017 - 05.55

Video: Allt fler robotar i vården – kan följa farmors minsta rörelse

Om ett tiotal år står vi kanske med ena foten i science fiction, då smart teknologi och enkel robotik utnyttjas mer allmänt i vård och service. Redan nu testas allt från sociala robotar till sensorer i hemmet som kan följa äldre ensamboendes minsta steg.
11.1.2017 - 16.14

Allt färre får hemvård på svenska i Helsingfors

Det är svårt att rekrytera svenskspråkig vårdpersonal i Helsingfors, och staden tävlar om nyutexaminerade med privata vårdbolag. Nu går de anställda vid stadens långtidsvård på svenskkurs samtidigt som färsk statistik visar att allt färre erbjuds svenskspråkig hemvård.
6.1.2017 - 05.00

Insändare: Storartat hemsjukhus

Då det blev aktuellt med terminalvård ordnades det inom två timmar.
18.12.2016 - 05.45

Insändare: Kortsiktig upphandling har otäcka följder

Är det så vi vill ha det? Att barn med stödbehov blir en kostnadspost – och deras omsorg en form av förvaring?
15.12.2016 - 05.45