vård
»
Rurik Ahlberg

I dag: ”Något måste göras”

”Något måste göras” gör en förblindad. Man vill tro på den enkla lösningen. Det är bekvämt att hänga med i jargongen.
3.10.2018 - 06.05

Insändare: Hur garantera vård på svenska?

Trots Esbos tvåspråkiga fasad har det visat sig att det i praktiken kan vara svårt att få vård på svenska.
1.10.2018 - 05.50

Insändare: Otroligt bemötande

Man kollade inte mitt blodtryck och jag fick heller inte remiss för andra blodvärden jag ville kolla upp eftersom värdena var bra i februari.
21.9.2018 - 05.50

Insändare: Varför har ingen helhetsansvaret för patientens vårdkedja?

Social- och hälsovårdsreformen har hittills helt fokuserat på finansiering och förvaltning. Varför?
16.9.2018 - 05.55

Folktinget välkomnar nytt lagförslag om social- och hälsovården

Svenska Finlands Folkting välkomnar regeringens beslut att stryka det tidigare förslaget att vård på svenska ska ges ”i mån av möjlighet”. Regeringen slår nu fast att landskapen måste trygga vården på svenska.
5.9.2018 - 18.28

Susanna Ginman

Ledare: Regeringen insåg att Finland är tvåspråkigt

Regeringen har äntligen insett att grundlagen förutsätter att vården i det tvåspråkiga Finland ska fungera också på svenska i tvåspråkiga landskap. Det tog tid!
5.9.2018 - 15.42

Forskare varnar för att öppna upp missbrukarvården för konkurrens

En privatisering av vårdmarknaden skapar problem i missbrukarvården där det behövs samarbete – inte konkurrens, säger forskaren Kerstin Stenius.
1.9.2018 - 11.00

Oanmälda inspektörer hittade bursängar i boende

Bursängar måste slopas inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, kräver riksdagens justitieombudsman.
29.8.2018 - 16.19

Insändare: Självbestämmande får inte vara vanvård

Oberoende av om man bor i grupp- eller egen bostad ska man få behövligt stöd till det egna hemmet.
29.8.2018 - 05.55

Insändare: Endast fåfänga skäl att söka privat vård

Det stora flertalet som tjänar mindre än 5 000 euro i månaden har inte råd med att betala privat sjukvård för allvarliga sjukdomar ens om de belånar huset till taket.
29.8.2018 - 05.50

Kvinna fick fel diagnos i tio år – trodde hon led av alzheimer

En 55-årig kvinna led av en allvarlig depression och blev diagnostiserad med alzheimer. Tio år senare upptäckte Akademiska sjukhuset i Uppsala att diagnosen var fel.
28.8.2018 - 17.00

Insändare: Välfärdsekonomin följer sina egna regler

Risken för att producenterna utnyttjar en liten välfärdsmarknad som till exempel vår egna svenskspråkiga för att etablera en monopolställning är uppenbar. Därför är det viktigt att all samordnad upphandling övervakas av ett fristående organ. Ett sådant kunde enligt 36 § i organiseringslagen med fördel etableras i Nyland.
22.7.2018 - 05.50

Maryan Abdulkarim

I dag: Mycket hänger på patientens anhöriga

Ett gott liv, god vård och slutligen en god död är något som tillhör alla.
11.7.2018 - 06.05

Insändare: Rättigheter i stället för vård

I dag har Finland ratificerat FN konventionen för personer med funktionsnedsättning.
8.7.2018 - 05.50

Insändare: Svenskspråkig service måste tryggas

Förslaget Kårkulla utarbetat innebär inte att ett landskap ska få produktionsansvar.
17.6.2018 - 05.45

Insändare: Vård på svenska – ja tack!

För oss pensionärer är primärvården och äldreomsorgen på svenska alldeles särskilt viktiga.
8.5.2018 - 05.50

Hilkka Olkinuora

I dag: #Wetoo

Nu skall vi i alla åldrar komma fram med egna namn, egna berättelser, egen röst, eget medlidande, eget hopp.
1.5.2018 - 06.07

Hilkka Olkinuora

I dag: #Wetoo

Nu skall vi i alla åldrar komma fram med egna namn, egna berättelser, egen röst, eget medlidande, eget hopp.
1.5.2018 - 06.05

Insändare: Tryck 2 för service på svenska i Esbo

Nu har arbetet organiserats på nytt så det finns alltid svenskkunniga i arbetsskiften.
21.4.2018 - 05.53

Insändare: Ingen svarade på Jorv!

Är det så här HUS Jorv fungerar? Det är upprörande!
31.3.2018 - 05.45