vård
»
Hilkka Olkinuora

I dag: #Wetoo

Nu skall vi i alla åldrar komma fram med egna namn, egna berättelser, egen röst, eget medlidande, eget hopp.
1.5.2018 - 06.07

Hilkka Olkinuora

I dag: #Wetoo

Nu skall vi i alla åldrar komma fram med egna namn, egna berättelser, egen röst, eget medlidande, eget hopp.
1.5.2018 - 06.05

Insändare: Tryck 2 för service på svenska i Esbo

Nu har arbetet organiserats på nytt så det finns alltid svenskkunniga i arbetsskiften.
21.4.2018 - 05.53

Insändare: Ingen svarade på Jorv!

Är det så här HUS Jorv fungerar? Det är upprörande!
31.3.2018 - 05.45

Insändare: Vård på svenska ”i mån av möjlighet”

En närmare analys av vad detta innebär är på sin plats för att säkerställa de rättigheter vi svenskspråkiga har enligt grundlagen.
26.3.2018 - 05.45

Insändare: Monopol krossar valfriheten

Inom SDP har vi hela tiden talat för att service på patientens modersmål tryggas bäst genom offentlig vård.
17.3.2018 - 05.53

Insändare: Patientbegreppet behövs fortsättningsvis inom vården

Begreppsfrågan är angelägen eftersom den avgör den vårdbehövandes position i förhållande till vårdenheten.
12.3.2018 - 05.55

Insändare: Ett vårdkonsortium i monopolställning ställer till med problem

Vi förutsätter att det arbete som redan gjorts tas tillvara och att olika alternativ beaktas.
4.3.2018 - 05.55

Insändare: Dumt att köra ned små sjukhus

Den här kraftiga centraliseringen borde stoppas innan skadorna blir alltför stora.
3.3.2018 - 05.55

Bakgrund: E-hälsa och m-hälsa ger både nya yrkesroller och ny maktfördelning i vården

Blixtsnabba cancerdiagnoser, elektroniska hälsogranskningar, egenvårdsappar och nätdoktorer. Inte mycket blir sig likt när vårdens digitalisering äntligen tar fart.
26.2.2018 - 05.30

Insändare: Socialreaktionära partier kämpar mot ökad jämställdhet med vårdresurserna

Millimeterrättvisa kommer landet aldrig att ha finansiella resurser till, men det angelägna är att förbättra vårdtillgången inom grundvården på ett avgörande sätt.
22.2.2018 - 05.55

Insändare: Det behövs alternativ också i Svenskfinland

Vi oroar oss för att det finlandssvenska vårdkonsortium som nu varit på tapeten innebär att man bygger upp ett nytt monopol.
14.2.2018 - 05.55

Insändare: Trots raffinerad teknik rår man inte på det moderna samhällets isande skugga – ensamheten och otryggheten

Vilka är de kulturella mekanismer som skapat ikonen ”hemma bäst”?
31.1.2018 - 05.55

Språket brister inom vården

Färre än hälften av patienterna i Västra Finland och Inre Finland får vård på det språk de väljer, hälften av arbetstagarna i de tvåspråkiga kommunerna kan inte det andra inhemska språket, visar Regionalförvaltningsverkets undersökning.
24.1.2018 - 00.28

Förslag på vinsttak inom privat skola och omsorg i Sverige – branschen och borgerliga säger nej

Den svenska regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om ett vinsttak för privata företag inom skola och omsorg. Stöd i riksdagen har förslaget ändå inte, men frågan om vinster i välfärden kan bli en valfråga – igen.
19.1.2018 - 17.01

Väntetiden till vård har blivit lite kortare

Två av fem finländare upplever att tillgången till vård vid de kommunala vårdcentralerna är ett problem. Det är fortfarande brist på läkare.
11.1.2018 - 13.26

Insändare: Allmänt patientregister blottar oss

I registret kommer det att finnas mycket som vi kanske inte vill att någon skall veta.
9.1.2018 - 05.50

Insändare: Privat eller pirat?

I en liten stad som Helsingfors uppstår prisnivån inte automatiskt, den upprätthålls avsiktligt.
25.10.2017 - 05.55

Insändare: Sjuka barn måste få vård på hälsostationen

Föräldrar för svårt sjuka barn till privatmottagning.
21.10.2017 - 05.45

Insändare: Många kan få momsfri social service

Momsens andel av fakturan är 24 procent vilket gör en betydande besparing.
12.10.2017 - 05.55