vård
»
Paul Lillrank

I dag: Vinster i vården förstärker statens makt

Att förbjuda bolagisering och vinster i vården är det dummaste som finns.
24.2.2017 - 06.05

Insändare: Också jouren i Jorv är omänsklig

Jag hade alltså suttit sju timmar genom natten utan minsta besked om läget.
24.2.2017 - 05.40

Insändare: Attendo betalar mest vårdskatt

Allt som krävs är att ge primärvården den uppmärksamhet den förtjänar.
22.2.2017 - 05.50

Insändare: Behandla mig med respekt

De talar med varandra om mig utan att ens kasta en blick på mig.
11.2.2017 - 05.50

Insändare: Privata sektorn garanterar inte svensk service

Vi kan inte enbart låta den tredje sektorn ha monopol på svensk service.
4.2.2017 - 05.55

Insändare: SFP kritiserar att skattepengar slussas till privata aktörer

Den tredje sektorn och det privata ska fungera som ett komplement till det offentliga.
4.2.2017 - 05.55

Helsingfors JO-anmäls för bristande svensk hemvård

2.2.2017 - 14.02

Insändare: Kompletterande alternativ

För SFP har kvalitativ service på de båda inhemska språken alltid varit, och kommer alltid att vara, en av de tyngsta faktorerna.
28.1.2017 - 05.50

Insändare: Kvalitetskontrollen av vårdproducenterna borde förbättras

I stället för att frenetiskt kämpa emot vårdvalet tycker jag att oppositionen borde arbeta för att den framtida modellen blir så rättvis och bra som möjligt.
21.1.2017 - 05.58

Insändare: Äventyra inte rätten till vård på svenska

En social- och hälsovårdsreform som inte fyller kraven på allas lika rätt till vård oavsett modersmål borde läggas på is.
21.1.2017 - 05.55

Video: Allt fler robotar i vården – kan följa farmors minsta rörelse

Om ett tiotal år står vi kanske med ena foten i science fiction, då smart teknologi och enkel robotik utnyttjas mer allmänt i vård och service. Redan nu testas allt från sociala robotar till sensorer i hemmet som kan följa äldre ensamboendes minsta steg.
11.1.2017 - 16.14

Allt färre får hemvård på svenska i Helsingfors

Det är svårt att rekrytera svenskspråkig vårdpersonal i Helsingfors, och staden tävlar om nyutexaminerade med privata vårdbolag. Nu går de anställda vid stadens långtidsvård på svenskkurs samtidigt som färsk statistik visar att allt färre erbjuds svenskspråkig hemvård.
6.1.2017 - 05.00

Insändare: Storartat hemsjukhus

Då det blev aktuellt med terminalvård ordnades det inom två timmar.
18.12.2016 - 05.45

Insändare: Kortsiktig upphandling har otäcka följder

Är det så vi vill ha det? Att barn med stödbehov blir en kostnadspost – och deras omsorg en form av förvaring?
15.12.2016 - 05.45

Insändare: Ett ödmjukt tack

Jag är en privilegierad person som har blivit botad och räddad när tusentals människor dör av denna lömska sjukdom.
12.12.2016 - 05.45

Insändare: Kommer språket igen att åsidosättas?

Det är otänkbart att flytta på våra barn som har vant sig vid den nuvarande platsen.
5.12.2016 - 05.58

Oro inför Kårkullas planer – svenskspråkig vård kan vara hotad

Organisationer för personer med funktionshinder hyser en oro för att en monopolorganisation tar över handikappservicen i Svenskfinland. För Kårkulla handlar det om att "vinna eller försvinna".
3.12.2016 - 06.35

Insändare: Finland paradis för hälsojättar?

Nu behövs det en modigare hälsovårdspolitik för att rädda de universala och offentliga hälsovårdstjänsterna.
2.12.2016 - 05.50

Insändare: Ansvaret ligger hos beslutsfattarna

Alla har vi sett att mantrat om hemmets förträfflighet som vårdplats i så gott som alla livets vändningar inte håller streck.
22.11.2016 - 05.50

Regeringen backar – inga nedskärningar i vårdpersonalen

18.11.2016 - 13.59