vård
»

Oanmälda inspektörer hittade bursängar i boende

Bursängar måste slopas inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, kräver riksdagens justitieombudsman.
29.8.2018 - 16.19

Insändare: Självbestämmande får inte vara vanvård

Oberoende av om man bor i grupp- eller egen bostad ska man få behövligt stöd till det egna hemmet.
29.8.2018 - 05.55

Insändare: Endast fåfänga skäl att söka privat vård

Det stora flertalet som tjänar mindre än 5 000 euro i månaden har inte råd med att betala privat sjukvård för allvarliga sjukdomar ens om de belånar huset till taket.
29.8.2018 - 05.50

Kvinna fick fel diagnos i tio år – trodde hon led av alzheimer

En 55-årig kvinna led av en allvarlig depression och blev diagnostiserad med alzheimer. Tio år senare upptäckte Akademiska sjukhuset i Uppsala att diagnosen var fel.
28.8.2018 - 17.00

Insändare: Välfärdsekonomin följer sina egna regler

Risken för att producenterna utnyttjar en liten välfärdsmarknad som till exempel vår egna svenskspråkiga för att etablera en monopolställning är uppenbar. Därför är det viktigt att all samordnad upphandling övervakas av ett fristående organ. Ett sådant kunde enligt 36 § i organiseringslagen med fördel etableras i Nyland.
22.7.2018 - 05.50

Maryan Abdulkarim

I dag: Mycket hänger på patientens anhöriga

Ett gott liv, god vård och slutligen en god död är något som tillhör alla.
11.7.2018 - 06.05

Insändare: Rättigheter i stället för vård

I dag har Finland ratificerat FN konventionen för personer med funktionsnedsättning.
8.7.2018 - 05.50

Insändare: Svenskspråkig service måste tryggas

Förslaget Kårkulla utarbetat innebär inte att ett landskap ska få produktionsansvar.
17.6.2018 - 05.45

Insändare: Vård på svenska – ja tack!

För oss pensionärer är primärvården och äldreomsorgen på svenska alldeles särskilt viktiga.
8.5.2018 - 05.50

Hilkka Olkinuora

I dag: #Wetoo

Nu skall vi i alla åldrar komma fram med egna namn, egna berättelser, egen röst, eget medlidande, eget hopp.
1.5.2018 - 06.07

Hilkka Olkinuora

I dag: #Wetoo

Nu skall vi i alla åldrar komma fram med egna namn, egna berättelser, egen röst, eget medlidande, eget hopp.
1.5.2018 - 06.05

Insändare: Tryck 2 för service på svenska i Esbo

Nu har arbetet organiserats på nytt så det finns alltid svenskkunniga i arbetsskiften.
21.4.2018 - 05.53

Insändare: Ingen svarade på Jorv!

Är det så här HUS Jorv fungerar? Det är upprörande!
31.3.2018 - 05.45

Insändare: Vård på svenska ”i mån av möjlighet”

En närmare analys av vad detta innebär är på sin plats för att säkerställa de rättigheter vi svenskspråkiga har enligt grundlagen.
26.3.2018 - 05.45

Insändare: Monopol krossar valfriheten

Inom SDP har vi hela tiden talat för att service på patientens modersmål tryggas bäst genom offentlig vård.
17.3.2018 - 05.53

Insändare: Patientbegreppet behövs fortsättningsvis inom vården

Begreppsfrågan är angelägen eftersom den avgör den vårdbehövandes position i förhållande till vårdenheten.
12.3.2018 - 05.55

Insändare: Ett vårdkonsortium i monopolställning ställer till med problem

Vi förutsätter att det arbete som redan gjorts tas tillvara och att olika alternativ beaktas.
4.3.2018 - 05.55

Insändare: Dumt att köra ned små sjukhus

Den här kraftiga centraliseringen borde stoppas innan skadorna blir alltför stora.
3.3.2018 - 05.55

Bakgrund: E-hälsa och m-hälsa ger både nya yrkesroller och ny maktfördelning i vården

Blixtsnabba cancerdiagnoser, elektroniska hälsogranskningar, egenvårdsappar och nätdoktorer. Inte mycket blir sig likt när vårdens digitalisering äntligen tar fart.
26.2.2018 - 05.30

Insändare: Socialreaktionära partier kämpar mot ökad jämställdhet med vårdresurserna

Millimeterrättvisa kommer landet aldrig att ha finansiella resurser till, men det angelägna är att förbättra vårdtillgången inom grundvården på ett avgörande sätt.
22.2.2018 - 05.55