Liten risk att viga samkönade

En ny äktenskapslag betyder inte att kyrkan redan öppnat för samkönad vigsel. En präst som viger ett samkönat par redan i mars utför ett tjänstemannauppdrag som i princip kan bestraffas av kyrkan. Det straffet skulle i slutändan upphävas av en civil domstol. Det tror Johan Bärlund, professor i nordisk rätt vid Helsingfors universitet.
25.2.2017 - 08.30

Lättad biskop: "Alla vill glömma Vandabråket"

Björn Vikströms med spänning motsedda biskopsvisitation i Vanda svenska församling ser ut att ha slutat lyckligt. Nu vill man lämna åratal av interna konflikter bakom sig.
24.10.2016 - 06.10

Biskopen besöker församling i konflikt

Björn Vikström besöker församlingen i Vanda. Försöken att reda ut konflikterna har varit många.
21.10.2016 - 06.07

Var lyhörd och konstruktiv!

5.2.2016 - 20.30