Insändare: Viktigt att alla frågor diskuteras

Förvaltningen i församlingen bör vara transparent och de förtroendevalda bör ha rätt att både diskutera och kritisera olika frågor.
1.11.2018 - 05.38

Insändare: Församlingsrådet i Vanda behöver en större legitimitet

Rådsmedlemmarna skall inte diktera hur kyrkoherden skall förverkliga målen uppsatta i verksamhetsplanen. Det operativa ansvaret ligger och skall ligga hos kyrkoherden.
15.10.2018 - 05.55

Liten risk att viga samkönade

En ny äktenskapslag betyder inte att kyrkan redan öppnat för samkönad vigsel. En präst som viger ett samkönat par redan i mars utför ett tjänstemannauppdrag som i princip kan bestraffas av kyrkan. Det straffet skulle i slutändan upphävas av en civil domstol. Det tror Johan Bärlund, professor i nordisk rätt vid Helsingfors universitet.
25.2.2017 - 08.30