Insändare: Valfrihet gäller inte funktionshindrade

Enligt hörsägen hör rika Esbo till de svåraste och mest rigida när det gäller att ge service till funktionshindrade.
6.12.2018 - 05.53

Insändare: Låt barnen själva välja sin religion

Om man vid födseln ges en plats i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland får man inte samma friheter som andra.
18.11.2018 - 05.50

Susanna Ginman

Ledare: Vården måste prioriteras, inte tidtabellen

Riksdagsbehandlingen av vård- och landskapsreformerna skapar nya konflikter så gott som dagligen. Den strama tidtabellen ställer till det, men den kan inte få diktera villkoren för vården i framtiden.
20.5.2018 - 21.00

Insändare: Livegenskap eller valfrihet?

Om min specialist flyttar till en privat aktör är jag då bunden av mitt val till vårdcentralen eller får jag följa specialisten?
26.3.2018 - 05.40

Torbjörn Kevin

Mitt i vyn: Alternativlöst – än en gång

"Följden är inte – som det påstås – en . Vårdreformen och landskapsreformen är på hög nivå."
18.3.2018 - 08.18

Susanna Ginman

Ledare: Cirkelresonemang om svensk vård

I städer med en stor befolkning, och en stor andel svenskspråkiga, kan valfriheten i bästa fall ge bättre möjligheter att få vård på svenska. Annars syns ingen aktiv vilja att förbättra vården på minoritetsspråk.
17.3.2018 - 21.00

Jan Vapaavuori

I dag: Välj att tala om annat än valfrihet

Investeringar är en växande stads utmaning, inte en krympande.
19.2.2018 - 06.05

En miljon nylänningar ska delta i pilotprojekt om valfrihet inom vården

15.2.2018 - 06.31

Susanna Ginman

Ledare: Attityder och pengar

Det finns många agendor i diskussionen om familjeledigheterna. En sak är ändå klar: det krävs mer öronmärkt pappaledighet om vi vill att pappor ska stanna hemma.
14.2.2018 - 15.50

Marknadsplatsen: Lobbarnas vårdreform

"Om goda mått på kvalitet saknas blir vi medborgare tvungna att välja vårdproducent genom att lyssna till konkurrenternas fagra löften. Då får vi en vårdreform som inte utgår från patientens bästa."
10.12.2017 - 07.53

Susanna Ginman

Ledare: En reform med nitlotter

Många kommuner har förlorat tålamodet med vårdreformen och gör vad de kan för att trygga vården.
9.12.2017 - 21.00

Susanna Ginman

Ledare: Bra dräng, dålig husbonde

Det är hög tid att de svenska erfarenheterna av det fria vårdvalet tas tillvara i Finland. Hankens färska rapport kommer till ungefär samma slutsatser som den svenska Riksrevisionen 2014, som fick en del kritik.
25.11.2017 - 21.00

Susanna Ginman

Ledare: Knappast klappat och klart

Vården hotar att bli alltför splittrad om valfriheten förverkligas så som regeringen har skissat upp den. Vårdreformens viktigaste mål har enligt många experter glömts bort.
20.10.2017 - 21.00

Sylvia Bjon

Analys: Om alla gillar valfrihet, vad är då problemet? Pengarna, säger experter

Medan detaljer stötts och blötts i regeringen är pengarna det som är allra mest ofärdigt. Och det är ingen liten brist.
20.10.2017 - 08.48

Så här blev förslaget: Välj vårdcentral 2021 och tandläkare 2022

19.10.2017 - 18.00

Centern på sin vakt om vården: "Nya förslaget inte problemfritt"

19.10.2017 - 17.14

Vården utlöste öppet regeringsgräl – Centern kritiserar Saml för att "inte lyssna på någon"

18.10.2017 - 11.13

Mitt i vyn: I drömfabriken

"De privata jättarna skulle alltså klara av att organisera vården så mycket bättre att den inte bara blir bättre kvalitativt. Den skulle också bli billigare för upphandlaren. Och hela kalkylen skulle vara positiv för samhället om vårdjättarna bidrar med minimala skatter.Som taget ur en drömfabrik."
24.9.2017 - 08.06

Essä: Vårdreformen och valfrihetens abstrakta individualism

24.9.2017 - 06.05

John-Erik Jansén

Ledare: Vårdreformen och grundlagen

Grundlagsutskottet betänkande om vård- och landskapsreformen ger trioministrarna, partiledarna Juha Sipilä, C, och Petter Orpo, Saml samt Sampo Terho från Nytt alternativ en hel del att fundera på när de möts på fredag.
29.6.2017 - 21.00