Ledare

14.6.2021 - 13.45 Premium

Färre än var fjärde person med utländsk bakgrund använder sin rösträtt i kommunalval

12.3.2021 - 07.10 Premium

FSS inför kommunalvalet 2021: Förhandsröstning i ungdomskaféer skulle öka ungas deltagande

18.4.2020 - 12.04

Ledare

10.10.2019 - 16.00 Premium

Grankulla gjorde det igen – förhandsröstade flitigast

21.5.2019 - 13.58

Enkät lovar rekordhögt valdeltagande bland unga

15.5.2019 - 14.26

Unga skuldbeläggs för låg politisk aktivitet – men orsakerna speglar ojämlikheten i samhället

13.4.2019 - 09.31 Premium

Om jag var statsminister – Det här skulle unga satsa på om de fick bestämma

13.4.2019 - 09.30 Premium

Runt hörnet

31.3.2019 - 07.18 Premium

I dag

21.3.2019 - 06.05 Premium

I dag

15.1.2019 - 06.05

Ledare

14.9.2018 - 15.50

Högtutbildade, välavlönade och kvinnor röstar flitigast

3.4.2018 - 15.45

Ledare

30.3.2017 - 21.00

Unga väljare stannar hemma – valdeltagandet riskerar bli rekordlågt

29.3.2017 - 21.50

Ledare: Demokratin är i grunden nationell

25.7.2016 - 06.00

Ledare: De tappade rösterna

19.7.2016 - 06.00