Om jag var statsminister – Det här skulle unga satsa på om de fick bestämma

På söndag går Finland till val. HBL har frågat fyra unga under 25 år vad de skulle göra om de hade makten. Här en hälsning till politiker och väljare om bland annat tolerans, företagande, jämställdhet och idrott.
13.4.2019 - 09.30 Premium

Ann-Cathrine Jungar

Runt hörnet: Vi borde överväga röstplikt – och en egen version av "eftervals-barbeque"

"En röstplikt skulle kunna vara ett redskap för att markera vikten av de demokratiska fri- och rättigheterna."
31.3.2019 - 07.18 Premium

Pär Stenbäck

I dag: Förebyggande pessimism

Mobilisering är nyckelordet, det är ett vågspel att räkna med att högre svenskt valdeltagande alltid tryggar mandatet.
21.3.2019 - 06.05 Premium

Bjarne Nitovuori

I dag: Röstningen borde ha betydelse

De som är oroade över väljarnas passivitet ägnar sig gärna åt att föreslå konstgjorda knep för att öka valdeltagandet.
15.1.2019 - 06.05

Tommy Westerlund

Ledare: Finland – ett soffliggarland

Vi har igen påmints om hur många soffliggare det finns i Finland. Nästan var tredje finländare struntar i att påverka politiken, medan bara var åttonde svensk låter bli att rösta.
14.9.2018 - 15.50

Högtutbildade, välavlönade och kvinnor röstar flitigast

Kvinnor, högtutbildade, höginkomsttagare och pensionärer – där är några nyckelgrupper som röstade flitigast i presidentvalet, visar Statistikcentralens analys.
3.4.2018 - 15.46

Susanna Ginman

Ledare: Rösta, rösta, rösta ...

Samma strukturer som skapar marginalisering syns också i valdeltagandet. Det leder till en snedvridning i representationen, som på sikt är mycket problematisk.
30.3.2017 - 21.00

Unga väljare stannar hemma – valdeltagandet riskerar bli rekordlågt

Under en tredjedel av alla unga väljare valde att rösta i förra kommunalvalet. I opinionsmätningarna lovar ungdomarna dyka upp på valdagen – men mycket tyder på att många trots allt låter bli. Unga som låter bli att rösta börjar inte heller göra det i vuxen ålder.
29.3.2017 - 21.50

Ledare: Demokratin är i grunden nationell

25.7.2016 - 06.00

Ledare: De tappade rösterna

19.7.2016 - 06.00