Undersergeant Rebecka Storm: "Jag vet vad jag kan bidra med om det behövs" – Simone Åbacka fotograferade kvinnliga beväringar

Varför har ingen berättat vad jag ska göra om det blir krig?

"Jag kan se mig stå vid fronten" – Oskar och Elias valde olika tjänstgöring, men har samma drivkraft

Stort antal kvinnor sökte frivillig militärtjänstgöring – "Vi behöver ert kunnande"

En hel generation är på väg att sitta ihjäl sig – och ingen ser ut att reagera

Värnplikten borde vara obligatorisk för alla – även för kvinnor

Könsneutralt uppbåd kan bli verklighet – Julia Huovinen ryckte in i somras: "Det finns ett intresse för militären bland tjejer"

Eemil Helander satte galet rekord i coopertestet

Utvidga värnplikten att gälla även Åland

"Avskyvärt att makten missbrukas på detta sätt"

Måste kvinnorna läras att döda?

Gröna unga vill ha frivillig värnplikt

Kvinnorna utnyttjas på nya sätt

Debatten om militärtjänst inte längre faktabaserad

Civiltjänst kunde vara ett bra alternativ för både kvinnor och män

Om man vill skydda kvinnor gör man det bäst genom att ge dem vapen

Försvaret har utrymme för alla

Inte ojämlikt att försvaret faller på mannen

Placera inte våra kvinnor framför fienden

Könsneutral värnplikt inte eftersträvansvärd