Susanna Ginman

Ledare: Barfotabarn behöver beskydd

Den senaste veckan har vi nåtts av en rad nyheter som handlar om barn och fattigdom. Ämnet är sådant att alla politiska aktörer säger sig ömma för det. Nu är det dags att faktiskt göra något och inte bara prata.
26.8.2018 - 21.00

Insändare: SDP försämrade utkomststödet, de förlusterna har aldrig kompenserats

Om SDP vill ge ett seriöst vallöfte uppger partiet att det som knäckfråga för medverkan i nästa regering ställer att utkomststödet höjs med 100 euro i månaden.
6.6.2018 - 05.55

Mauri Kotamäki ska utreda inkomstrelaterat utkomstskydd

Social- och hälsovårdsministeriet ska göra en bedömning av ett allmänt inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa.
5.3.2018 - 13.07

Insändare: Ingen enda förbättring

Regeringen tar till ännu hårdare utslagningsmetoder då den även försämrar normhyrans nivå genom att införa ett tak för hyran per kvadrat.
5.9.2017 - 05.50

Insändare: Garantera alla barn ett bra liv

Mycket fattiga människor måste nu tas med i samhället så att de kan vara en del av det igen.
30.8.2017 - 05.53

Halvfärdiga system och brist på personal orsakade förseningarna i utbetalningarna av utkomststöd

9.6.2017 - 17.02

Insändare: FPA beklagar

Väntetiderna kommer att bli kortare allt eftersom rekryteringen och inlärningen av nya rådgivare är klar.
13.5.2017 - 05.40

Upp till 150 euro för dem som led av sena FPA-pengar

24.4.2017 - 16.46

FPA försöker sköta utkomststöden med hälften färre händer

Folkpensionsanstalten försöker behandla ansökningarna om utkomststöd med betydligt mindre personal än vad kommunerna hade till förfogande för samma uppdrag.
12.3.2017 - 17.44

Kaoset fortsätter på FPA - nu anställs 300 personer till

Arbetet med att beta av ansökningsköerna går mycket långsamt, medger förmånsdirektören.
10.3.2017 - 19.16

FPA ersätter om dröjsmålen har förorsakat problem

Den som inte fått utkomststöd i tid kan få ersättning, lovar FPA.
3.3.2017 - 11.44

John-Erik Jansén

Ledare: FPA borde kunna bättre

FPA borde ha kunnat bättre än att schabbla med utkomststöden. Stöden är en livlina för dem som får dem.
28.2.2017 - 21.00

Rusningen vid FPA kan pågå i en månad till

Folkpensionsanstaltens fullmäktigeledamöter betonar att det bör finnas tillräckligt med personal både i FPA-kontoren och i FPA:s telefontjänst.
21.2.2017 - 20.52

Exceptionellt många telefonköer till FPA

Alla förändringar som sker vid årsskiftet och överföringen av utkomststödet från kommunerna till FPA belastar FPA:s telefontjänst. För tillfället får man köa i cirka 30 minuter i snitt för att få svar.
30.12.2016 - 16.26

Sänkt utkomststöd får allt fler danskar att söka hjälp inför julen

Fler danskar ansöker om ekonomisk hjälp för att klara julhelgen. Organisationen Dansk Folkehjælp har tagit emot nästan dubbelt så många ansökningar som tidigare år.
28.11.2016 - 11.51

Regeringen förtegen om sysselsättningsinsatser

25.8.2016 - 12.07

Utkomststöd flyttar till FPA

11.3.2016 - 15.43

Keskisuomalainen: Stödreform ger många arbetslösa

3.2.2016 - 10.32