Halvfärdiga system och brist på personal orsakade förseningarna i utbetalningarna av utkomststöd

9.6.2017 - 17.02

Insändare: FPA beklagar

Väntetiderna kommer att bli kortare allt eftersom rekryteringen och inlärningen av nya rådgivare är klar.
13.5.2017 - 05.40

Upp till 150 euro för dem som led av sena FPA-pengar

24.4.2017 - 16.46

FPA försöker sköta utkomststöden med hälften färre händer

Folkpensionsanstalten försöker behandla ansökningarna om utkomststöd med betydligt mindre personal än vad kommunerna hade till förfogande för samma uppdrag.
12.3.2017 - 17.44

Kaoset fortsätter på FPA - nu anställs 300 personer till

Arbetet med att beta av ansökningsköerna går mycket långsamt, medger förmånsdirektören.
10.3.2017 - 19.16

FPA ersätter om dröjsmålen har förorsakat problem

Den som inte fått utkomststöd i tid kan få ersättning, lovar FPA.
3.3.2017 - 11.44

John-Erik Jansén

Ledare: FPA borde kunna bättre

FPA borde ha kunnat bättre än att schabbla med utkomststöden. Stöden är en livlina för dem som får dem.
28.2.2017 - 21.00

Rusningen vid FPA kan pågå i en månad till

Folkpensionsanstaltens fullmäktigeledamöter betonar att det bör finnas tillräckligt med personal både i FPA-kontoren och i FPA:s telefontjänst.
21.2.2017 - 20.52

Exceptionellt många telefonköer till FPA

Alla förändringar som sker vid årsskiftet och överföringen av utkomststödet från kommunerna till FPA belastar FPA:s telefontjänst. För tillfället får man köa i cirka 30 minuter i snitt för att få svar.
30.12.2016 - 16.26

Sänkt utkomststöd får allt fler danskar att söka hjälp inför julen

Fler danskar ansöker om ekonomisk hjälp för att klara julhelgen. Organisationen Dansk Folkehjælp har tagit emot nästan dubbelt så många ansökningar som tidigare år.
28.11.2016 - 11.51

Regeringen förtegen om sysselsättningsinsatser

25.8.2016 - 12.07

Utkomststöd flyttar till FPA

11.3.2016 - 15.43

Keskisuomalainen: Stödreform ger många arbetslösa

3.2.2016 - 10.32