Jubileum: Grundarnas visioner bär ÅA in i framtiden

När Åbo Akademi grundades för hundra år sedan fanns en stor oro för det svenska språket och den svenska kulturens framtid. Denna oro lade grunden för ett svenskspråkigt universitet.Rektor Mikko Hupa ser också ljust på framtiden och lyfter fram behovet av internationellt samarbete och kvalitet.– Den dynamik som alltid har präglat Åbo Akademi genom kombinationen av teknisk utbildning med humaniora och statskunskap, bär långt in i framtiden, säger han.
18.1.2018 - 06.03

Årets professor vill se färre utexaminerade magistrar

Fler studenter borde kliva ut i yrkeslivet redan efter kandidatexamen. Om universiteten inte lade så mycket resurser på magisterexamina skulle de kunna satsa mer på forskning, säger årets professor Karl-Erik Michelsen.
12.1.2018 - 12.30

Borgå gymnasium segrade i finlandssvensk debattävling – Ekenäs gymnasium tvåa

Den verbala lekfullheten firade triumfer på torsdagen då ungdomar från Vasa, Pargas, Borgå och Ekenäs tävlade i argumentationsteknik och debatt. I år knep Borgå gymnasium segern.
11.1.2018 - 17.16

Tvåspråkiga söks till nödcentralerna – utbildas i Vasa

Till hösten startar en tvåspråkig utbildning för nödcentralsoperatörer. Utbildningen hålls för första gången någonsin i Vasa.
21.12.2017 - 14.34

Studenters hälsa äventyras

Studentexamensnämnden kommer att pressa in studentprov på varandra följande dagar både under hösten 2018 och våren 2019. Det här gillas inte av Finlands svenska skolungdomsförbund som ryter till.
19.12.2017 - 11.39

Nya medlemmar invalda i Stiftelsen för Åbo Akademi

Stiftelsen för Åbo Akademi har utsett ett antal nya medlemmar på sitt delegationsmöte. Bland de nya delegationsmedlemmarna finns en kändisentreprenör och en riksdagsman.
18.12.2017 - 18.59

Yrkeshögskolan Novia inleder insamling, staten erbjuder motfinansiering

Yrkeshögskolan Novia utnyttjar möjligheten att söka privat finansiering för sitt arbete. För alla medel som kommer in via kampanjen "Stöd framtidens kunnande" kommer staten att lägga in ett visst belopp.
18.12.2017 - 18.47

Modersmålslärarna välkomnar reform av studentexamen

Det har stormat kring den planerade reformeringen av modersmålsprovet i studentexamen. Modersmålslärarna välkomnar reformen och anser att den förbättrar bedömningen av elevernas verbala repertoar.
10.12.2017 - 07.00

Insändare: ÅA-studerande deltar i forskningsprojekt

Den här praxisen har tillämpats vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi sedan anno dazumal.
10.12.2017 - 05.45

HS: Teknologi på lektionerna kan störa inlärningen

En analys av Pisa-resultaten visar att användningen av teknologiska hjälpmedel på lektionerna kan ha negativa effekter på inlärningen. En stor del av tiden går åt att lösa tekniska problem.
4.12.2017 - 07.04

Tobias Pettersson

Kommentar: Helsingfors universitet sjabblar bort unga förmågor

"Ingen vinner på att studerande i åratal kämpar ensamma i ett intellektuellt ingenmansland i universitetsbibliotekets källarvåningar."
1.12.2017 - 06.01

Tuffa tider för universitetets personal

Helsingfors universitets förvaltningsdirektör Esa Hämäläinen bemöter kritiken mot de snabba omställningarna: "Regeringens nedskärningar tvingade fram åtgärderna – det tar tid att få allt det nya under kontroll".
1.12.2017 - 05.57

Förvirring vid Helsingfors universitet efter uppsägningar och reformer

En förtroendeklyfta har uppstått mellan den högsta ledningen och personalen vid Helsingfors universitet till följd av de tunga nedskärningarna, visar en utredning. Samtidigt orsakar de nya systemen studenterna huvudbry: kurser är svåra att hitta och det är oklart vem man ska rådfråga.
1.12.2017 - 05.46

Insändare: Den finländska straffrätten, blind för våld och hierarki, måste reformeras

#Metoo/dammenbrister har synliggjort hur utbrett maskulinistiskt våld är.
30.11.2017 - 05.55

Bakgrund: Skapa nordisk identitet genom utbildningssamarbete

Det är paradoxalt att man på många håll i världen förefaller hysa ett starkare intresse för vår samhällsmodell än vilket vi själva uppvisar. Det finns centra för Nordic studies på många håll i världen, medan det i Norden självt är glest mellan sådana institutioner. Vi borde kunna studera vår nordiska modell och ge undervisning om den i mycket större grad än vad som är fallet i dag, skriver Helsingfors universitets tidigare kansler Thomas Wilhelmsson.
29.11.2017 - 05.30

Insändare: Rasera inte grunden för jämlika förutsättningar

Fortsätter utvecklingen som hittills växer skillnaderna mellan barnen och deras skolframgång i de olika socioekonomiska grupperna.
26.11.2017 - 05.55

Insändare: Matematik behövs inte för alla utbildningar

Det är bra att man i framtiden planerar att poängtera studentexamensvitsorden mera, men det får inte utesluta möjligheten att i stället skriva inträdesprov.
24.11.2017 - 05.55

Den nya gymnasielagen ska sporra till entusiasm och bättre ork

I vår är det tänkt att ett lagförslag om en ny gymnasielag ska föras till riksdagen. Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen vill skapa en lag som ska förbättra välbefinnandet i gymnasierna och som ska sporra till tvärvetenskaplig och bred allmänbildning.
23.11.2017 - 05.45

Familjer kan snart få välja skola i Helsingfors

Familjer med barn som bor växelvis på två adresser ska själva få välja vilken närskola som passar dem bäst. Det anser fostrans- och utbildningsnämnden i Helsingfors, som återremitterade tjänstemännens förslag till ny beredning.
22.11.2017 - 15.42