Insändare: Tillräcklig grundfinansiering nödvändig inom utbildningen


18.9.2018 - 05.50

Pisa-klyftan mellan finskspråkiga och svenskspråkiga har minskat – för att finska elever blev sämre

Finland har glömt bort de duktiga eleverna i jakt på jämlikhet, säger forskarna Satya Brink och Kari Nissinen. I dag har skillnaderna mellan elever jämnat ut sig – på bekostnad av toppresultaten.
10.9.2018 - 13.37

Nystart vid uni efter kaotiska år: "Svenskan ska inte lämnas i ett dammigt hörn"

Regeringens sparåtgärder slog hårt mot Helsingfors universitet där de senaste åren kantats av förvirring och frustration. Nu vill nyvalde rektor Jari Niemelä och kansler Kaarle Hämeri återställa förtroendet, förbättra ekonomin och samtidigt satsa på tvåspråkigheten.
9.9.2018 - 07.53

ÅA saknar kemitekniker och naturvetare, HU vill ha fler nordister – alla studieplatser fylls inte

Vårens antagningssiffror vid universiteten Åbo Akademi och Helsingfors universitet visar att vissa utbildningslinjer har haft brist på nya studerande i flera år.
7.9.2018 - 17.47

Ny digitaliseringsakademi i Vasa vill stoppa hjärnflykten

Allt fler unga flyttar utomlands i jakten på drömjobbet. Samtidigt har företagen svårt att hitta kunnig arbetskraft inom teknikbranschen. Det här vill Vasa få bukt med och ska därför lansera en ny digitaliseringsakademi.
5.9.2018 - 08.00

6 600 lediga studieplatser i höstens ansökningsrond

Höstens gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet kör i gång på onsdag. Enligt Utbildningsstyrelsen tävlar studenterna om sammanlagt 6 600 studieplatser.
4.9.2018 - 19.28

SFP vill införa närundervisningsgaranti – rektor: "I dag kan väl inlärningen lika väl ske på en arbetsplats"

Reformen av yrkesutbildningen flyttade en stor del av undervisningen till arbetsplatserna.
4.9.2018 - 11.42

Att börja studera kan vara en chock – då hjälper goda studievanor

Anekdoterna om studietiden handlar ofta om fester och sällan om osäkerhet och hårt arbete. För många blir inledningen på universitetsstudierna en smärre chock.– Forskning visar att tidshantering är en av de mest avgörande faktorerna för hur man klarar av studierna, säger lektorn i pedagogik Monica Londen.
3.9.2018 - 06.00

Video: Rektor och elever föredrar att börja och sluta tidigt

Finlands Gymnasistförbund föreslår att tidiga skolmorgnar borde förbjudas. Rektor och elever vid Grundskolan Norsen i Helsingfors håller däremot inte alls med.
30.8.2018 - 19.37

Tv-recension: När universiteten blir vinstdrivna företag

Om följderna av ett universitetssystem med ett allt större konkurrens- och vinsttänk handlar kvällens utrikesdokumentär. Det amerikanska systemet där studenten betalar allt och det europeiska där utbildningen är gratis kontrasteras mot varandra.
30.8.2018 - 06.00

Susanna Ginman

Ledare: Fokusera på utbildningen

Flera partier lyfter upp utbildningen som ett tema inför riksdagsvalet. Det är befogat eftersom både den sittande och den föregående regeringen skar ned på utbildningsanslagen.
29.8.2018 - 16.18

Susanna Ginman

Ledare: Barfotabarn behöver beskydd

Den senaste veckan har vi nåtts av en rad nyheter som handlar om barn och fattigdom. Ämnet är sådant att alla politiska aktörer säger sig ömma för det. Nu är det dags att faktiskt göra något och inte bara prata.
26.8.2018 - 21.00

Grahn-Laasonen: "Alltför många unga lämnas ensamma med sina yrkesstudier"

Antalet elever i yrkesskolan har ökat samtidigt som pengarna till undervisning minskat. Allt fler hoppar också av studierna. Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) säger att unga inte får lämnas med alltför stor börda att ta ansvar för sina studier – men kastar vidare bollen till skolorna.
23.8.2018 - 07.50

Fazer donerar 75 000 euro till Arcada

Livsmedelsföretaget Fazer donerar 75 000 euro till högskolan Arcadas kampanj Morgondagens hjältar.
22.8.2018 - 21.51

I dag utlyses skolfreden – med små gester blir skolan trivsammare

Skolfreden för läsåret 2018–2019 utlyses i Vanda på onsdagen. För första gången någonsin deltar också förskolor, gymnasieskolor och yrkesskolor.
22.8.2018 - 07.20

Insändare: Barn behöver få undervisning i lek

Leken kommer inte naturligt för alla barn. Det finns barn som saknar lekmönster helt och hållet. Det finns även de barn som kan leka enbart på sina premisser och har svårt för att släppa in andra barn och deras tankar in i leken.
22.8.2018 - 05.55

Fattiga barn mobbas mer: "Vi måste prata om klass"

Nästan 70 procent av de unga i mindre bemedlade familjer upplever att de blivit mobbade redan i lågstadiet, och många unga anser att de vuxna i skolan inte ingriper tillräckligt i mobbningen. Rädda Barnen efterlyser mer utbildning och sensitivitet kring mobbning och fattigdom såväl i skolan som i lärarutbildningen.
21.8.2018 - 20.15

Självmorden kantar sydkoreanska elevers väg mot toppsiffror

Sydkoreas skolsystem hyllas ofta internationellt. Men jakten på betyg ger också höga självmordssiffror. Nu höjs röster som vill reformera landets utbildningssystem.
20.8.2018 - 11.00

Finlands berömda skolsystem ska underlätta utbildningskrisen

Finland är så bra på skola och utbildning att vi aktivt borde bidra till att lösa världens utbildningskris, säger en rapport. Utbildningssektorn gör tummen upp, men att duplicera vårt koncept är lättare sagt än gjort.
16.8.2018 - 16.00

Är den svenskspråkiga skolan sämre än den finskspråkiga? HBL testade sex sega påståenden

I Pisaundersökningar på 2000-talet har elever i svenskspråkiga skolor ofta presterat något sämre än sina kolleger i finskspråkiga skolor. Teorierna om vad skillnaden berott på är många. HBL bad tre experter bemöta sex påståenden utifrån sina egna erfarenheter och forskning på området.
16.8.2018 - 08.02