Normkritik på skolschemat – inte längre duktiga flickor och bråkiga pojkar

Pojkar är alltid pojkar heter det, men vad betyder det egentligen? Projektet Vem é man? granskar normerna för att få bukt med de destruktiva.
2.3.2019 - 17.56 Premium

Joonas fick bra vitsord – men hälsan sviktade

Joonas har inlett såväl gymnasiestudier som datanomstudier, men studierna har avbrutits då hälsan sviktat. En dröm är att studera programmering vid en högskola.
27.2.2019 - 11.04 Premium

Samu blev mobbad i tio år – sedan fastnade han framför datorn

Då läroplikten var avklarad och grundskolan slut blev Samu sittande framför speldatorn. Länge. Det hade sina skäl. Nu hoppas han hitta ett jobb eller en studieplats.
27.2.2019 - 07.11 Premium