Insändare: Mofi 2.0 förtydligar finskundervisningen

Det pågår ständigt utvecklingsarbete i skolor och inom lärarutbildningarna i landet.
27.8.2019 - 05.50

Intresset för den långa studentfinskan svalnar – se hur många skriver finskan i din skola

I Närpes skrev bara fyra procent av vårens studenter den långa finskan i studentexamen. Men i Kyrkslätt skrev nästan alla, 98 procent, den långa finskan, visar HBL:s kartläggning.
20.6.2019 - 06.43 Premium

Juho Romakkaniemi

I dag: Ekonomiundervisning i skolan en god investering

Finländarnas skuldsättning är i dag märkbart större än för tio eller tjugo år sedan.
1.3.2019 - 06.05 Premium

Eleverna sitter för mycket – det behövs mer dans i skolan

Många barn och tonåringar sitter alldeles för mycket. En expertgrupp vill nu att man lägger in små stunder av dans i olika läroämnen i Finlands grundskolor.
4.2.2019 - 09.49 Premium

Lärare vill bli bättre på att undervisa i trafikfrågor

Lärarna i årskurserna 7-9 behöver mer stöd än lärarna i årskurserna 1-6.
24.1.2019 - 12.50

Annika Wilms

Utrikeskrönika: Digital skola i barnskorna

När jag steg in i min dotters klassrum för första gången i fjol kände jag mig hemma direkt.
9.12.2018 - 11.11

Lärare kämpar med växande byråkrati som stjäl tid av undervisningen

Nio av tio lärare i grundskolan upplever att det så kallade trestegsstödet i den nya läroplanen ökat arbetsmängden. Till de största tidstjuvarna hör en uppsjö av elektroniska dokument som kontinuerligt ska fyllas i. – Tiden med eleverna minskar, säger klassläraren Susanne Pessi.
10.8.2018 - 07.58

Lärarfacket efterlyser mer resurser till småbarnspedagogiken och hoppas på en två år lång förskola

Lärarfacket OAJ hoppas på att förskoleundervisningen i Finland förlängs till två år.
2.8.2018 - 11.59

Insändare: Satsa på naturskolor

Det behövs rejäla satsningar på både nationell och kommunal nivå. För att alla barn och unga skulle kunna delta i ens en naturskoldag per år skulle det behövas betydligt fler professionella naturskollärare.
21.7.2018 - 05.55

Londonskolan som krossar klasskillnaderna

Hälften av eleverna kommer från fattiga förhållanden, andra har föräldrar som hör till Storbritanniens kulturella och politiska elit. HBL besöker succéskolan som krossat klassgränserna. Gospel Oak Primary i Camden har gjort mångfalden till en styrka.
15.3.2018 - 07.15

Klimatmedvetenhet ska odlas redan i lågstadieklasserna

Finlands klimatpanel tar fram verktyg för att införa klimatfostran i lågstadiet. – Undervisningen måste fokusera på konkreta lösningar utan att skapa ångest, säger Ilkka Ratinen.
19.2.2018 - 05.54

Mellanår har blivit vanligare

En ny utredning visar att antalet studerande som tar ett mellanår efter studentexamen har ökat. Enligt Undervisnings- och kulturministeriets projektchef kan skolutmattning och högskolornas tuffa valkriterier ligga bakom utvecklingen.
23.11.2017 - 05.45

Anna-Lena Laurén

Utrikeskrönika: Tankar om kunskap på Kolymafloden

En båtfärd på Kolymafloden i Sibirien får Anna-Lena Laurén att reflektera över kunnande, bildning och studier.
4.11.2017 - 07.30

Sverige tar emot akademiska båtflyktingar från Finland

Pedagogie doktor och docent Heidi Harju-Luukkainen forskar vid UCLA i Los Angeles och ser positivt på den nya finländska läroplanen samtidigt som hon oroar sig över bristen på behöriga lärare i Helsingfors svenska skolor och Finlands akademiska framtid. Trots fina Pisaresultat och högt rankade universitet ser framtiden inte ljus ut för undervisningen i Finland.
3.10.2017 - 09.25

Skolexport rotar finsk pedagogik i arabvärlden

Ute i den finländska skolvardagen cirkulerar just nu ett hundratal lärare från skolor i Saudiarabien. De stannar i Finland ett halvår för att insupa finsk skolkultur och reflektera över nya undervisningsmetoder.
10.9.2017 - 09.15

Henrik Meinander

I dag: Gångjärnet

Studentexamen tvingar alla parter att ta läroplanen på allvar och förhindrar effektivt en inflation i gymnasiekursernas slutbetyg.
6.9.2017 - 06.05

Budgeten 2018, punkt för punkt

Här är åtgärderna regeringen kommit överens om för nästa år.
31.8.2017 - 14.52

Spel ska lära barn tala främmande språk – "Ju tidigare man börjar, desto bättre"

Ett digitalt spel som lyssnar på spelaren och ger poäng för uttal utvecklas just nu vid Helsingfors universitet och Aalto-universitetet. Man behöver inte ens kunna skriva för att lära sig tala med spelet.
17.5.2017 - 18.49

Yrsa Grüne-Luoma

Globalt med Grüne: Dags öppna för undervisning i samiska på bred front

Mycket av vad Lia Markelin lyfter fram i sin pamflett är inte nytt – eller rättare sagt, borde inte vara det. Markelin är forskningskoordinator vid tankesmedjan Magma men har inte själv några rötter i Lappland eller Sameland (Sápmi).Hon söker svaren på frågan om samernas rättigheter förverkligas enligt gällande lag och avtal och om hur stat och kommun hanterar vissa centrala frågor som berör samerna i Finland.Slutsatsen är ingen överraskning. Finland kör över samernas intressen i det närmaste utan att blinka.
28.4.2017 - 06.03