Klimatmedvetenhet ska odlas redan i lågstadieklasserna

Finlands klimatpanel tar fram verktyg för att införa klimatfostran i lågstadiet. – Undervisningen måste fokusera på konkreta lösningar utan att skapa ångest, säger Ilkka Ratinen.
19.2.2018 - 05.54

Mellanår har blivit vanligare

En ny utredning visar att antalet studerande som tar ett mellanår efter studentexamen har ökat. Enligt Undervisnings- och kulturministeriets projektchef kan skolutmattning och högskolornas tuffa valkriterier ligga bakom utvecklingen.
23.11.2017 - 05.45

Anna-Lena Laurén

Utrikeskrönika: Tankar om kunskap på Kolymafloden

En båtfärd på Kolymafloden i Sibirien får Anna-Lena Laurén att reflektera över kunnande, bildning och studier.
4.11.2017 - 07.30

Sverige tar emot akademiska båtflyktingar från Finland

Pedagogie doktor och docent Heidi Harju-Luukkainen forskar vid UCLA i Los Angeles och ser positivt på den nya finländska läroplanen samtidigt som hon oroar sig över bristen på behöriga lärare i Helsingfors svenska skolor och Finlands akademiska framtid. Trots fina Pisaresultat och högt rankade universitet ser framtiden inte ljus ut för undervisningen i Finland.
3.10.2017 - 11.01

Skolexport rotar finsk pedagogik i arabvärlden

Ute i den finländska skolvardagen cirkulerar just nu ett hundratal lärare från skolor i Saudiarabien. De stannar i Finland ett halvår för att insupa finsk skolkultur och reflektera över nya undervisningsmetoder.
10.9.2017 - 09.15

Henrik Meinander

I dag: Gångjärnet

Studentexamen tvingar alla parter att ta läroplanen på allvar och förhindrar effektivt en inflation i gymnasiekursernas slutbetyg.
6.9.2017 - 06.05

Budgeten 2018, punkt för punkt

Här är åtgärderna regeringen kommit överens om för nästa år.
31.8.2017 - 15.54

Spel ska lära barn tala främmande språk – "Ju tidigare man börjar, desto bättre"

Ett digitalt spel som lyssnar på spelaren och ger poäng för uttal utvecklas just nu vid Helsingfors universitet och Aalto-universitetet. Man behöver inte ens kunna skriva för att lära sig tala med spelet.
17.5.2017 - 18.51

Yrsa Grüne-Luoma

Globalt med Grüne: Dags öppna för undervisning i samiska på bred front

Mycket av vad Lia Markelin lyfter fram i sin pamflett är inte nytt – eller rättare sagt, borde inte vara det. Markelin är forskningskoordinator vid tankesmedjan Magma men har inte själv några rötter i Lappland eller Sameland (Sápmi).Hon söker svaren på frågan om samernas rättigheter förverkligas enligt gällande lag och avtal och om hur stat och kommun hanterar vissa centrala frågor som berör samerna i Finland.Slutsatsen är ingen överraskning. Finland kör över samernas intressen i det närmaste utan att blinka.
28.4.2017 - 06.03

Man får inte skilja åt flickor och pojkar i skolsimningen

Om flickor och pojkar ska simma tillsammans under skolans simlektioner har enskilda föräldrar inte rätt att ändra på det. Detta fastslår Europadomstolen.
11.1.2017 - 05.37

Sannfinländska kvinnor kritiserar feministisk litteratur i grundskolan – "Sluta med ideologisk tvångsmatning"

Beslutet om att en feministisk bok kommer att delas ut till alla nior i Finland fick Sannfinländarnas kvinnoförbund i Helsingfors att ryta till. Förbundet ser Undervisnings- och kulturministeriets satsning som missbruk av statens pengar.
9.12.2016 - 16.35

Ska psalmer höra till musikundervisningen i skolan?

Vi frågade fem personer om man ska sjunga psalmer på musiklektioner.
25.11.2016 - 04.43

Mattliden firar 10 år som en skola

10.11.2016 - 10.14

Anna-Lena Laurén

Urikeskrönika: Fakta kan man alltid ta reda på

För att kunna debattera på ett intellektuellt hederligt sätt krävs en bred baskunskap – inte enskilda fakta som man googlar fram efter behov, skriver Anna-Lena Laurén.
16.10.2016 - 10.00

Skolhuset på Brändö firar 100 år

Det är fest på Brändö i morgon. Det anrika skolhuset på Ståhlbergsvägen fyller hundra år. Nuvarande elever med familjer är inbjudna på festen.
13.10.2016 - 06.10

Skolmiraklet i Londons East End

Skolorna i Londons fattiga och invandrartäta East End rankades för inte så länge sedan som de sämsta i hela Storbritannien. Nu är de bland de bästa i landet efter ett närmast mirakulöst förbättringsarbete.
8.10.2016 - 08.00

Tidning: OAJ vill ha lagstiftning om klasstorlekar

5.10.2016 - 08.09

Hur mycket dator på timmarna är lagom?

1.10.2016 - 08.49

Nu ska pulpeterna slängas ut

1.10.2016 - 08.43