Nyttan av tvåspråkiga skolor kommer i form av vänskap över språkgränsen

17.9.2019 - 16.41

Svenska Teatern är ett landmärke men alla vågar inte stiga in – ny publikarbetare ska locka fler finskspråkiga

14.8.2019 - 00.32 Premium

Hon vill ha bättre information om frivillig militärtjänst på svenska

23.6.2019 - 15.53 Premium

Isabella Rothberg

Impuls: Tvåspråkig teater en fallgrop för svenskan?

Tillspetsat kan man fråga sig varför det är den finlandssvenska teatern som förväntas bära ansvaret för den tvåspråkiga teatern i vårt land och varför majoritetsspråket finska ska beredas plats på traditionellt svenskspråkiga scener, skriver Isabella Rothberg med anledning av Klockriketeaterns pamflett Språket som lustgård.
4.5.2019 - 07.00 Premium

Susanna Ginman

Ledare: Underkänt av finlandssvenskar för regeringen Sipilä

De svenskspråkigas bedömning av regeringen Sipiläs politik i förhållande till landets tvåspråkighet är entydig: underkänt.
30.3.2019 - 16.00 Premium

Insändare: Inte underligt med senare utvecklat tal för tvåspråkiga barn

Det är viktigt att betona att det varken är ovanligt eller negativt att ett flerspråkigt barn kanske inte börjar tala lika tidigt som enspråkiga barn.
11.3.2019 - 05.50

4-åriga Liv och 2-åriga Finn pratar svenska, franska och finska

22.2.2019 - 11.12 Premium

Svenska kulturfonden satsar 150 000 euro på ny ungdomskör

22.1.2019 - 16.04 Premium

Henriksson: SFP ska försvara svenskan i hovrätterna och i vården

14.10.2018 - 07.00

Tecknad video belyser svensk oro i nödsituationer

26.9.2018 - 06.48

Susanna Ginman

Ledare: Finlandssvenska utmaningar

Efter fyra år med en regering som inte har visat intresse för det svenska i Finland kan valet i april hjälpa oss att konkretisera vad en levande tvåspråkighet kräver. Och fundera på vår egen insats.
5.8.2018 - 21.00

Svagt engagemang för svenskan på De grönas partikongress

16.6.2018 - 15.45

Susanna Ginman

Ledare: Självdött experiment

Lyckligtvis har förnuftet segrat och experimentet att i grundskolan byta ut svenskan mot ett annat språk självdör på grund av ointresse.
25.5.2018 - 13.20

Forskning: Tvåspråkighetens nytta för hjärnan är överdriven

9.3.2018 - 13.15

Insändare: Tvåspråkiga lösningar kan lyckas bra

Det är viktigt att vi har aktiva tvåspråkiga föreningar och samfund.
9.1.2018 - 05.45

"Tvåspråkighet borde gå att registrera"

20.12.2017 - 16.22

John-Erik Jansén

Analys: Polisen och svenskan

Svenskan är inte alltid gångbar då man har att göra med polisen. Det är både en praktisk fråga och en fråga om grundläggande medborgerliga rättigheter.
11.12.2017 - 15.55

"Finlandssvenskar, öppna er – det minskar avogheten"

6.11.2017 - 05.45

Susanna Ginman

Ledare: Begränsande språkförsök

Experimentet med att slopa undervisningen i svenska i grundskolan motiveras med mångsidigare språkundervisning. Det är bakvänt.
20.9.2017 - 15.50

Susanna Ginman

Ledare: Ceremoni för hela nationen

President Mauno Koivistos statsbegravning sker på båda nationalspråken. Det är värdefullt och har en stor betydelse för många.
24.5.2017 - 15.54