Insändare: Helsingfors behöver tvåspråkiga skolor

Finskspråkiga elever skulle ges möjlighet att komma i kontakt med det svenska.
7.3.2017 - 05.45

Insändare: Språkundervisningen kan stärkas med nya och kreativa medel

Om vi skall ha ett levande tvåspråkigt samhälle krävs det kunskap i det andra inhemska hos båda språkgrupperna.
1.3.2017 - 05.57

Insändare: Språkundervisningen kan stärkas med nya och kreativa medel

Om vi skall ha ett levande tvåspråkigt samhälle krävs det kunskap i det andra inhemska hos båda språkgrupperna.
1.3.2017 - 05.55

Susanna Ginman

Ledare: Paradoxal tvåspråkighet

Det är svårt men viktigt att diskutera tvåspråkighet i Svenskfinland. Det är synd att diskussionen saknas på finskt håll, men det är inget argument för att låta bli en finlandssvensk diskussion.
25.2.2017 - 21.00

Insändare: Tvåspråkiga skolor får inte hota svenskan

Som språkminoritet har vi inte råd att driva en agenda där vi frångår en uppdelning i skolor med svenskt eller finskt undervisningsspråk.
21.2.2017 - 05.50

Insändare: Språklagen bör följas

Helsingfors stad är en tvåspråkig kommun.
10.1.2017 - 05.45

Insändare: Farligt experimentera med tvåspråkighet

Redan nu märker man i servicebranschen att de unga varken förstår eller talar svenska. Har de alls läst svenska?
27.12.2016 - 05.55

Jan-Erik Andelin

Ledare: Lite bättre på svenska

I nyliberala strömmar får man också lov att bevisa sin duglighet.
9.12.2016 - 07.06

Sökes: Ambassadörer för det tvåspråkiga Finland

15.11.2016 - 16.05

"Svenskan inför större utmaningar än på länge"

Svenska dagen kan inte vara den enda dagen då vi ställer oss frågan hur det riktigt går för svenska språket i det tvåspråkiga Finland, säger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson, som talade vid Foltingets huvudfest i Vasa.
6.11.2016 - 20.00

Insändare: Tvåspråkiga skolor skulle minska fördomarna

I en sådan skola skulle eleverna få chansen att röra sig kring både svenska och finska lika mycket i jämförelse med om de skulle gå i en skola där det talas bara ett språk utanför undervisningen.
25.10.2016 - 05.50

Insändare: Språkliga trakasserier

17.9.2016 - 05.50

Språkbarometern: Många svenskspråkiga har upplevt diskriminering

14.9.2016 - 09.37

I dag: Värderade statsminister Juha Sipilä

6.9.2016 - 06.00

Kommentar: Så försvinner svenskan på Helsingfors festspel

20.8.2016 - 14.11

Insändare: Allt skäl att undvika tvåspråkighet

3.8.2016 - 05.50

Insändare: Svenskan äventyras

30.7.2016 - 05.50

Insändare: Blir svenskan i kläm i en tvåspråkig skola?

11.6.2016 - 05.50

Insändare: Varför inte på svenska?

15.5.2016 - 05.50

Skolorna i Moçambique ska börja tala samma språk som eleven

13.5.2016 - 07.00