I dag: Fritjof Sahlström om ÅA-debatten: Jag är forskare, jag kan ändra mig

Vem är det som skall bestämma vad som är potentiellt kränkande, och därmed ha rätten att tysta ner och begränsa andras möjligheter att tala?
14.11.2018 - 06.05

Vi känner oss allt otryggare i världens tryggaste land

Finländarnas trygghetskänsla har minskat under flera års tid trots att Finland enligt många mätare är världens tryggaste land. Okunskap om känslolivets betydelse för individens välbefinnande och en alltför snäv definition av familjegemenskapen bidrar till irrationella känslor av otrygghet.
20.7.2018 - 18.30

Henrik Meinander

I dag: Trygghet och lycka

För svenskarna är välfärdens fullbordan lycka, för finländare snarast trygghet.
13.6.2018 - 06.05

Stora klyftor i säkerhet och trygghet – hatretorik största säkerhetshotet

Det är stora skillnader i säkerheten mellan olika befolkningsgrupper. Till exempel personer med invandrarbakgrund eller funktionsnedsättning utsätts betydligt oftare för våld än majoritetsbefolkningen, visar Inrikesministeriets färska utredning. Det största säkerhetshotet just nu är hatretoriken, bedömer experter.
31.5.2018 - 20.19

HS: Helsingfors är Finlands otryggaste storstad – Esbo än en gång tryggast

Enligt polisens gatutrygghetsindex är Helsingfors landets minst trygga storstad, rapporterar Helsingin Sanomat. Grannstaden Esbo är däremot än en gång tryggast. Men Finlands trygghetsnivå har nått de högsta siffrorna sedan millennieskiftet.
15.4.2018 - 15.56

Insändare: Barn har rätt till trygg barndom

Det är för sent att återkalla alkohollagen, tyvärr.
24.3.2018 - 05.45

Trygg vardag är en utmaning, säger Vapaavuori

Inte ens Helsingfors är en hundraprocentigt trygg stad. – Viktigast är att bekämpa utslagning, säger borgmästare Jan Vapaavuori.
13.9.2017 - 22.26

Insändare: Militärgrön napp hån mot varje barns rätt till trygghet utan vapen

Höjden av smaklöshet och propagandistisk marknadsföring.
19.8.2017 - 05.55

Brändöelever ställde frågor till inrikesministern – "Jag ser mig omkring i metron"

– Visst har jag börjat kolla mera runt mig. I synnerhet i metron som jag använder dagligen då jag bor i östra Helsingfors. Så säger Eetu Heinonen, gymnasist i Kulosaaren Yhteiskoulu, efter att ett femtiotal elever under en timmes tid fått ställa frågor till inrikesminister Paula Risikko (Saml).
27.4.2017 - 06.44

Fler rädda för sexualbrott i Helsingfors

Allt fler kvinnor är rädda för att råka ut för någon form av sexualbrott, visar Helsingfors faktacentrals senaste rapport över tryggheten i staden. Överlag känner sig Helsingforsborna i snitt ungefär lika trygga som förut eller tryggare, men känslan varierar i de olika bostadsområdena.
15.4.2017 - 08.00

Insändare: Äldre värda en bra och trygg ålderdom

Endast ett gott hjärta räcker inte som mätare för yrkeskunskap.
20.1.2017 - 05.55

Fler svenskar känner sig otrygga – polischef lovar kritiserad reform ger resultat

Allt fler svenskar känner sig otrygga och det gäller speciellt kvinnor. Samtidigt lyckas polisen utreda färre brott. Nu vill rikspolischefen Dan Eliasson satsa speciellt på utsatta förortsområden och intygar att den reform han genomför får effekt – trots hård kritik.
14.1.2017 - 11.47

Anna Alm

I dag: En olåst dörr är det värdefullaste

Det finaste med att ha fred och bo i en välfärdsstat är för mig just känslan av trygghet.
5.12.2016 - 06.03

Polisen: Finland har blivit tryggare

15.6.2016 - 12.47

Esbo är den tryggaste staden

25.4.2016 - 07.00

Insändare: Åtgärdsprogram minskar den sociala tryggheten

9.3.2016 - 20.40

Alla har lika rätt till vård

13.2.2016 - 20.32