Insändare: Chockerande behandling på Aalto-universitetet

Vad är det för fel på skolans ledning som tydligen duperats av läraren?
24.9.2019 - 05.50

Polisen, Riksåklagarämbetet och lagmännen vill ingripa i riktade trakasserier

Polisstyrelsen, Riksåklagarämbetet och lagmännen vid tingsrätterna vill ändra på lagstiftningen. Målet är att göra det lättare att ingripa i riktade trakasserier.
18.6.2019 - 19.13

Undersergeant misstänkt för rasistiska trakasserier vid Nylands brigad – "Vi har nolltolerans"

"Fallet är väldigt exceptionellt. Vi tar det på största allvar och utreder ärendet grundligt", säger kommendör Mika Immonen, stabschef vid Nylands brigad.
8.5.2019 - 17.30 Premium

Insändare: Ida Burgmanns insändare fortfarande obesvarad

Varför vill de som är ansvariga inte se möjligheterna med ett öppet samtal om värdegrundsfrågor och skoldemokrati?
17.4.2019 - 05.53

Insändare: Elever prioriteras – hur då?

När det gäller elevernas välbefinnande kan man inte luta sig bakåt i stolen och stöda sig mot en eventuellt positiv elevenkät så länge en enda elev mår dåligt
17.4.2019 - 05.50

Insändare: Elevernas välbefinnande har högsta prioritet

Då enskilda lärare inte klarar av att fungera i enlighet med den goda verksamhetskultur som finns i Raseborgs skolor handleds läraren i första hand till ett ändrat beteende.
12.4.2019 - 05.43

Insändare: Trakasserande lärare bör stoppas genast

De som har blivit och blir orättvist behandlade är faktiskt inte de vuxna lärarna utan vissa elever.
11.4.2019 - 05.55

Insändare: Ensidig bild av stämningen

Om man vill ha respekt lönar det sig att först själv lära sig respektera andra, både elever och lärare!
11.4.2019 - 05.53

Insändare: Våga tala!

Ingen är ute efter att döma en hel lärarkår i Ekenäs. Jag skulle förespråka vidsynthet i detta fall.
11.4.2019 - 05.50

Utredning efter trakasserier på Utrikesministeriet: Uppdragsrotation försvagar förtroendet

Utrikesministeriet har anklagats för att inte ta itu med trakasserier. En konsultutredning rekommenderar 30 åtgärder.
26.3.2019 - 12.52

Expertens tips: Tänk på hur du talar på jobbet

Interna arbetskonflikter sliter på personalen. Hatskriverier och rena hot suger också kraft ur enskilda arbetstagare. Lösningen är att tala modigt, säger både forskare och arbetarskyddsexperter.
25.3.2019 - 10.30 Premium

Unga kvinnor berättar om män som stirrar, tar bilder och skickar meddelanden

Den senaste tidens misstänkta sexualbrott mot minderåriga i Uleåborg har skakat hela Finland. En grupp unga kvinnor i Grankulla tycker inte om den främlingsfientliga ton diskussionen tagit och vill påpeka att obehagliga meddelanden är något som de tvingats stå ut med under hela tonårstiden.
20.1.2019 - 07.03

"Några har velat träffas och ha sex"

HBL samlade in anonyma berättelser av ungdomar i åldern 13-18+ av hur det känns att få obehagliga meddelanden av vuxna på sociala medier. Här är ett urval av svaren.
20.1.2019 - 07.01

Nina Nyman

I dag: Männen som orsakade #metoo

Ansvaret får inte vila på de kvinnor som blivit utsatta för övergrepp.
11.11.2018 - 06.05

Stadsdirektör Viljanen förstår inte kritiken av personalpolitiken

Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen är överraskad över kritiken från fackligt håll. – Vi har en väl utvecklad förhandlingskultur i staden och nolltolerans mot trakasserier, säger hon.
29.10.2018 - 06.58

Hård kritik mot Vanda: Tar inte tag i mobbning och trakasserier

Vanda betalar lägre löner än grannstäderna Helsingfors och Esbo för många tjänster. Men huvudförtroendeman Rainer Åhlgren är mindre oroad för lönerna än för förhandlingskulturen i staden och för att Vanda inte håller sig till uppgjorda avtal. Inte heller tar man alltid tag i direkta trakasserier, menar han.
22.10.2018 - 06.58

Antonia Wulff

I dag: Missriktad välvilja

Det är inte första gången utländska investerare eller självutnämnda världsförbättrare startar skolor i fattiga länder och eleverna tvingas betala priset för deras arrogans.
22.10.2018 - 06.05

Insändare: ÅA böjer sig lätt för genusvetenskapen

Ett universitet är inte en politisk arena.
23.9.2018 - 05.55

Trakasseritjänst lanserade svensk chatt – väntar fortfarande på första frågorna

Då chatt- och samtalstjänsten Du är inte ensam lanserades i våras fanns den bara på finska. Nu har en svensk version lanserats. – Nu ska vi också börja marknadsföra tjänsten på svenska, säger Saara Ruotsalainen, sakkunnig på tjänsten.
29.6.2018 - 14.11

Insändare: Ekonomin går lätt före etiken

Problematiken gällande konflikten mellan offentligt intresse och personligt integritetsskydd är ju inte ny.
28.6.2018 - 05.50