Topelius kämpade för de svagaste

Zacharias Topelius var mycket mera än den sagofarbror eftervärlden ville göra honom till. Både under sin journalistkarriär och i de många föreningsstyrelser han satt kämpade han för de fattiga, i synnerhet för kvinnorna och barnen. Det var ett socialt samvete som begränsades av konventionerna i det samhälle han levde i, men vissa av hans idéer var radikala, säger Ull-Britt Gustafsson-Pensar som forskat i hans gärning.
14.1.2018 - 07.00