Timo Soinis sjukledighet fortsätter

Utrikesminister Timo Soini är troligtvis sjukledig hela månaden, skriver Utrikesministeriet i ett pressmeddelande.
9.10.2018 - 11.16

Timo Soini intagen på sjukhus

Utrikesminister Timo Soini ligger på sjukhus på grund av hög feber. På grund av sjukdomen kommer Soini att ta ledigt från jobbet i några dagar.
6.10.2018 - 10.09

Torbjörn Kevin

Mitt i vyn: Soinis fria händer

"Sipilä kanske aldrig insåg att han från första stund via Soinis val av ministerium tillät en okultur bli en del av regeringen.Partiordförande Soini offrade däremot fullt medvetet sitt partibygge på den personliga fåfängans altare."
30.9.2018 - 07.00

Aborträtten är inte direkt hotad i Finland men lagen borde uppdateras

Ungefär 400 demonstranter samlades utanför Riksdagshuset för att uttrycka sitt missnöje över att majoriteten av riksdagen inte verkar betrakta rätten till säkra aborter som en mänsklig rättighet.
28.9.2018 - 20.16

Experter: Fel att Soini deltog i omröstning som gäller honom själv

Experter ställer sig kritiska till att riksdagsledamot och utrikesminister Timo Soini (Blå) röstade i förtroendeomröstningen som gällde honom själv.
25.9.2018 - 18.05

Analys: Soinis bluff, de Blås bluff och biståndsbluffen

Omröstningen om förtroendet för utrikesminister Timo Soinis agerande skulle handla om uttryckligen bara det – men blottade i stället alla kejsarens nya kläder.
21.9.2018 - 16.43

Soini får fortsatt förtroende

Timo Soini (Blå) fortsätter som utrikesminister efter riksdagens misstroendeomröstning. 100 riksdagsledamöter röstade ja, medan 60 röstade nej.
21.9.2018 - 16.54

Timo Soini får fortsatt förtroende

100 riksdagsledamöter röstade ja, medan 60 röstade nej, vilket betyder att utrikesminister Timo Soini (Blå) fortsätter som utrikesminister.
21.9.2018 - 13.04

Sexualhälsa ett fokus i biståndspolitiken – upplysning effektivare än abort

Vill man minska på antalet aborter ska man satsa på sexualundervisning, inte abortförbud, säger forskningsprofessor Anna Rotkirch vid Befolkningsförbundet. Det gör Finland i utvecklingspolitiken.
21.9.2018 - 13.34

Susanna Ginman

Ledare: Soini, regeringen eller kvinnornas rättigheter

Förtroendet för utrikesminister Timo Soini (Blå) mäts i riksdagen efter att han flera gånger har flaggat offentligt för sitt privata abortmotstånd. Inom regeringen tolkar man att det handlar om förtroendet för hela regeringen.
20.9.2018 - 15.55

Saml-ledamöter röstar emot Soini:“Agerat mot Finlands linje”

Regeringspartiernas front är inte enad när det gäller Timo Soinis (Blå) förtroende i abortfrågan.
20.9.2018 - 14.28

Insändare: Det handlar om Finlands linje

Att utrikesministern uppfattar att han gång efter annan har möjlighet att agera som privatperson i offentliga uttalanden på ett sätt som inte är i linje med Finlands är oerhört.
20.9.2018 - 05.50

Soini: "Det viktigaste är att jag inte har agerat lagstridigt"

Justitiekanslern anser att utrikesminister Timo Soinis (Blå) ställningstagande mot abort är problematiska men inte lagstridiga.
18.9.2018 - 15.20

Insändare: Motarbetar SFP sina grundvärden genom att gå mot Timo Soini?

Har SFP i sin oppositionsställning blivit blind för verkligheten.
18.9.2018 - 05.55

Insändare: Mänskliga rättigheter?

Förgäves har jag väntat på att utrikesminister Timo Soini också med pondus skulle uttala sig om barns och ungdomars rättigheter.
18.9.2018 - 05.40

Insändare: Soinis åsikter uttrycker förakt

Vår riksdag har godkänt lagar som beaktar kvinnornas självklara rätt att bestämma om sin egen kropp.
17.9.2018 - 05.50

Insändare: Soini underminerar trovärdigheten i den finska människorättspolitiken

Minister Timo Soinis manifestationer i abortfrågan har väckt mycken offentlig uppmärksamhet.
13.9.2018 - 05.55

Misstroendet mot Soini tas upp i riksdagen nästa vecka

Oppositionens misstroendevotum mot utrikesminister Timo Soini (Blå) ska tas upp i samband med budgetbehandlingen i riksdagen nästa vecka, uppger sakkunnige Lauri Finér vid socialdemokraternas gruppkansli.
11.9.2018 - 08.33

Timo Soini svarar på oppositionens kritik i abortfrågan – "Säger mer om dem än om mig"

Soini anser att oppositionens krav på misstroendevotum är "politik". Enligt honom handlar frågan om huruvida en troende katolik kan vara utrikesminister i dagens Finland.
7.9.2018 - 20.22

Riksdagen ska få rösta om Soinis förtroende – "Upp till bevis för de progressiva kvinnorna"

Oppositionspartierna SDP, SFP, VF och De gröna föreslår misstroende för utrikesminister Timo Soini (Blå) på grund av hans ställningstaganden mot abort.
7.9.2018 - 15.24