Insändare: Politiskt vanvett med ständig tillväxt

Man predikar å ena sidan att vi skall flyga mindre, äta mindre kött och i stället äta insekter, konsumera mindre och så vidare. Å andra sidan gör vi allting helt tvärtom!
16.8.2019 - 05.50

Katarina Koivisto

Ledare: Mörka moln över världsekonomin

Osäkerheten kring brexit, det hotfulla handelskriget mellan USA och Kina, svag tillväxt i Europa. Det är bara några av faktorerna som skapar instabilitet i den globala ekonomin just nu.
3.8.2019 - 20.04 Premium

John-Erik Jansén

Ledare: Regeringen behöver en plan B

Regeringsskiftet innebär en tyngdpunktsförändring i den ekonomiska politiken. Sipilä sparade, Rinne vill satsa.
8.6.2019 - 16.00 Premium

Finlands ekonomiska tillväxt bromsar in – den globala handelspolitiken påverkar finländska företag negativt

Den finländska ekonomiska tillväxten 2019 är fortfarande skaplig men är sannolikt högst 1,5 procent, meddelar arbets- och näringsministeriet.
6.6.2019 - 15.32

John-Erik Jansén

Ledare: Nya regeringen möts av mattare ekonomi

Den ekonomiska tillväxten mattas av på alla nivåer, globalt, i Europa, och i Finland.
18.3.2019 - 16.15 Premium

John-Erik Jansén

Ledare: Blandade signaler från Kina

Ekonomisk oro präglar folkkongressen i Kina, men den nya Sidenvägen håller på att få en viktig knutpunkt.
9.3.2019 - 16.00 Premium

John-Erik Jansén

Ledare: Handeln är god riktningsvisare

Handeln är den viktigaste branschen i Finland mätt i antalet sysselsatta. Hela ekonomin påverkas av handelns utveckling.
12.2.2019 - 18.00 Premium

Kommissionen: Finlands tillväxt saktar ner men förväntas vara bättre en EU-medeltalet

Finlands ekonomi förväntas växa med 1,9 procent i år och 1,7 procent 2020.
7.2.2019 - 21.44

John-Erik Jansén

Ledare: Ekonomin saktar in, utmaningarna blir svårare

Problemkomplexen i kanslichefernas breda rapport skulle vara lättare att hantera om den ekonomiska tillväxten skulle fortsätta i stället för att avta.
3.2.2019 - 16.00 Premium

Insändare: Låt helsingforsarna behålla den stad de har

Är det verkligen Helsingforsbornas önskan att staden växer med 200 000 invånare – 30 procent på 25 år? Knappast.
13.1.2019 - 05.55

Tim Johansson

Krönika: Mycket hänger på dig, 2019

Om 2019 blir en besvikelse får vi gå tillbaka till 1940-talet för att hitta ett decennium som backat från föregående decennium.
3.1.2019 - 06.51 Premium

John-Erik Jansén

Ledare: Ekonomin bromsar, hållbarhetsgapet växer

Högkonjunkturen har nått toppen. Den pessimistiska befolkningsprognosen förvärrar hållbarhetsgapet.
18.12.2018 - 15.55

Finansministeriet: Tillväxten avtar år för år

Den finländska ekonomin fortsätter att växa, men takten avtar. Det förutspår Finansministeriet i sin ekonomiska översikt som publicerades på måndagen.
17.12.2018 - 16.41

Insändare: Som Finlands ekonomiska motor har Helsingfors ansvar

Trots att det går bra i ekonomin just nu och arbetslösheten minskar förutspås tillväxten sjunka de kommande åren. Det måste vi svara på
27.11.2018 - 05.55

Etla sänker sina tillväxtprognoser – byggbranschen stagnerar

Industriproduktens tillväxt kan bli mindre än vad som tidigare uppskattats. Samtidigt stagnerar byggbranschen visar en ny rapport från Etla.
26.11.2018 - 08.01

Insändare: Tillväxt i Vanda kan också ske på svenska

Det är faktiskt inte så tokigt att bo här.
19.11.2018 - 05.50

Etla: Vartannat nytt jobb tack vare politiska beslut

Näringslivets forskningsinstitut Etlas rapport sammanfattar vad som gick fel i den finländska ekonomin för tio år sedan och varför det tog så lång tid innan den återhämtade sig.
12.11.2018 - 11.00

John-Erik Jansén

Ledare: Konjunkturerna vänder, nytt läge för  ekonomin

Den senaste tiden har bjudit på en katalog av nyheter som alla pekar åt samma håll: konjunkturerna vänder efter tre år av tillväxt.
31.10.2018 - 15.50

Facklitteratur: Uppgången löser inga problem på sikt

29.10.2018 - 10.01

Insändare: Satsa på tillväxt!

Det värsta är dock att man fortfarande av regeringen får höra mantrat om behovet av att spara. Det fungerade inte senast vi provade, varför skulle det fungera nu?
20.10.2018 - 05.53