John-Erik Jansén

Ledare: Exportindustrin är en viktig motor

En ny utredning är en nyttig påminnelse om exportens tyngd i samhällsekonomin. Det är ett centralt finländskt intresse att motverka de hotande handelskrigen.
6.12.2018 - 23.50

John-Erik Jansén

Ledare: Sipiläs regering når sitt mål, men det räcker inte

Regeringen Sipilä får gott betyg för sysselsättningen, men när nästa regering tillträder har konjunkturerna vänt.
13.11.2018 - 15.50

Etla: Vartannat nytt jobb tack vare politiska beslut

Näringslivets forskningsinstitut Etlas rapport sammanfattar vad som gick fel i den finländska ekonomin för tio år sedan och varför det tog så lång tid innan den återhämtade sig.
12.11.2018 - 11.00

Facklitteratur: Uppgången löser inga problem på sikt

29.10.2018 - 10.01

John-Erik Jansén

Ledare: Bristen på arbetskraft drabbar alla regioner

Bristen på arbetskraft är nu ett problem i hela landet. I Nyland ser man flera orsaker till bristen.
16.10.2018 - 15.50

Så förklarar regeringen sin politik: "Ska också i fortsättningen finnas tungt vägande skäl för uppsägning"

Regeringen har på förmiddagen lämnat in sitt meddelande om sysselsättning och om reglerna för uppsägning i små företag. Det blir omröstning om regeringens förtroende på onsdag.
15.10.2018 - 11.35

Insändare: Utlämnad av FPA

Nu sitter jag orättvist behandlad, utlämnad och maktlös och mot min vilja sysslolös och utan minsta inkomst.
15.10.2018 - 05.53

Orpo: Budgeten kan vara i balans nästa år

Tack vare högkonjunkturen får staten i år en halv miljard euro mer än beräknat i intäkter. Finansminister Petteri Orpo (Saml) säger att de offentliga finanserna kan vara i balans nästa år, men manar till fortsatt disciplin.
3.10.2018 - 16.43

John-Erik Jansén

Ledare: Slöseri med resurser att avsluta lyckat försök

Tillväxten och den vikande arbetslösheten skapar goda förutsättningar för att trimma sysselsättningspolitiken.
23.9.2018 - 21.00

Insändare: Skapa ett effektivt system som leder de arbetslösa in i arbetslivet

Regeringen Sipiläs metod att förändra alterneringsledigheten är synnerligen fantasilös och stollig.
17.9.2018 - 05.55

John-Erik Jansén

Ledare: Sysselsättningen förbättras, men inte för alla

Den ekonomiska tillväxten mattas av, men fortsätter. Också långtidsarbetslösheten minskar, men en sak förbryllar analytikerna.
13.9.2018 - 15.50

Juho Romakkaniemi

I dag: Finland borde tävla om medaljer – inte om jumboplaceringar

När Finland går till val i vår borde även vi ta en noggrann titt på det danska undret.
7.9.2018 - 06.05

Insändare: En sysselsatt ung skapar ett mervärde för samhället

Finland har ett utbildningssystem i världsklass och stödnätverket fungerar, trots vissa brister. Det som nu krävs är specialsatsningar på att få unga i arbete.
5.9.2018 - 05.55

Susanna Ginman

Ledare: Dåliga beslut – och lite bättre

Regeringens politik när det gäller små barn är motstridig. Å ena sidan har man gjort fatala försämringar, å andra sidan har vi nu en modern lag om småbarnspedagogik. Den politiska retoriken är ett kapitel för sig.
8.8.2018 - 15.45

Heidi Schauman

I dag: Vi snuddar redan vid regeringens sysselsättningsmål

Avigsidan av det goda sysselsättningsläget är att arbetsgivare redan har svårigheter att hitta människor med de rätta kunskaperna, och många arbetssökande befinner sig i en situation där deras kunnande inte efterfrågas.
30.7.2018 - 06.00

Allt fler finländare har jobb – Juha Sipilä: Nu höjer vi sysselsättningsmålet

Regeringens mål att hålla hela Finland bebott kan sätta käppar i hjulet för det höjda sysselsättningsmålet.
25.7.2018 - 15.48

Stor majoritet av finländska unga vill jobba utomlands

Finland bryter mot global arbetstrend.
3.7.2018 - 16.36

Arbetslösheten minskar på alla fronter – 90 000 fler sysselsatta än förra året

Sysselsättningsgraden närmar sig regeringens mål på 72 procent. Trenden ligger nu på 71,4 procent, enligt Statistikcentralens siffror från maj.
26.6.2018 - 11.13

Juho Romakkaniemi

I dag: Sysselsättningen den nya finländska paradoxen

Det mest oroväckande är att inte ens den nuvarande tillväxttakten räcker till för att skapa ett överskott.
19.4.2018 - 15.50

Arbetskraftsbrist drabbar Tyskland

Bristen på kvalificerad arbetskraft i Tyskland kostar den tyska ekonomin närmare en procentenhet i produktion per år, enligt ett av landets ledande ekonomiska institut IW.
16.4.2018 - 12.54