Arbetsministern vänder sig till forskare för sysselsättningstips

Forskargruppens ordförande är professorn i ekonomi vid Stockholms universitet Markus Jäntti.
20.11.2019 - 19.44

OP tror på något högre tillväxt i år – nästa år blir svårare

Positivt att de ekonomiska riskerna framträder allt tydligare.
19.11.2019 - 13.30

Ministeriets prognos: Sysselsättningsökningen mattas av

Sysselsättningen fortsätter öka, men inte i lika snabb takt som man tidigare förväntade sig.
8.11.2019 - 15.46

FFC vill se bättre service för arbetslösa i stället för aktiveringsmodellen

Aktiveringsmodellen kan ha sporrat arbetslösa att delta i service, men inte nödvändigtvis service som är relevant.
1.11.2019 - 22.56

Jobbstatistik gladde Wall Street

Positiv jobbstatisktik och lugnande signaler från den kinesiska ekonomin var två faktorer som fick USA-börserna att lyfta på fredagen.
1.11.2019 - 22.21

Fler jobb än väntat i USA

Den senaste sysselsättningssiffran från USA överraskade positivt och inbromsningen i antalet nya jobbtillfällen blev inte så tvär som väntat.
1.11.2019 - 15.57

Juho Romakkaniemi

I dag: Stora utgifter kräver stora intäkter

Den stora utmaningen är att tillsätta de jobb som är ledigförklarade.
1.11.2019 - 06.05 Premium

Insändare: Arbetets roll för lyckad integration betonas, men våra fördomar hindrar invandrarnas tillgång till arbetslivet

Diskriminering är svårfångat. Dess närvaro är ofta osynlig och ljudlös. Som ett virus orsakar den påfallande symtom, medan själva problemet är svårt att urskilja med blotta ögat.
1.11.2019 - 05.55

Susanna Landor

Krönika: Ropen skalla, jobb åt alla – genom diskriminering!

Staten måste diskriminera mera om somaliska Ahmed, rullstolsburna Amanda och deltidssjukpensionerade Airi ska kunna få jobb. Festtalen som snurrat på repeat måste omsättas i handling, skriver HBL:s chefredaktör Susanna Landor.
30.10.2019 - 07.00 Premium

Tiia Lagerstam jobbade långa dagar för att orka med allt trots nedsatt arbetsförmåga – "brist på flexibilitet lämnar många utanför arbetslivet"

23.10.2019 - 17.40 Premium

Antalet arbetslösa minskade något i september

Enligt Arbets- och näringsministeriets uppgifter minskade antalet arbetslösa samtidigt som antalet lediga jobb ökade.
22.10.2019 - 11.32

Arbetslösheten sjunker i eurozonen

30.9.2019 - 12.18

En högre sysselsättningsgrad förutsätter att man tar hand om arbetstagarna

Arbetshälsoinstitutet vill att deltidsarbetstagarnas möjligheter att jobba beaktas i högre grad.
19.9.2019 - 18.52

Susanna Ginman

Ledare: Utgifterna är konkreta, resten vagt

Regeringen Rinnes första budgetförslag är handfast och konkret när det gäller det man satsar pengar på. Men vagt i fråga om förutsättningarna för det goda, alltså hur sysselsättningen ska förbättras.
18.9.2019 - 15.41 Premium

Så ska det bli fler jobb – men effekten av förslagen är ännu okänd

De tjugofem punkter regeringen nu lägger fram är samma som lades fram i somras – de nya förslagen låter vänta på sig till i vår.
17.9.2019 - 20.57 Premium

Sysselsättningen engagerade Åboborna: "Regeringspartierna lovade runt och höll tunt"

Det var ingen tvekan om vilka frågor som väckte mest debatt bland de väljare som dök upp på Samlingspartiets kaféträff i Åbo Saluhall.
20.8.2019 - 17.35

Sysselsättningen ökar inte längre

Ny statistik bekräftar det som junimånad redan antydde. Sysselsättningen har slutat öka.
20.8.2019 - 11.26

Ny rapport visar att konkurrenskraftsavtalet fick Finland på fötter: "Nu finns risk för revanschlust bland löntagarna"

Kortare arbetsdagar gör inte att fler finländare får jobb. Det är enligt Näringslivets forskningsinstitut ett missförstånd som ibland presenteras som en lösning på att öka sysselsättningsgraden.
12.8.2019 - 17.38

MTV: Sysselsättningsgraden bland äldre i Sverige är på helt annan nivå än i Finland

Närapå 80 procent av män över 60 år är ute i arbetslivet i Sverige. För Finlands del är siffran märkbart lägre, skriver MTV.
5.8.2019 - 18.41

Nu börjar trepartsarbetet med att få fler på jobb

26.7.2019 - 13.12