Susanna Ginman

Ledare: Svaga signaler om att slopa finskan

Nya trender i ungdomars språkstudier och språkanvändning kan innebära helt nya framtidsscenarier.
15.12.2018 - 21.00

Susanna Ginman

Ledare: Finlandssvenska utmaningar

Efter fyra år med en regering som inte har visat intresse för det svenska i Finland kan valet i april hjälpa oss att konkretisera vad en levande tvåspråkighet kräver. Och fundera på vår egen insats.
5.8.2018 - 21.00

Skrivfel i gatuskylten – Gräsviken blev Gränsviken

31.7.2018 - 16.20

Insändare: Ingen svenska, ingen peng!

Styrelsen för Finlands Röda Kors kan inte vara så obildad att den inte vet att vårt land är tvåspråkigt.
27.7.2018 - 05.50

Endast sex kommuner ansökte om att delta i språkexperimentet

23.2.2018 - 16.47

Susanna Ginman

Ledare: Tycker de om oss?

Finskspråkigas attityder till svenskan i Finland har ett samband med deras egna språkkunskaper och kontakter med finlandssvenskar. Det gör oss alla till ambassadörer.
22.11.2017 - 21.00

Massbrev går åt SFP, finlandssvenskarna – och Gustav Vasa

6.11.2017 - 11.53

Akava: Regeringen bör slopa språkförsöket – "Kommer inte att öka elevernas intresse för språk"

5.6.2017 - 11.13

"Klasslärare behöver inte kunna svenska"

31.5.2017 - 19.21

Otso Nieminen skrev bästa uppsatsen på svenska

16.5.2017 - 19.26

Oron stor för vårdreformen och språkförsöket

12.5.2017 - 17.28

Nätverket Svenska nu jobbar för praktisk svenska

8.2.2017 - 17.25