svenska
»

Insändare: Myndigheterna kan bidra till ett positivt språkklimat

Hur språkklimatet är och utvecklas beror framför allt på attityder, värderingar och insikten om nyttan av språkkunskaper och Finlands tvåspråkighet.
5.11.2020 - 19.05

Insändare: Var stolt över ditt språk och våga tala svenska

Vi ska inte vara rädda för att stå upp för vårt modersmål och för Finlands tvåspråkighet och vår plats i den nordiska gemenskapen.
5.11.2020 - 10.12

Insändare: Jobbar man inte för både finska och svenska sjunker hela båten till sist

Det var på svenska dagen 2007 jag hörde modersmålets sång för första gången. Vi sjöng den i brigaden vilket gav mig kalla kårar och det var någonting oerhört fint att man hade en egen sång för att hedra sitt modersmål.
4.11.2020 - 19.05

Insändare: Vi har rätt att kräva service på det egna modersmålet

Att det är möjligt att välja dagvård och skola på svenska är förutom en rättighet också en trygghet för barnet och har en stor betydelse för den språkliga identiteten.
4.11.2020 - 10.10

insändare: Modersmålet är viktigt!

Det är viktigt att trygga tjänster och service på det egna modersmålet – svenska, även då de nya välfärdsområdena förverkligas i och med social- och hälsovårdsreformen.
4.11.2020 - 10.02

Insändare: Långsiktigt arbete möjliggör svenskspråkig utbildningsverksamhet av hög kvalitet

Sydkusten har en fortbildande och koordinerande roll i morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland vilken stöder den språkliga utvecklingen.
3.11.2020 - 09.40

Insändare: Utred svenskars kunskaper i svenska, ÅA!

ÅA bör se över vilka kunskaper i svenska sökande från Sverige har, då det är fullt möjligt att dessa inte uppfyller akademins språkkrav.
29.9.2020 - 11.05

Insändare: Inga tilltalsord på svenska heller

Servitören vill inte direkt tilltala sin kund, hen vill inte tränga sig in på kundens personliga område.
27.9.2020 - 09.40

Insändare: Det är på allas ansvar att stärka läs- och skrivförmågan hos unga

Det finns inga enkla lösningar, men det är vårt gemensamma ansvar och vår skyldighet att ge våra studerande tillräckliga kunskaper och färdigheter.
24.9.2020 - 19.05

Insändare: Tala svenska och inrätta språkpolis!

Jag skulle bli glad om någon finlandssvensk instans åtog sig att upprätthålla ett register över vilka företag som ger service på svenska så att jag kan välja var jag handlar.
20.9.2020 - 10.45

Insändare: Kulturfonden stöder gärna modersmålsinriktad svenska

Innovativa och ambitiösa ansökningar med koppling till modersmålsinriktad svenska är mer än välkomna under vår ansökningstid i november.
18.9.2020 - 10.45

Tommy Westerlund

Ledare: SFP:s repertoar borde breddas

Hur tänker SFP och partiordförande reagera på att alltfler blir tvåspråkiga?
6.7.2020 - 14.00 Premium

Insändare: Samarbete behövs för etablering av strukturer

Utbildning spelar en alldeles central roll för integrationen oavsett språk.
6.7.2020 - 11.05

Svenska Yle: Bristande svenska från myndigheter upprör folktingssekreterare

29.6.2020 - 08.11

Insändare: Det går att vara finländare på olika sätt

Individens bästa måste alltid stå i centrum och valet av integrationsspråk skall vara det som gynnar individen mest. För många betyder detta att lära sig svenska.
25.6.2020 - 10.40

Pär Stenbäck

I dag: Vi själva står i vägen för att en större andel nykomlingar inte väljer en svensk integrationsgång

Jag har länge förundrat mig över att svenska institutioner och fonder inte skapat ett offensivt och mångårigt integrationsprogram.
17.6.2020 - 21.30 Premium

Insändare: Ingen svenska på NJK?

Jag har nog trott att segelföreningen är väldigt svenskspråkig eller har också här finskan helt tagit över?
9.6.2020 - 20.20

Insändare: De språkliga rättigheterna ska förverkligas

För att vi i framtiden ska ha två starka nationalspråk är det av yttersta vikt att de språkliga rättigheterna förverkligas i myndigheternas verksamhet och så även i lagberedningen.
8.6.2020 - 20.30

Insändare: Runeberg och Topelius skulle göra svenskan till kufiskt fenomen

Många som hävdar att man nog klarar sig på engelska glömmer att de själv faktiskt förstår svenska och därmed i någon mån också danska och norska.
4.6.2020 - 20.30

Insändare: Svenska behövs för att känna vår historia

Man borde kallsinnigt återgå till de historiska orsakerna till varför vår kultur är sådan som den är och att man för att lära känna den behöver kunskaper i svenska.
30.5.2020 - 21.00