svenska
»

Insändare: Kulturfonden stöder gärna modersmålsinriktad svenska

Innovativa och ambitiösa ansökningar med koppling till modersmålsinriktad svenska är mer än välkomna under vår ansökningstid i november.
18.9.2020 - 10.45

Tommy Westerlund

Ledare: SFP:s repertoar borde breddas

Hur tänker SFP och partiordförande reagera på att alltfler blir tvåspråkiga?
6.7.2020 - 14.00 Premium

Insändare: Samarbete behövs för etablering av strukturer

Utbildning spelar en alldeles central roll för integrationen oavsett språk.
6.7.2020 - 11.05

Svenska Yle: Bristande svenska från myndigheter upprör folktingssekreterare

29.6.2020 - 08.11

Insändare: Det går att vara finländare på olika sätt

Individens bästa måste alltid stå i centrum och valet av integrationsspråk skall vara det som gynnar individen mest. För många betyder detta att lära sig svenska.
25.6.2020 - 10.40

Pär Stenbäck

I dag: Vi själva står i vägen för att en större andel nykomlingar inte väljer en svensk integrationsgång

Jag har länge förundrat mig över att svenska institutioner och fonder inte skapat ett offensivt och mångårigt integrationsprogram.
17.6.2020 - 21.30 Premium

Insändare: Ingen svenska på NJK?

Jag har nog trott att segelföreningen är väldigt svenskspråkig eller har också här finskan helt tagit över?
9.6.2020 - 20.20

Insändare: De språkliga rättigheterna ska förverkligas

För att vi i framtiden ska ha två starka nationalspråk är det av yttersta vikt att de språkliga rättigheterna förverkligas i myndigheternas verksamhet och så även i lagberedningen.
8.6.2020 - 20.30

Insändare: Runeberg och Topelius skulle göra svenskan till kufiskt fenomen

Många som hävdar att man nog klarar sig på engelska glömmer att de själv faktiskt förstår svenska och därmed i någon mån också danska och norska.
4.6.2020 - 20.30

Insändare: Svenska behövs för att känna vår historia

Man borde kallsinnigt återgå till de historiska orsakerna till varför vår kultur är sådan som den är och att man för att lära känna den behöver kunskaper i svenska.
30.5.2020 - 21.00

Insändare: Morkis och morkkis

Morkis med ett k är god gammal finlandssvenska, en kortform av moralisk krabbis.
13.3.2020 - 20.45

Sakkunnigt om svenskan i sex band

21.12.2019 - 10.00 Premium

Insändare: Lojo sjukhus visar vägen för svensk service

Service på svenska kan fungera om det finns vilja. Det har Lojo sjukhus bevisat.
21.12.2019 - 05.55

Insändare: Trygga svenskan i Nylands särlösning

Med tanke på servicens framtid är det viktigt att en vårdreform genomförs. Vi måste ändå se till att strukturerna som skapas garanterar en god service också på svenska.
14.12.2019 - 05.40

Susanna Landor

Krönika: Puolukka är inte hallon men man kan älska båda

Varför inte sikta på två eller fler? HBL:s chefredaktör Susanna Landor slår ett slag för polyamori i vardagen.
12.12.2019 - 07.00 Premium

Insändare: SFP borde ta initiativ till att genast avskaffa den obligatoriska skolsvenskan

Den nuvarande situationen med obligatorisk svenska och finska är ett klart exempel av statsfascism. Detta kan jämföras med Sydafrikas tidigare apartheidpolitik.
21.11.2019 - 05.55

Insändare: Svenskan tonas ner

På spelskjortor och lagjackor ser man bara "Suomi".
19.11.2019 - 05.45

”Det är jättelätt att plugga svenska”

9.11.2019 - 09.41

Ann-Catrin Östman

I dag: Att skatta det svenska

I de trakter där jag växte upp var svenskan stark och självklar, inget som ifrågasattes.
9.11.2019 - 06.05 Premium

1 001 ord du måste använda – annars dör de ut

6.11.2019 - 13.42