Christina Gestrin

Bakgrund: Vård på svenska i Nyland – en utopi eller möjlighet?

På många håll i Nyland är det i dag enbart slumpen som avgör om en svenskspråkig kund möter svensktalande personal. En koncentration av de svenskspråkiga tjänsterna till vissa serviceställen är ett sätt att ta vara på språkkunnig personal och stärka den svenskspråkiga kundservicen.
29.6.2019 - 06.02 Premium

Insändare: Hur hitta plats i Svenskfinland?

"Det borde vara i den finlandssvenska gemenskapens intresse att uppmuntra och stödja språklig revitalisering."
20.6.2019 - 05.55

Haparanda och Sibbo gav språkkunniga ledamöter – men alla prioriterar inte svenskans ställning

22.4.2019 - 11.04 Premium

Henrik Jansson

Impuls: Pappa tappade språket, men de trodde han talade svenska

På sjukhuset drabbades pappa av en ny, svårare infarkt, som ledde till att han temporärt började tala ett obegripligt ickespråk. Ingen på sjukhuset reagerade ... – Vi trodde att han talade svenska, fick vi anhöriga efteråt som förklaring.
14.3.2019 - 06.57 Premium

4-åriga Liv och 2-åriga Finn pratar svenska, franska och finska

22.2.2019 - 11.12 Premium

Forskare jämför sätt att tala: Svenskar tar lättare till superlativer, finlandssvenskar är mer återhållsamma

12.10.2018 - 12.02

Gallup: Var kan man få svensk service i Helsingfors?

26.9.2018 - 14.05 Premium

SPRÅKKOLUMNEN: Professionellt väderprat är som en välkänd melodi

Finns det något som nordbor är bättre på att prata om än vädret? Vi beklagar oss, njuter, gläds, bekymrar oss eller gnäller över vädret och lyssnar på prognoser.
10.7.2018 - 17.25

Kulturminister Terho vill skrota kravet på tjänstemannasvenskan

16.3.2018 - 22.03

Lantrådet Katrin Sjögren: Ålands självstyrelse passar allt sämre in i Finland

16.5.2017 - 17.19