Svenska litteratursällskapets arkiv blir världsminne

19.9.2021 - 17.55

Svenska litteratursällskapet förbinder sig till att investera hållbart – men miljarderna behöver inte omplaceras

7.9.2021 - 06.30 Premium

Resurskrävande, men också lärorikt och givande – de finlandssvenska teatrarnas upplevelse av digital teater har kartlagts

2.8.2021 - 14.59

Studenter med toppbetyg premieras runtom i landet – priserna går i år till Mariehamn, Helsingfors och Vasa

2.6.2021 - 14.57

"Vi och de andra" – underbygger läromedlen främlingskapet mellan svenskspråkiga och finskspråkiga?

19.5.2021 - 13.29 Premium

Hör Amerikafarare berätta om livet ”over there”

17.5.2021 - 13.25

Johan Aalto ny skattmästare för SLS – här är de nya medlemmarna

9.4.2021 - 09.11

Coronakrisen stoppar inte utdelningen – här är siffrorna över fondernas förmögenhet och planerade bidrag

15.2.2021 - 06.30

Fredrik Lång får Tollanderska priset för en idéhistorisk jätteutställning i bokform

5.2.2021 - 19.00 Premium

Svenska litteratursällskapet delade ut pris till 26 mottagare

5.2.2021 - 19.00

"Flickorna behöver inte stängas in och uppföra sig som dockor" – Topelius förnyade sagans syn på flickor

13.1.2021 - 09.00 Premium

Aktivist, javisst! Svenska litteratursällskapet efterlyser berättelser om samhällsengagemang i vardagen

8.1.2021 - 12.36

Folkhälsans historiska arkiv fick ny ägare – har överlåtits till Svenska litteratursällskapet

3.11.2020 - 15.54

SLS satsar på virtuellt showbetonat litteraturjippo för att ersätta bokmässan – HBL med som arrangör

14.9.2020 - 10.04

Ny avhandling om erotiska möten mellan människa och naturväsen – "De är en spricka i en heteronormativ fasad"

8.9.2020 - 15.44 Premium

Avhandlingar om offentlig amning, samlokaliserade skolor och digital poesi får gradupris

5.5.2020 - 09.30

Ansvarsfulla investeringar finansierar kultur på svenska – i morgon regnar det pengar över kulturfältet

19.3.2020 - 05.48 Premium

Nu finns boken om de finlandssvenska festerna – från barnsängskalas till begravning

27.2.2020 - 09.00 Premium

Här är listan på alla mottagare av SLS pris 2020

5.2.2020 - 19.00

SLS vill aktivera finskspråkiga forskare – "Kampanjen kan stärka fördomarna om finlandssvenskar"

4.2.2020 - 14.09 Premium