svenska
»

"Det krävs en stor svenskspråkig majoritet för att svenskan skulle vara kommersiellt relevant"

En doktorsavhandling från Helsingfors universitet visar att det svenska språkets synlighet i gatubilden korrelerar med antalet svenskspråkiga invånare på orten i fråga. På reklamskyltarna dominerar ändå finskan, också i Karis som har en stor svenskspråkig majoritet.
5.6.2018 - 12.51

Insändare: Google spolar svenskan

Kommunikationsministeriet kallas "Delstatskontor", Gamla Kyrkans park "Kommunal Park" och Johanneskyrkan "Luthersk kyrka"!
27.5.2018 - 05.45

Insändare: Vård på svenska – ja tack!

För oss pensionärer är primärvården och äldreomsorgen på svenska alldeles särskilt viktiga.
8.5.2018 - 05.50

Joona Niittumäki från Lundo skrev den bästa svenska uppsatsen

Årets pennfäktare heter Joona Niittumäki. På måndagen belönas han med första pris i en uppsatstävling på svenska för finskspråkiga abiturienter.
7.5.2018 - 08.21

Marcus Rantala reser gärna till Pungaharju och Lembois

Det började som ett intresse för kommunvapen, men med tiden blev Marcus Rantala nyfiken också på ortnamnens betydelse och historia. I dag har han stenkoll på finska orters svenskspråkiga, ofta utdöda namn.
7.5.2018 - 06.23

Insändare: Svensk service finns i Esbo

Det har förts polemik på HBL:s insändarsida om Esbo stads hälsovårds svenska telefonservice. Det kan vara skäl att påminna om stadens språkstadga.
28.4.2018 - 05.45

Insändare: Tryck 2 för service på svenska i Esbo

Nu har arbetet organiserats på nytt så det finns alltid svenskkunniga i arbetsskiften.
21.4.2018 - 05.53

"Viktigt att få tala sitt modersmål i tingsrätten"

Rikssvenska föreningen i Åbo, som fyller 100 i år, har även i år delat ut ett till stipendium för goda kunskaper i svenska.
29.3.2018 - 15.08

Insändare: Stäng inte Herrgårdsforsens svenska daghem

Svensk dagvård innebär personal med svenska som modersmål och en helt svensk administration. Endast så uppstår en svenskspråkig miljö, ett svenskt rum.
28.3.2018 - 05.55

Insändare: Vård på svenska ”i mån av möjlighet”

En närmare analys av vad detta innebär är på sin plats för att säkerställa de rättigheter vi svenskspråkiga har enligt grundlagen.
26.3.2018 - 05.45

Insändare: Praktisk inlärning

Nu gäller en praktisk inlärning. Slopa med en gång tanken på tvåspråkiga skolor.
15.3.2018 - 05.50

Insändare: Använd svenska namn av respekt

I de estlandssvenska bygderna är ortsnamnen på svenska och den estlandssvenska folkgruppen är en erkänd nationell minoritet.
7.3.2018 - 05.45

Insändare: Ett vårdkonsortium i monopolställning ställer till med problem

Vi förutsätter att det arbete som redan gjorts tas tillvara och att olika alternativ beaktas.
4.3.2018 - 05.55

Hon ska trygga svensk service i vårdreformen

Tidigare riksdagsledamot Christina Gestrin (SFP) ska jobba för att trygga rätten till svensk service i den nyländska vårdreformen. I mars tillträder hon sitt nya jobb som utredare på Nylands förbund.
16.2.2018 - 06.00

Strategiska språkprojekt får bidrag

Projekt som främjar lusten och förmågan att kommunicera, på både finska och svenska blir ny storsatsning för Svenska kulturfonden.
15.2.2018 - 21.59

Lågt intresse för att få hjälp på svenska – Rösta: vilket språk använder du?

Finlandssvenskar väljer bort chansen att få stöd på sitt modersmål när ett köp eller ett avtal går snett.
11.2.2018 - 06.12

Kan du alla 38 nya ord?

27.12.2017 - 07.00

Språklagen förverkligas inte i praktiken

Regeringen har i dag fastställt sin berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen – lagen uppfylls inte till fullo, visar rapporten.
14.12.2017 - 22.14

John-Erik Jansén

Analys: Polisen och svenskan

Svenskan är inte alltid gångbar då man har att göra med polisen. Det är både en praktisk fråga och en fråga om grundläggande medborgerliga rättigheter.
11.12.2017 - 15.55

Finskspråkiga poliser kan inte tillräckligt bra svenska

En doktorsavhandling från Vasa universitet visar att endast en tredjedel av de finskspråkiga poliserna i Finland anser att de uppfyller språklagens kompetenskrav för svenska.
11.12.2017 - 08.05