svenska
»

Krönika: "Men du är väl ändå finländare?"

"Under de senaste två veckorna har jag bedrivit ett högst personligt test. Jag har tvingat mig själv att tala svenska i alla situationer som involverar service över disk i Helsingfors. Hur har det gått? Sådär", skriver HBL:s reporter Sofia Holmlund.
6.11.2018 - 12.07

Insändare: Språket är viktigt, men inte hela berättelsen

Ska allt som inte sammanfaller med mina prioriteringar bojkottas, rensas ut? Sådana tendenser är tydliga, de växer runt omkring oss och leder aldrig till något gott.
2.11.2018 - 05.48

Susanna Ginman

Ledare: Rädda nationalspråken!

Det är inte bara svenskan som är trängd, också finskan i Finland är hotad. Engelskan tränger undan finskan bland annat som akademiskt språk. Bra att finska språknämnden ryter till.
30.10.2018 - 15.50

HS: Kulturminister Terho är framför allt oroad för det finska språket

Engelskan hotar de båda nationalspråkens status enligt Finska språknämnden. Kulturminister Sampo Terho (Blå) oroar sig främst över finskan och vill ha ett språkpolitiskt program.
26.10.2018 - 21.36

Finska språknämnden orolig för nationalspråkens status – engelskan vinner terräng i arbetslivet och vetenskapen

Engelskan håller på att tränga undan finskan och svenskan inom bland annat vetenskapen och kundbetjäningen, anser Finska språknämnden vid Institutet för de inhemska språken. Språknämnden är orolig för att nationalspråken i framtiden endast talas hemma vid matbordet.
26.10.2018 - 13.27

Insändare: Sverige måste återta Finland

Den svensktalande befolkningen mobbas av de som talar finska.
23.10.2018 - 05.40

Insändare: Integrera invandrare på svenska!

Att lära sig svenska först kan tvinga en att senare lära sig finska också. Då kan man plötsligt båda nationalspråken, vilket är en fördel.
19.10.2018 - 05.55

Insändare: Betjäning på svenska?

Det är en nationell skam att höra Finland umgås med sina nordiska grannar på (ofta dålig) engelska när vi har ett eget gediget svenskt kunnande – som också ger en bra grund för tyskan.
11.10.2018 - 05.50

Du-reformen förenklade för alla – niande kan kränka i Sverige

Säg du till alla utom till kungafamiljen. Så lyder språkvetaren Maria Fremers tips till den som besöker Sverige drygt 50 år efter den så kallade du-reformen.
4.10.2018 - 07.59

Insändare: Hur garantera vård på svenska?

Trots Esbos tvåspråkiga fasad har det visat sig att det i praktiken kan vara svårt att få vård på svenska.
1.10.2018 - 05.50

Insändare: Satsa på integrering på svenska

Det har talats mycket om integrering på svenska och det är något vi skulle ha all anledning att satsa på om vi önskar få se isflaket växa i stället för tvärtom.
14.9.2018 - 05.55

Pär Stenbäck

I dag: Skolsvenskan överlever och kan förbättras

Svenskundervisningens centrala problem är det minimala timantalet och alltför sen start.
14.6.2018 - 06.05

Insändare: Talterapi i Helsingfors handlar om löner och personalpolitik

Nu har de kommunala talterapeuterna fått en ny arbetsbörda; att sköta processen för dem som skall flyttas över till den privata talterapin.
13.6.2018 - 05.55

Insändare: Synd att morgonnyheterna avskaffades

Vi kan inte ofta nog påminna majoritetsbefolkningen om att vårt land är tvåspråkigt.
12.6.2018 - 05.45

"Det krävs en stor svenskspråkig majoritet för att svenskan skulle vara kommersiellt relevant"

En doktorsavhandling från Helsingfors universitet visar att det svenska språkets synlighet i gatubilden korrelerar med antalet svenskspråkiga invånare på orten i fråga. På reklamskyltarna dominerar ändå finskan, också i Karis som har en stor svenskspråkig majoritet.
5.6.2018 - 12.51

Insändare: Google spolar svenskan

Kommunikationsministeriet kallas "Delstatskontor", Gamla Kyrkans park "Kommunal Park" och Johanneskyrkan "Luthersk kyrka"!
27.5.2018 - 05.45

Insändare: Vård på svenska – ja tack!

För oss pensionärer är primärvården och äldreomsorgen på svenska alldeles särskilt viktiga.
8.5.2018 - 05.50

Joona Niittumäki från Lundo skrev den bästa svenska uppsatsen

Årets pennfäktare heter Joona Niittumäki. På måndagen belönas han med första pris i en uppsatstävling på svenska för finskspråkiga abiturienter.
7.5.2018 - 08.21

Marcus Rantala reser gärna till Pungaharju och Lembois

Det började som ett intresse för kommunvapen, men med tiden blev Marcus Rantala nyfiken också på ortnamnens betydelse och historia. I dag har han stenkoll på finska orters svenskspråkiga, ofta utdöda namn.
7.5.2018 - 06.23

Insändare: Svensk service finns i Esbo

Det har förts polemik på HBL:s insändarsida om Esbo stads hälsovårds svenska telefonservice. Det kan vara skäl att påminna om stadens språkstadga.
28.4.2018 - 05.45