Studielånen ökar snabbt – "Attityderna har förändrats"

Studieskulderna har nästan fördubblats under de senaste fem åren. Lånet har blivit ett billigt sätt att finansiera studierna med, men en professor i sociologi som HBL talat med är skeptisk till nyttorna med det lånebetonade systemet.
27.7.2018 - 07.51

Oskar Rönnberg

Kommentar: Låna, jobba eller snylta på sin sambo

Det enda förnuftiga alternativet, om man inte vill snylta på sin sambo eller jobba vid sidan om studierna, är då att ta studielån, skriver Oskar Rönnberg.
27.7.2018 - 07.51

Lyfte du för mycket studiestöd? – Sista chansen att betala tillbaka frivilligt

Torsdagen den 31 maj är sista dagen att frivilligt betala tillbaka felaktigt utbetalt studiestöd utan ränta.
28.5.2018 - 08.08

Det är hög tid att söka studiestöd för sommaren

Den som tänker studera under sommaren kan med fördels söka studiestöd nu. Då hinner stödet beviljas innan studierna inleds.
14.5.2018 - 13.17

Fick du för mycket studiestöd? – Betala tillbaka under maj

Folkpensionsanstalten påminner studerande om att den 31 maj är sista dagen som man kan betala tillbaka felaktigt utbetalt studiestöd utan att råka ut för en förhöjning.
7.5.2018 - 11.25

Insändare: Bestraffa inte studerande som jobbar

Paradoxalt nog har studiestödets inkomstgränser inte höjts trots att nuvarande regering har skurit hårt i stödet.
20.3.2018 - 05.50

HS: Terho vill slopa studiestödets inkomstgränser

Minister Sampo Terho (Blå) anser att studerande ska uppmuntras till flit i stället för att bestraffas för förvärvsarbete.
23.2.2018 - 13.47

FPA tar över studiestödsärenden

Från och med årsskiftet handlägger högskolorna inte längre själva sina studerandes studiestödsärenden. De flyttas till FPA.
4.12.2017 - 20.18

"Orimligt att både skära ner studiestödet och skärpa studietakten"

SFP vill ge tillbaka det regeringen skurit i studiestödet och sänka skatterna – men i stället höja priserna med högre moms. Partiet presenterade sin alternativa budget.
26.10.2017 - 16.02

Nytt rekord – studieskulderna ökade med över 100 miljoner euro i augusti

9.10.2017 - 15.26

Kraftig ökning av studieskulder – "Fler tar lån för att försörja sig"

Studieskulderna i Finland ökar med nästan 15 procent på årsnivå. Skulderna växer med studiestödsreformen som trätt i kraft i höst. – Köpkraften för studiestödet har sjunkit. Större lån kompenserar bortfallet, säger Silja Silvasti på Finlands studentkårers förbund.
17.9.2017 - 07.13

Lyfter du studielån?

HBL frågade några studerande vid Helsingfors universitet om studielån och studiestödsreformen. Varför lyfter eller lyfter de inte studielån?
17.9.2017 - 07.03

Insändare: Att tvingas ta lån för att få mat på bordet är ingen bra idé

Nedskärningarna i studiepenningen är av en sådan kaliber att de kraftigt försämrar den sociala tryggheten för studerande.
12.8.2017 - 05.55

Susanna Ginman

Ledare: Ojämlika studiemöjligheter

Studiestödet har stöpts om. Förändringarna är många men det mest övergripande är en förskjutning mot studielån från studiepenning. Det försämrar de jämlika studiemöjligheterna.
1.8.2017 - 21.00

Studenternas stöd förändras - nu inverkar även sambons inkomster

I dag börjar studerande som bor på hyra omfattas av det allmänna bostadsbidraget, meddelar FPA. Samtidigt träder ändringarna i studiepenningens belopp och beviljandet av studielånets statsgaranti i kraft.
1.8.2017 - 06.58

Reformen av bostadsbidraget ökar efterfrågan på ettor

29.7.2017 - 12.14

Chattrobot för studerande testkörs

Nu kan studerande chatta med en robot för att få hjälp i bidragsdjungeln.
19.6.2017 - 20.11

Undvik den höga räntan - betala tillbaka studiestöd i maj

Tidsgränsen för frivillig återbetalning av studiestöd närmar sig. Frivilliga återbetalningar av fjolårets studiestöd måste göras senast 31 maj.
27.5.2017 - 16.25

Mera nedskärningar i studiestödet – nu förkortas stödtiden med två månader

Regeringen har bestämt att maximitiden som berättigar till studiestöd ska förkortas med huvudsakligen två stödmånader för dem som inleder sina studier vid ett universitet eller en högskola i höst.
11.5.2017 - 16.42

75 euro betyder mycket – "Utan tillägget skulle vi ha förlorat mest"

75 euro mer i månaden ska alla föräldrar som studerar få i och med att regeringen inför ett försörjartillägg till studiestödet. Småbarnföräldern Christa Lempinen ser tillägget som ett viktigt steg för att ge jämlika möjligheter att studera.
26.4.2017 - 12.51