studier
»

Juridikstuderande höjer sina vitsord så att studietakten lider – "Finns inga belägg för att svenskspråkiga skulle ha sämre betyg"

Många juridikstuderande tycker att advokatbyråer och organisationer lockar mera än den offentliga sektorn. Domstolsväsendet borde börja satsa mer på sin marknadsföring anser studerandena.
11.3.2019 - 09.51 Premium

Lagman: Svenskspråkiga juriststudenter måste skärpa sig

Svenskspråkiga jurister har för dåliga betyg för att få en auskulteringsplats, säger Daniel Allén, lagman vid Österbottens tingsrätt.
5.3.2019 - 10.22

Lång matematik väger tyngre än religion för att bli präst – eller språk för språkläraren

Betygen i studentexamen blir mycket viktiga vid antagningen till universiteten och högskolorna 2020. Allra mest poäng får man för studentbetyget i lång matematik – oberoende av studieinriktning.
17.2.2019 - 07.00 Premium

Studerande vid Axxell får bättre möjlighet att studera vidare

Utbildningsorganisationen Axxell och Yrkeshögskolan Novia samarbetar för att stärka studerandes möjligheter att fortsätta studierna på tredje stadiet.
25.1.2019 - 13.36

Idrott och motion är hans passion – och jobb

Matias Anthoni, 26, vet att han är lyckligt lottad och hans passion för sitt jobb är uppenbar och genuin. Men utbildningen till idrottsinstruktör på Arcada har inte bara gett honom behörigheten att få ett bra jobb, han har dessutom fått utveckla innehållet i det.
25.1.2019 - 06.17 Premium

Många studerar fel och kan inte fokusera – "Lås in mobilen"

Ständig uppkoppling i kombination med prestationsångest lägger krokben för många som läser till inträdesförhör och studentprov. De unga psykologerna Oscar Damén och Noel Forsén tacklar det växande problemet genom att dela med sig av sina bästa studietips.
20.1.2019 - 08.33 Premium

Insändare: Pojkar har förvägrats utbilda sig

Jag strävar efter jämställdhet mellan könen då orättvisa skolbestämmelser förvägrat pojkarna att få utbilda sig till ett yrke som erhålls efter universitetsstudier.
8.1.2019 - 05.50 Premium

Insändare: Låt alla pojkar som vill studera vid gymnasium

Av de cirka 36 000 som varje år blir studenter är 24 000 unga damer, men endast 12 000 unga män.
14.12.2018 - 05.50

Studenterna har tågat sedan självständighetsdagen 1951 – "Om det är jättekallt så är det inte så roligt"

Enligt nationsaktiva Madeleine Ekblom från Åland är det gemenskapen och ärtsoppan som kallar ut nationsmedlemmarna i kylan varje självständighetsdag.
5.12.2018 - 18.57

ÅA-studerande samlar studiepoäng som Slush-volontärer

Nils Kåll och Mathias Lehtinen passar på att bredda sina nätverk medan de dirigerar festivaldeltagare till bastur och möten.
5.12.2018 - 14.47

Insändare: Slopa läsårsavgifterna!

För Finland var utbildningens avgiftsfrihet länge en konkurrensfördel på den internationella utbildningsmarknaden – en fördel som nu gått förlorad.
30.11.2018 - 05.55

Insändare: Studier bör vara avgiftsfria även i framtiden

Det som vi inte har råd med i Finland är en utveckling som försämrar jämlik tillgång till utbildning.
25.11.2018 - 05.50

Den optimala inkomsten för studerande är strax under tusen euro i månaden – "Min gräns för att ta emot jobb är när tiden inte räcker till"

Nyttan av att jobba extra är väldigt liten för en studerande som tjänar över 14 000 euro per år. Staten ersätter tusentals euro av studielånet för studerande som inte drar ut på tiden.
5.10.2018 - 17.18

Att börja studera kan vara en chock – då hjälper goda studievanor

Anekdoterna om studietiden handlar ofta om fester och sällan om osäkerhet och hårt arbete. För många blir inledningen på universitetsstudierna en smärre chock.– Forskning visar att tidshantering är en av de mest avgörande faktorerna för hur man klarar av studierna, säger lektorn i pedagogik Monica Londen.
3.9.2018 - 06.00

Svensk investerare vill få ut finländare i världen

Björn Savén är den svenske riskkapitalisten som anser att Finland behöver fler personer med studieerfarenhet från Förenta staterna. Relationen med USA har blivit svårare i och med Trump, men Storbritanniens brexit oroar ändå honom mer.
13.8.2018 - 20.32

Ja, svenskspråkiga har lättare att komma in – men färre studiemöjligheter

Det är lättare för finlandssvenskar att få studieplats på universitet i Finland, tror vissa. Argumenten som läggs fram är att det finns utbildningar med svenskspråkiga linjer där poänggränsen ofta ligger lite lägre än på den finskspråkiga sidan. Men hur ligger det egentligen till?
8.7.2018 - 09.09

Insändare: Bli kvitt meningslösa mellanår

I framtiden slutar inte gymnasieskolans förpliktelse i och med studentfesten.
3.6.2018 - 05.55

Det är hög tid att söka studiestöd för sommaren

Den som tänker studera under sommaren kan med fördels söka studiestöd nu. Då hinner stödet beviljas innan studierna inleds.
14.5.2018 - 13.20

EU och USA lockar – Finland förlorar hundratals högutbildade varje år

Nästan hälften av unga högutbildade finländare ser det som ett sannolikt alternativ att de kommer att flytta utomlands för att jobba. Katarina Tötterman och Era Mikkonen valde att flytta från Finland då de utexaminerats som läkare. De har anpassat sig till sitt nya liv och trivs bättre och bättre i Stockholm.
6.5.2018 - 08.00 Premium

HS: Polisyrkeshögskolan lyckas inte fylla sina studieplatser

Enligt Polisyrkeshögskolans utbildningsdirektör saknar många sökande de färdigheter som behövs för polisstudier.
10.4.2018 - 09.19