Insändare: 5G-strålning kan inte jämföras med röntgenstrålning

Vi kan med säkerhet säga att 5G-strålningens ytterst lågenergetiska fotoner inte förorsakar biologiska förändringar.
23.5.2019 - 05.53

Insändare: Skall vi upprepa samma fel som för hundra år sedan?

Varken mobilstrålning eller wifi-strålning anses ju vara skadliga eftersom en frisk person inte med sina sinnen kan uppfatta strålningen.
19.5.2019 - 05.50

Insändare: Felaktigheter om 5G

"Faktum är att det rent vetenskapligt inte finns någon orsak att tro att radiovågor, med de effekter som används inom mobiltelefoni eller trådlösa nätverk, skulle vara skadliga."
17.8.2018 - 05.50

Insändare: Öppet brev till statsministern om 5G strålningsrisk

"Det är oetiskt och strider mot flera internationella konventioner att påtvinga människor och hela befolkningar 5G:s kraftiga strålning."
14.8.2018 - 05.55

Insändare: Besvären orsakas inte av strålning

Faktum är att det gjorts många försök med ”elöverkänsliga” personer och jag känner inte till ett enda publicerat fall där en sådan person kunnat känna av ett elfält bättre än slumpmässigt.
27.4.2018 - 05.45

Insändare: Korruptionen i strålningsfrågan är måttlös i vårt land

Nu när strålningslagen kommer att revideras, borde både riksdagsledamöterna och befolkningen ha möjlighet att komma med förslag till förändringar i lagen.
23.4.2018 - 05.55

Insändare: SFP har ännu tid att påverka

Adlercreutz påstår att SFP och myndigheterna följer WHO:s rekommendationer när det gäller de högsta tillåtna strålvärdena. Det stämmer inte.
27.3.2018 - 05.50

Insändare: SFP litar på myndigheterna

Efter att ha lyssnat på de sakkunniga kommer SFP att bilda sin åsikt om den nya strålskyddslagen.
22.3.2018 - 05.50

Strålning: Grundlös rädsla för mobilnät

Strålningen från ett mobilnät är typiskt 0,0004 W per kvadratmeter, motsvarar ett stearinljus på 100 meters avstånd.
22.3.2018 - 05.49

Insändare: Godkänner SFP fördubblad strålning?

EU:s försiktighetsprincip tillämpas redan i osäkra fall, men forskning ger nu tusentals bevis för skador. Behöver SFP ännu fler?
19.3.2018 - 05.55

Insändare: Rena lögner om farorna med mobiltelefonstrålningen

Cancerfallen har flerfaldigats under de senaste tio-tolv åren.
13.1.2018 - 05.45

Facklitteratur: Räven vaktar hönsgården

Kan man lita på industrin? Frågar man dess egna representanter är svaret givet. Frågar man Martin J. Walker eller någon av de 26 medarbetarna i den nyutgivna antologin Corporate Ties That Bind blir svaret ett annat.
8.1.2018 - 11.18

Insändare: Lönlöst diskutera elöverkänslighet med skeptiker

"Elöverkänsligheten tycks komma som ”toppen på isberget” då ett förlopp med olika slags autoimmuna förändringar sker i ens kropp."
5.10.2017 - 05.55

Insändare: Trådlösa nätverk och hälsa

"Det finns också vetenskapsmän som anser att hiv inte orsakar aids, men utan tvivel finns det tiotals gånger mer vetenskapsmän som stödjer "den officiella linjen”."
5.10.2017 - 05.50

Insändare: Mobilens strålning försumbar

I en insändare påstods att 5G basstationer är farliga. I en annan artikel motsatte man sig en ny basstation med motiveringen att den ökar strålningsrisken.
1.10.2017 - 05.50

Insändare: Elöverkänslighet är en betingning

"De klassiska exemplen på betingning är Pavlovs hundar och Alberts råttor. Blotta åsynen av något eller något man hör skapar en ofrivillig reaktion som kan vara mycket stark."
1.10.2017 - 05.45

Insändare: Stoppa 5G kräver vetenskapsmän och doktorer

Över 190 vetenskapsmän och doktorer från 36 länder sände den 13 september en gemensam vädjan till EU-kommissionen. De uppmanar EU att vänta med utbyggnaden av 5G.
21.9.2017 - 05.55

Brand i Sosnovyj Bors forskningsinstitut

31.5.2016 - 22.34

Olycksutredningscentralen utreder radioaktiv läcka

23.5.2016 - 13.46

Radonhus skadligare än Tjernobylnedfallet

22.4.2016 - 13.22