Insändare: SFP har ännu tid att påverka

Adlercreutz påstår att SFP och myndigheterna följer WHO:s rekommendationer när det gäller de högsta tillåtna strålvärdena. Det stämmer inte.
27.3.2018 - 05.50

Insändare: SFP litar på myndigheterna

Efter att ha lyssnat på de sakkunniga kommer SFP att bilda sin åsikt om den nya strålskyddslagen.
22.3.2018 - 05.50

Strålning: Grundlös rädsla för mobilnät

Strålningen från ett mobilnät är typiskt 0,0004 W per kvadratmeter, motsvarar ett stearinljus på 100 meters avstånd.
22.3.2018 - 05.49

Insändare: Godkänner SFP fördubblad strålning?

EU:s försiktighetsprincip tillämpas redan i osäkra fall, men forskning ger nu tusentals bevis för skador. Behöver SFP ännu fler?
19.3.2018 - 05.55

Insändare: Rena lögner om farorna med mobiltelefonstrålningen

Cancerfallen har flerfaldigats under de senaste tio-tolv åren.
13.1.2018 - 05.45

Facklitteratur: Räven vaktar hönsgården

Kan man lita på industrin? Frågar man dess egna representanter är svaret givet. Frågar man Martin J. Walker eller någon av de 26 medarbetarna i den nyutgivna antologin Corporate Ties That Bind blir svaret ett annat.
8.1.2018 - 11.18

Insändare: Lönlöst diskutera elöverkänslighet med skeptiker

"Elöverkänsligheten tycks komma som ”toppen på isberget” då ett förlopp med olika slags autoimmuna förändringar sker i ens kropp."
5.10.2017 - 05.55

Insändare: Trådlösa nätverk och hälsa

"Det finns också vetenskapsmän som anser att hiv inte orsakar aids, men utan tvivel finns det tiotals gånger mer vetenskapsmän som stödjer "den officiella linjen”."
5.10.2017 - 05.50

Insändare: Mobilens strålning försumbar

I en insändare påstods att 5G basstationer är farliga. I en annan artikel motsatte man sig en ny basstation med motiveringen att den ökar strålningsrisken.
1.10.2017 - 05.50

Insändare: Elöverkänslighet är en betingning

"De klassiska exemplen på betingning är Pavlovs hundar och Alberts råttor. Blotta åsynen av något eller något man hör skapar en ofrivillig reaktion som kan vara mycket stark."
1.10.2017 - 05.45

Insändare: Stoppa 5G kräver vetenskapsmän och doktorer

Över 190 vetenskapsmän och doktorer från 36 länder sände den 13 september en gemensam vädjan till EU-kommissionen. De uppmanar EU att vänta med utbyggnaden av 5G.
21.9.2017 - 05.55

Brand i Sosnovyj Bors forskningsinstitut

31.5.2016 - 22.34

Olycksutredningscentralen utreder radioaktiv läcka

23.5.2016 - 13.46

Radonhus skadligare än Tjernobylnedfallet

22.4.2016 - 13.22

Cesium-prover kan bli klara i dag

8.3.2016 - 13.13