straff
»

Insändare: Sexbrottslingar måste straffas

Nu är det oerhört viktigt att vi fokuserar på offren och deras familjer. Det är viktigt att de får hjälp och stöd från alla håll.
15.1.2019 - 05.45

Marcus Lindqvist

Krönika: Daltar Finland med våldsbrottslingar?

I Finland grundar sig strafflagen på att brottslingar kan bli rehabiliterade. Folks rättskänsla är en annan sak.
20.12.2018 - 07.00 Premium

Susanna Ginman

Ledare: Hjältar som gör misstag

En av hjältarna från terrordådet i Åbo, Hassan Zubier, har ljugit och gjort sådant som är svårt att få att passa in i hjältebilden. Men det Zubier gjorde vid Åbo torg var hjältemodigt – oberoende av allt annat.
24.8.2018 - 15.50

Tommy Westerlund

Ledare: Brott och straff

Justitieministern och många med honom vill ha strängare straff för en del brott. För att minska brotten finns andra metoder.
18.6.2018 - 07.00

Hovrätten gav strängare straff för styckmordet i Jakobstad – kvinnan friades

Vasa hovrätt har förlängt straffet för mordet i Jakobstad, där offret styckades med kniv och motorsåg.
24.5.2018 - 12.43

Susanna Ginman

Ledare: Straff eller vård - är avkriminalisering en lösning?

Det är brottsligt att använda droger och det kan vara ett hinder för att söka sig till vård. De som vill avkriminalisera droganvändning har därför blivit fler. Men det finns inga enkla och snabba lösningar.
13.5.2018 - 21.00

HS: Justitieministern anser att straffskalan är för mesig – "Straffen måste kännas"

Justitieminister Antti Häkkänen (Saml) anser att det viktigaste är ett tillräckligt svidande straff. I andra hand kan man satsa på rehabilitering och brottslingarnas återvändo till samhället.
12.5.2018 - 11.18

Geo Stenius

I dag: Journalisters ansvar

Ett otillbörligt uppträdande på arbetsplatsen skall åtgärdas inom arbetsgemenskapen, inom dess hierarkier.
25.3.2018 - 06.05

Justitieministern vill skärpa villkorliga fängelsestraff

Villkorliga fängelsestraff uppfattas ofta som alltför lindriga. Nu vill justitieminister Antti Häkkänen (Saml) ändra på saken.
2.3.2018 - 21.44

Insändare: Grovt brott?

Brotten rån eller våldtäkt anses vara så grova att det inte finns någon lindrig variant.
3.11.2017 - 05.53

Insändare: Straff åt den som hjälper?

En rättfärdig lagstiftning kan inte bygga på främlingshat.
28.8.2017 - 05.40

Insändare: Bestraffa mobbarna i stället för att premiera dem

Mobbaren blev premierad med ett stipendium, för att vara en god kamrat.
3.11.2016 - 06.00

Tusbymördare döms som otillräknelig

29.8.2016 - 11.11

I dag: Rimligt och rimligt …

26.8.2016 - 06.00

Insändare: Anmärkningar måste genast tas bort då skulden betalats

18.2.2016 - 20.40