Jan-Erik Andelin

Ledare: Framtiden bor vid boulevarderna

Notera att Helsingfors inte bara är helsingforsarnas stad. Men stoppa inte dess utveckling.
6.2.2018 - 21.00

Den goda staden – finns den?

En stad eller stadsdel kan se bra ut på ritbordet men det är ingen garanti för att den blir trivsam och fungerande i verkligheten. – Det allra viktigaste är att människorna har en livsmiljö där de känner sig delaktiga, säger Tuula Teeri, vd för IVA i Sverige.
31.12.2017 - 08.00

Megastäderna blir större och fler

När borgmästaren i Helsingfors Jan Vapaavuori hävdar att framtiden finns i städerna – har han rätt då? På tröskeln till ett nytt år tar vi en titt på urbaniseringen, en av vår tids starkaste trender. Städerna förför, men förgör de också?
31.12.2017 - 08.00

"Delaktighet och debatt ger en bättre stad"

Över hälften av jordens befolkning bor redan i städer, och utmaningarna i städerna är förutom specifikt lokala också universella: det handlar om boende, klimat, inkomstklyftor och hållbarhet, bland annat. – Genom att föra samman medborgare, företag, organisationer och tjänstemän kan vi finna nya lösningar på gemensamma utmaningar, säger Egbert Fransen, grundare och direktör för kulturcentret Pakhuis de Zwijger i Amsterdam.
17.8.2017 - 05.34

Hiedanranta –flaggskeppet för framtidens Tammerfors

Hiedanranta blir det nya flaggskeppet för framtiden i Tammerfors och förenar alla element som präglar den nuvarande staden. Här ska man sammanföra insjölandskapet med industrihistoria.
19.3.2017 - 07.00

Succé för ny stadsdel i skogen

Tammerfors svar på Arabiastranden i Helsingfors. Så skildrar Susanne Tullila sina nya hemkvarter i Vuores. Vuores är också favoriten hos fastighetsmäklare i Tammerfors som redan nu ser området som en framgångssaga.
19.3.2017 - 07.00

Tammerfors har lagt i en högre växel

Helsingfors är ingalunda den enda orten i Finland som upplever tillväxt. Till städer som sjuder av nytt liv hör Tammerfors. Den allmänna bedömningen är att staden har lagt i en högre växel.
19.3.2017 - 07.00

Som en liten stad i storstaden

I Nordens största inlandsstad, Tammerfors, är den svenskspråkiga befolkningen en spillra, men en högst livskraftig sådan. Vi är ungefär lika många som alla i Kaskö stad. Det säger en av de centrala gestalterna i språkön, rektor Ronny Holmqvist.
19.3.2017 - 07.00

Ledare : Stadsmiljöer som behövs

9.4.2016 - 17.00