Peter Buchert

Kommentar: Ännu ett slag för enfalden


9.10.2019 - 06.55 Premium

Insändare: Mofi-undervisningen inget trumfkort för svenska skolor

Skall finskan vara viktigare än svenskan i våra skolor? Språken skall inte ställas mot varandra och därför har båda språken egna skolor.
30.9.2019 - 05.55

Insändare: Tvåspråkiga experter borde utveckla mofi, inte enspråkiga finlandssvenskar

Nu som gymnasielärare våndas jag över hur usla kunskaper mina (i synnerhet nya) studerande har i mitt ämne.
20.9.2019 - 05.55

Vasa valde engelska i stället för svenska i skolorna: "Principfråga, ingen språkfråga"

26.4.2019 - 13.59

Svenska nu kräver mer svenskundervisning i grundskolan

6.2.2019 - 16.31

Främmande språk redan i årskurs tre

26.9.2018 - 16.00

Svensk Helsingforsskola börjar undervisa på engelska

21.4.2018 - 07.10

Språkundervisningen ska börja från årskurs ett

16.4.2018 - 19.13

Helsingfors gör tummen ned åt Terho och Niinistö – vill inte ha frivillig svenska

19.1.2018 - 11.57

Insändare: Mångsidig språkundervisning förbereder för global arbetsmarknad

Att kunna tillägna sig nya färdigheter och kunskaper förutsätter att man kan kommunicera, och därför är språket det viktigaste arbetsredskapet.
14.1.2018 - 05.55

Susanna Ginman

Ledare: Finland allt flerspråkigare

Våra två nationalspråk ger oss en beredskap att handskas med flerspråkigheten. Men medvetenheten borde bli bättre.
21.12.2017 - 21.00

Helsingforselever ska lära sig finska redan i ettan

14.12.2017 - 14.43

Snart ska alla lära sig minst fyra språk

14.12.2017 - 05.50

Språk på distans ska ge fler alternativ

28.11.2017 - 05.58

Distansundervisningen kan utvidgas redan i höst

28.11.2017 - 05.53

Helsingforsbarn ska få läsa språk redan i ettan

16.11.2017 - 19.59

Tidigare språkstudier i en av fyra kommuner i höst

14.6.2017 - 20.27

Yrsa Grüne-Luoma

Globalt med Grüne: Dags öppna för undervisning i samiska på bred front

Mycket av vad Lia Markelin lyfter fram i sin pamflett är inte nytt – eller rättare sagt, borde inte vara det. Markelin är forskningskoordinator vid tankesmedjan Magma men har inte själv några rötter i Lappland eller Sameland (Sápmi).Hon söker svaren på frågan om samernas rättigheter förverkligas enligt gällande lag och avtal och om hur stat och kommun hanterar vissa centrala frågor som berör samerna i Finland.Slutsatsen är ingen överraskning. Finland kör över samernas intressen i det närmaste utan att blinka.
28.4.2017 - 06.03

Grahn-Laasonen om försening i språkförsöket: "Det handlar om att hitta en modell som alls kan förverkligas"

29.3.2017 - 15.05

Nylander vill låta yngre barn lära sig språk i skolan

11.3.2017 - 15.30