Svenska nu kräver mer svenskundervisning i grundskolan

Nätverket Svenska nu uppmanar den kommande regeringen att slutföra reformen av den medellånga svenskan i finska skolor.
6.2.2019 - 18.15

Främmande språk redan i årskurs tre

Eleverna i Helsingfors svenska skolor ska få börja läsa främmande språk tidigare.
26.9.2018 - 16.15

Svensk Helsingforsskola börjar undervisa på engelska

Redan om ett drygt år kan en av Helsingfors svenskspråkiga skolor börja hålla en femtedel av undervisningen på engelska. Lektionerna ska ges av lärare som talar engelska på modersmålsnivå.
21.4.2018 - 07.10

Språkundervisningen ska börja från årskurs ett

Staten delar ut 4,3 miljoner för att språkundervisningen ska kunna inledas redan från första klass från och med 2020.
16.4.2018 - 19.24

Helsingfors gör tummen ned åt Terho och Niinistö – vill inte ha frivillig svenska

Fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors tycker inte att Helsingfors ska gå med i experimentet med frivillig svenskundervisning, som fullmäktigeledamöterna och ministrarna Sampo Terho och Jussi Niinistö föreslagit.
19.1.2018 - 12.29

Insändare: Mångsidig språkundervisning förbereder för global arbetsmarknad

Att kunna tillägna sig nya färdigheter och kunskaper förutsätter att man kan kommunicera, och därför är språket det viktigaste arbetsredskapet.
14.1.2018 - 05.55

Susanna Ginman

Ledare: Finland allt flerspråkigare

Våra två nationalspråk ger oss en beredskap att handskas med flerspråkigheten. Men medvetenheten borde bli bättre.
21.12.2017 - 21.00

Helsingforselever ska lära sig finska redan i ettan

I enlighet med stadens nya strategi ska språkundervisningen inledas tidigare än förut.
14.12.2017 - 15.20

Snart ska alla lära sig minst fyra språk

Den finländska språkreserven ska utvecklas och alla ska i framtiden behärska minst fyra språk.
14.12.2017 - 06.25

Språk på distans ska ge fler alternativ

I östra skoldistriktet i Helsingfors är tyskläraren i fyra skolor samtidigt då eleverna läser tyska på distans, över nätet. Försöket är ett sätt att få ihop tillräckligt stora undervisningsgrupper. Än går det inte riktigt som på Strömsö, men eleverna är nöjda.– Jätteroligt! lyder omdömet.
28.11.2017 - 05.58

Distansundervisningen kan utvidgas redan i höst

Om allt går väl kan distansundervisningen i A2-språk i Helsingfors utvidgas redan nästa höst. Det skulle ge fler elever på lågstadiet möjlighet att läsa någonting annat än engelska som andra språk.
28.11.2017 - 05.53

Helsingforsbarn ska få läsa språk redan i ettan

Helsingfors tidigarelägger språkundervisningen i grundskolorna, och redan i höst kan det bli möjligt att börja läsa språk redan i ettan.
16.11.2017 - 19.59

Tidigare språkstudier i en av fyra kommuner i höst

Från och med hösten är det möjligt för eleverna i en del kommuner att börja studera språk så tidigt som i förskolan.
14.6.2017 - 20.27

Yrsa Grüne-Luoma

Globalt med Grüne: Dags öppna för undervisning i samiska på bred front

Mycket av vad Lia Markelin lyfter fram i sin pamflett är inte nytt – eller rättare sagt, borde inte vara det. Markelin är forskningskoordinator vid tankesmedjan Magma men har inte själv några rötter i Lappland eller Sameland (Sápmi).Hon söker svaren på frågan om samernas rättigheter förverkligas enligt gällande lag och avtal och om hur stat och kommun hanterar vissa centrala frågor som berör samerna i Finland.Slutsatsen är ingen överraskning. Finland kör över samernas intressen i det närmaste utan att blinka.
28.4.2017 - 06.03

Grahn-Laasonen om försening i språkförsöket: "Det handlar om att hitta en modell som alls kan förverkligas"

De regionala försöken med frivillig skolsvenska kommer sannolikt inte att kunna inledas vid skolstart i augusti, skriver Lännen Media. Undervisningsminister Sanni Grahn Laasonen säger att frågan är halvfärdigt av grundlagsskäl, att man ännu "söker en modell för hur det alls kan förverkligas".
29.3.2017 - 16.58

Nylander vill låta yngre barn lära sig språk i skolan

11.3.2017 - 15.42

Insändare: Språkundervisningen kan stärkas med nya och kreativa medel

Om vi skall ha ett levande tvåspråkigt samhälle krävs det kunskap i det andra inhemska hos båda språkgrupperna.
1.3.2017 - 05.55