Fredrik Sonck

Kommentar: Behövs det faktiskt barnbio på svenska?


4.1.2018 - 13.31

Tommy Westerlund

Analys: Terhos terrieraktiga språkpolitik

Kulturminister Sampo Terho (Blå) har inte haft en bra vecka. Finlandiapristagaren drog det längre strået och opinionssiffrorna för Blå framtid närmar sig noll. Terho fortsätter hoppas att kampen mot svenskan ska ge resultat.
1.12.2017 - 15.50

Kvinnornas Finland: Hjärtat klappade för finskan, hjärnan talade för svenskan

Aino Ackté brukar av finsksinnade ofta lyftas fram som den inhemska operakonstens första och största hjältinna. Men i skenet av historien har eftervärlden i hög grad hennes pragmatism och liberalism att tacka för att Nationaloperan blev tvåspråkig i stället för enspråkigt finsk. För det kunde ha gått helt annorlunda om till exempel tidens främsta tenor hade fått bestämma.
28.11.2017 - 06.03

"Snellman ville knappast bli spänd framför Sannfinländarnas dyngvagn"

Att Snellman används för dagens politik mot svenskan är historielöst, säger Thomas Blomqvist (SFP) då han öppnar partiets fullmäktigemöte i Helsingfors.
6.5.2017 - 13.39

Fredrik Sonck

Impuls: Netflix har skapat ett nytt svenskt rum för barnkultur

Det stora utbudet av svenskspråkig barn-tv riskerar att hålla tillbaka de utflykter över språkgränsen som barn gjorde tidigare, skriver Fredrik Sonck.
23.3.2017 - 06.32

Sipiläs velande kring studentsvenskan förvirrar – Henriksson kallar det "en piruett"

Statsminister Juha Sipiläs motstridiga kommentarer om återinförandet av svenskan som obligatorisk i studentexamensprovet väcker frågor.
22.3.2017 - 17.04

Centerns partisekreterare: Inga förändringar i studentsvenskan

Partisekreteraren Jouni Ovaska säger att Centern inte har något beslut från partistämman om huruvida svenskan åter borde bli obligatorisk i studentskrivningarna.
22.3.2017 - 15.06

Tommy Westerlund

Ledare: Juha Sipilä stod för rekordsnabb kovändning

Statsminister Sipilä avslutade en diskussion om studentsvenskan samma dag han själv föreslagit en sådan.
22.3.2017 - 12.05

Undervisningsministern ser fram emot att diskutera förslag – som språkundervisning redan i ettan

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen vill diskutera Juha Sipiläs utspel om studentsvenska i regeringen innan hon tar ställning. – Men jag tror det skulle stärka svenskan, och alla språkkunskaper, om undervisningen började i första klass eller i dagis.
21.3.2017 - 15.34

Henriksson nöjd med Sipiläs uttalande om studentsvenskan

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson välkomnar statsminister Juha Sipiläs (C) uttalande om studentsvenskan.
21.3.2017 - 13.47

Terho: Obligatoriska svenskan återinförs inte

Riksdagsledamoten Sampo Terho, som kandiderar till partiledarposten i Sannfinländarna, skriver på Facebook att regeringen inte återinför svenskan som obligatoriskt ämne i studentexamen.
21.3.2017 - 13.30

Sipilä beredd att "diskutera att återinföra studentsvenskan", säger han i färsk Agenda-rapport

Tankesmedjan Agenda ger på tisdag ut en rapport om Juha Sipiläs regering och språkpolitiken. I den tar statsministern upp studentexamen: – Det har inte förts någon diskussion om att återinföra svenskan men kanske vi borde göra det.
21.3.2017 - 11.00

Klagoplank ska kartlägga språkproblem – allt kärvare språkklimat får åländska politiker att agera

14.1.2017 - 11.34

Thomas Rosenberg

Bakgrund: Om undfallenhet och laglighetskamp

Det känns lite märkligt att det mesta av det vi i dag betraktar som självklara byggstenar i vår finlandssvenska kulturautonomi uttryckligen är resultat av den språkliga mobiliseringen i slutet av 1800- och början av 1900-talet. Utan den kampen hade vi knappast stått där vi står i dag, skriver Thomas Rosenberg.
2.1.2017 - 05.50

President Ahtisaari kan inte tänka sig ett enspråkigt Finland

– Kunskaper i svenska var mycket viktiga om inte avgörande i början av min yrkeskarriär på 1960-talet i Utrikesministeriet, säger president Martti Ahtisaari.
23.11.2016 - 20.58

Medieforskare: Egen kanal har stort symbolvärde

21.9.2016 - 18.12