Kvinnornas Finland: Hjärtat klappade för finskan, hjärnan talade för svenskan

Aino Ackté brukar av finsksinnade ofta lyftas fram som den inhemska operakonstens första och största hjältinna. Men i skenet av historien har eftervärlden i hög grad hennes pragmatism och liberalism att tacka för att Nationaloperan blev tvåspråkig i stället för enspråkigt finsk. För det kunde ha gått helt annorlunda om till exempel tidens främsta tenor hade fått bestämma.
28.11.2017 - 06.03

"Snellman ville knappast bli spänd framför Sannfinländarnas dyngvagn"

Att Snellman används för dagens politik mot svenskan är historielöst, säger Thomas Blomqvist (SFP) då han öppnar partiets fullmäktigemöte i Helsingfors.
6.5.2017 - 13.39

Fredrik Sonck

Impuls: Netflix har skapat ett nytt svenskt rum för barnkultur

Det stora utbudet av svenskspråkig barn-tv riskerar att hålla tillbaka de utflykter över språkgränsen som barn gjorde tidigare, skriver Fredrik Sonck.
23.3.2017 - 06.32

Sipiläs velande kring studentsvenskan förvirrar – Henriksson kallar det "en piruett"

Statsminister Juha Sipiläs motstridiga kommentarer om återinförandet av svenskan som obligatorisk i studentexamensprovet väcker frågor.
22.3.2017 - 17.04

Centerns partisekreterare: Inga förändringar i studentsvenskan

Partisekreteraren Jouni Ovaska säger att Centern inte har något beslut från partistämman om huruvida svenskan åter borde bli obligatorisk i studentskrivningarna.
22.3.2017 - 15.06

Tommy Westerlund

Ledare: Juha Sipilä stod för rekordsnabb kovändning

Statsminister Sipilä avslutade en diskussion om studentsvenskan samma dag han själv föreslagit en sådan.
22.3.2017 - 12.05

Undervisningsministern ser fram emot att diskutera förslag – som språkundervisning redan i ettan

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen vill diskutera Juha Sipiläs utspel om studentsvenska i regeringen innan hon tar ställning. – Men jag tror det skulle stärka svenskan, och alla språkkunskaper, om undervisningen började i första klass eller i dagis.
21.3.2017 - 15.34

Henriksson nöjd med Sipiläs uttalande om studentsvenskan

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson välkomnar statsminister Juha Sipiläs (C) uttalande om studentsvenskan.
21.3.2017 - 13.47

Terho: Obligatoriska svenskan återinförs inte

Riksdagsledamoten Sampo Terho, som kandiderar till partiledarposten i Sannfinländarna, skriver på Facebook att regeringen inte återinför svenskan som obligatoriskt ämne i studentexamen.
21.3.2017 - 13.30

Sipilä beredd att "diskutera att återinföra studentsvenskan", säger han i färsk Agenda-rapport

Tankesmedjan Agenda ger på tisdag ut en rapport om Juha Sipiläs regering och språkpolitiken. I den tar statsministern upp studentexamen: – Det har inte förts någon diskussion om att återinföra svenskan men kanske vi borde göra det.
21.3.2017 - 11.00

Klagoplank ska kartlägga språkproblem – allt kärvare språkklimat får åländska politiker att agera

14.1.2017 - 11.34

Bakgrund: Om undfallenhet och laglighetskamp

Det känns lite märkligt att det mesta av det vi i dag betraktar som självklara byggstenar i vår finlandssvenska kulturautonomi uttryckligen är resultat av den språkliga mobiliseringen i slutet av 1800- och början av 1900-talet. Utan den kampen hade vi knappast stått där vi står i dag, skriver Thomas Rosenberg.
2.1.2017 - 05.50

President Ahtisaari kan inte tänka sig ett enspråkigt Finland

– Kunskaper i svenska var mycket viktiga om inte avgörande i början av min yrkeskarriär på 1960-talet i Utrikesministeriet, säger president Martti Ahtisaari.
23.11.2016 - 20.58

Medieforskare: Egen kanal har stort symbolvärde

21.9.2016 - 18.12