Facit efter striden om svenskan och Vasa centralsjukhus: "Vi låter oss inte bli överkörda"

2.3.2020 - 16.43

Folktinget om vårdreformen: "Mycket svårt att erbjuda ens grundläggande tjänster på svenska inom vissa områden"

3.2.2020 - 15.18

Lagstridig metod då bröderna Granholm häktades på finska – så får det inte vara, säger justitieministern

30.8.2019 - 17.30 Premium

Vasabladet: Europarådet prickar Finland för brister i språkliga rättigheter – igen

18.10.2018 - 11.16

Justitieministeriet har utvecklat mätare som ser till att språkliga rättigheter följs

10.10.2018 - 17.37

Gallup: Var kan man få svensk service i Helsingfors?

26.9.2018 - 14.05 Premium

Tecknad video belyser svensk oro i nödsituationer

26.9.2018 - 06.48

Susanna Ginman

Ledare: Regeringen insåg att Finland är tvåspråkigt

Regeringen har äntligen insett att grundlagen förutsätter att vården i det tvåspråkiga Finland ska fungera också på svenska i tvåspråkiga landskap. Det tog tid!
5.9.2018 - 15.42

JO: Alla ska ha rätt till hemvård på svenska

4.7.2018 - 20.05

Susanna Ginman

Ledare: Cirkelresonemang om svensk vård

I städer med en stor befolkning, och en stor andel svenskspråkiga, kan valfriheten i bästa fall ge bättre möjligheter att få vård på svenska. Annars syns ingen aktiv vilja att förbättra vården på minoritetsspråk.
17.3.2018 - 21.00

Ovanligt tack till regeringen – "Det var språkfrågan som avgjorde"

13.2.2018 - 18.11

John-Erik Jansén

Analys: Polisen och svenskan

Svenskan är inte alltid gångbar då man har att göra med polisen. Det är både en praktisk fråga och en fråga om grundläggande medborgerliga rättigheter.
11.12.2017 - 15.55

Tingsrättsreformen väcker farhågor om servicen på svenska

8.11.2017 - 20.07

Tommy Westerlund

Ledare: Sipiläs blinda fläck

Då den nuvarande regeringen tillträdde kallades den SSS-regeringen. Inget S stod för Svenska, det var helt klart och har bevisats.
21.3.2017 - 17.00

Henriksson ryter till efter att svenskspråkig nekats rättshjälp

31.1.2017 - 15.13

Presidenten: Tjänstemännen bär juridiskt ansvar för att vården på svenska fungerar

29.12.2016 - 15.00

"Olika relation till Ryssland hindrar inte tätare försvarssamarbete"

18.12.2016 - 08.00

Jourreformen: "I synnerhet Centern och Samlingspartiet svek"

13.12.2016 - 10.30

Henriksson om Vasajouren: Om förslaget inte ändras, måste det bli grundlagsfråga

11.12.2016 - 12.45

Beslut om jourreformen väntas tidigast på måndag

8.12.2016 - 13.56