John-Erik Jansén

Analys: Polisen och svenskan

Svenskan är inte alltid gångbar då man har att göra med polisen. Det är både en praktisk fråga och en fråga om grundläggande medborgerliga rättigheter.
11.12.2017 - 15.55

Tingsrättsreformen väcker farhågor om servicen på svenska

Regeringens planer att skära ner i antalet tingsrätter från 27 till 20 riskerar leda till att de framtida större tingsrätterna får svårt att rekrytera svenskkunnig personal. Det här beror på att tvåspråkig domstolspersonal till exempel i Raseborg och Borgå, söker sig till andra jobb då arbetsvägen blir orimligt lång.
8.11.2017 - 20.18

Tommy Westerlund

Ledare: Sipiläs blinda fläck

Då den nuvarande regeringen tillträdde kallades den SSS-regeringen. Inget S stod för Svenska, det var helt klart och har bevisats.
21.3.2017 - 17.00

Henriksson ryter till efter att svenskspråkig nekats rättshjälp

Svensk- och finskspråkiga finländare ska ha samma rättigheter. Rätthjälpsbyråerna ska fungera på både svenska och finska. Det säger Anna-Maja Henriksson, SFP:s partiordförande och tidigare justitieminister, i ett ställningstagande på tisdagen.
31.1.2017 - 15.14

Presidenten: Tjänstemännen bär juridiskt ansvar för att vården på svenska fungerar

President Sauli Niinistö har stadfäst lagen om jourreformen med ett exceptionellt tilläggsuttalande: "Jourpatienter kan flyttas till Seinäjoki endast om det är fullständigt säkert att patienterna kan välja om de ska vårdas på svenska eller finska."
29.12.2016 - 15.02

"Olika relation till Ryssland hindrar inte tätare försvarssamarbete"

18.12.2016 - 08.00

Jourreformen: "I synnerhet Centern och Samlingspartiet svek"

13.12.2016 - 10.41

Henriksson om Vasajouren: Om förslaget inte ändras, måste det bli grundlagsfråga

På måndag fortsätter social- och hälsovårdsutskottet behandla jourreformen. Grundlagsutskottet har redan bedömt att den språkliga servicen inte tryggas tillräckligt.
11.12.2016 - 13.45

Beslut om jourreformen väntas tidigast på måndag

8.12.2016 - 14.02

Yle: Grundlagsexpert föreslår 13 sjukhus med full jour

29.11.2016 - 18.42

Grundlagsutskottet hör Folktinget

24.11.2016 - 06.24

Henriksson: Regeringen försöker vilseleda riksdagsledamöterna

22.11.2016 - 17.16

Tammenmaa: Oro för rätten att använda sitt eget språk

Språkrättsrådet Corinna Tammenmaa på Justitieministeriet säger att nya undersökningar ger en dyster bild av hur de grundläggande språkliga rättigheterna tillgodoses i Finland.
26.9.2016 - 09.56

Insändare: Språkliga rättigheter väger tungt

15.9.2016 - 06.00

Justitieministeriet kräver språkutredning i Seinäjoki

14.9.2016 - 13.01

Bakgrund: En dyster bild av språkklimatet målas upp

7.9.2016 - 06.00

Vårdreformen: "Inte tillräckligt informativ"

1.9.2016 - 16.51

Insändare: Det finns vårdpersonal som försöker

11.6.2016 - 06.00

Insändare: Hur trygga omhändertagna barns rätt till vård på svenska?

10.6.2016 - 06.00

Ledare: Ingen tanke på språkliga konsekvenser

19.5.2016 - 16.12