Språkbad och hantverk sida vid sida – hantverksbadet sprider sig till Kyrkslätt och Raseborg

8.11.2019 - 13.00

Insändare: Låt svenska barn gå i finsk skola, och tvärtom

Alla bildade personer kunde svenska i detta land för drygt hundra år sen. Det är dock andra tider nu.
14.9.2019 - 05.53

Insändare: Mofi-undervisningen behöver fantasi, kreativitet och samarbete

I dag finns det läroböcker som är anpassade till mofi-undervisningen.
7.9.2019 - 05.55

Insändare: Sluta kacka i eget bo

Om attityden bland svenskspråkiga är att språkbadet är strunt och bedrivs av inkompetenta lärare kommer intresset och attityderna gentemot denna form av undervisning att minska.
7.9.2019 - 05.53

Stor efterfrågan på språkbad och språkduschar – i synnerhet på engelska

18.4.2018 - 17.12

Susanna Ginman

Ledare: Tycker de om oss?

Finskspråkigas attityder till svenskan i Finland har ett samband med deras egna språkkunskaper och kontakter med finlandssvenskar. Det gör oss alla till ambassadörer.
22.11.2017 - 21.00

Insändare: Vilka är kriterierna när språkbadslärare anställs?

Vad är det viktigaste kriteriet för en blivande språkbadslärare i svenska?
5.10.2016 - 06.00

Utbildning av språkbadslärare hotad

30.9.2016 - 14.01

Jättepott till Åbo Akademi – börjar utbilda språkbadslärare

26.5.2016 - 11.05

Till Vasa för att träffa livslevande finlandssvenskar

19.5.2016 - 00.00

Sommarbarn övar på det andra inhemska

12.4.2016 - 06.30

Svenska barn lär sig finska genom lek

15.3.2016 - 03.00

Ny barnträdgårdsprofessor vill satsa på språkbad

15.3.2016 - 03.00