John-Erik Jansén

Ledare: Senare sommarlov gäller mer än turismen 

Diskussionen om skolornas sommarlov blossar upp med jämna mellanrum, ofta i augusti när skolorna börjar och sommarvärmen äntligen har parkerat sig över Finland.
6.5.2018 - 21.00

Senare sommarlov ger turistnäringen vinst på 219 miljoner euro – regeringen tar upp frågan i höst

En utredning visar att turistnäringen skulle vinna 219 miljoner per år på ett senarelagt sommarlov. Näringsminister Mika Lintilä (C) säger att frågan kommer upp i höstens budgetförhandlingar eller allra senast i nästa regeringsförhandlingar.
3.5.2018 - 16.02

Senare sommarlov ger turistnäringen vinst på 219 miljoner euro – regeringen tar upp frågan i höst

En utredning visar att turistnäringen skulle vinna 219 miljoner per år på ett senarelagt sommarlov. Näringsminister Mika Lintilä (C) säger att frågan kommer upp i höstens budgetförhandlingar eller allra senast i nästa regeringsförhandlingar.
3.5.2018 - 13.04

Svenskspråkiga rektorer vill senarelägga sommarlovet

Genom att skjuta fram läsårsavslutningen med två veckor infaller elevernas sommarlov under den varmare delen av sommaren, skriver rektorerna bakom medborgarinitiativet.
5.2.2018 - 06.37 Premium

Stuga med rinnande vatten får kosta 100 000

Antingen havs- eller sjöutsikt och en bastu. Det är fortfarande grundbultarna för att finländarna ska trivas på en sommarstuga, men övriga krav kommer allt starkare.
12.6.2017 - 04.13

Utfärder, grillkorv och inte så mycket regler – sommarkolonin är en efterlängtad tradition


7.6.2017 - 11.55

Tummen ner för att flytta sommarlov

Senarelägg inte skolelevernas sommarlov. Det här budskapet kommer tydligt fram i en enkät som Uutissuomalainen gjort om sommarloven.
30.5.2017 - 21.06

Helsingforselever får längre sommarlov 2017

De svenskspråkiga skoleleverna i Helsingfors får längre sommarlov nästa år. Terminsstarten senareläggs med en knapp vecka vilket betyder skolstart den 15 augusti.
17.11.2016 - 18.33

Byt ut parasollet mot paraplyet

5.7.2016 - 04.00