Möte ordnades trots besöksförbud – Säkerhetsbedömning måste göras i förväg, betonar expert

Säkerhetsfrågor är avgörande vid övervakade möten mellan föräldrar och barn. De som ordnar dem måste utreda hotbilder och vid behov tillkalla väktare eller polis, menar sakkunniga. Ett besöksförbud är i sig ändå inte ett hinder.
5.3.2019 - 20.56 Premium