Cancersjuka ombads flytta till billigare bostad, fick socialarbetare att ta upp striden: "Det här är värre än Kafka"

24.12.2018 - 07.56 Premium

Insändare: Vitalisering av samtal bådar gott för socialpolitikens framtid

Vi önskar att i en tid av tilltagande politisk polarisering understryka vikten av att politiska företrädare tar plats i offentligheten.
23.11.2018 - 05.53

Insändare: Nordens gemensamma socialpolitiska mål unikt i den moderna världen

Det finns en mycket stor enighet om sociala målsättningar länderna emellan och tvärs över partipolitiska gränser.
15.11.2018 - 05.55

Insändare: Nordisk socialpolitik har trovärdighetsproblem

För forskare i socialt arbete och socialpolitik är det en grundregel att det inte existerar någon värdeneutral ingång till studiet av socialpolitik.
9.11.2018 - 05.55

Insändare: SDP försämrade utkomststödet, de förlusterna har aldrig kompenserats

Om SDP vill ge ett seriöst vallöfte uppger partiet att det som knäckfråga för medverkan i nästa regering ställer att utkomststödet höjs med 100 euro i månaden.
6.6.2018 - 05.55

Finländska mammor tycker inte att långa familjeledigheter påverkar karriären

30.4.2018 - 11.18

"Det blir tuff kärlek" – Finlands välfärd ska stöpas om under nästa valperiod, och det finns många fallgropar

17.4.2018 - 13.30

Myndigheterna: Läget inom barnskyddet i Pargas är allvarligt

12.4.2018 - 20.49

Rapport föreslår ännu lägre dagisavgift: "Räkna enligt den fattigare förälderns inkomst"

28.2.2018 - 16.15

Budgeten ökar inkomstklyftorna – också bostadsbidraget naggas

20.9.2017 - 05.29

Så smögs basinkomsten under mattan – men sprattlar den än?

9.8.2017 - 05.45

Professorn listade tips mot ojämlikhet: Klyftorna uppstår redan tidigt, också i vården

6.6.2017 - 16.58